מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

משק הטלה במדינת ישראל - 2022

12 מאי, 2022 שר החקלאות עודד פורר, העלה לטוויטר סרטון שצולם ע"י פקח השירותים הווטרינרים במושב עלמה וממחיש את המציאות הממשקית הקשה בלול מטילות לביצי מאכל בישראל. ביצים ללא קירור, פגרים זרוקים ולול פרוץ לרווחה. מילה אחת בלבד יכולה להגדיר את המציאות ההזויה שלול כזה קיים בשנת 2022 במדינת ישראל - מזעזע! מידע נוסף

איך זה שלולן אחד מעז?

10 מאי, 2022 בישיבת ועדת החינוך, שנערכה היום, עלו לדיון תקנות רווחת מטילות ביצי המאכל. עוד לפני תחילת הישיבה היה ידוע לכל שמדובר בדיון ראשוני בלבד והצבעה בנושא התקנות לא תתקיים (ח"כ רם שפע מהלובי החקלאי סיכם זאת עוד קודם עם יו"ר הוועדה שרן השכל ועדכן את החקלאים). אבל חקלאי אחד מאבן מנחם, ברוך לגזיאל, "גנב את ההצגה" כאשר נעמד מול שר החקלאות עודד פורר והטיח בו "אתה הפודל של ליברמן, בושה שההורים שלי צריכים להתחנן על הפרנסה שלהם".
כבר בערב הוא ניצב בראיון לטלוויזיה והסביר לציבור הצרכנים באופן רהוט מדוע יש להעדיף ביצה תוצרת כחול-לבן. לתשומת ליבם של שני העסקנים ה"בכירים" שמחממים את הכיסאות ברח' קפלן בת"א. מידע נוסף

העלות הכספית של אירועי שפעת העופות 2021/2

10 מאי, 2022 ב- 10 במאי התקיימה ישיבה של ועדת הכלכלה שעסקה בפיצוי ללולנים שנפגעו מהתפרצות שפעת העופות. נציג משרד החקלאות, מר צביקה כהן דיווח, שהפיצוי הישיר בגין אירועי שפעת העופות בסוף שנת 2021 ותחילת 2022, עמד על כ- 36 מיליון ש"ח, העלות למשרד בגין השמדות היתה 13 מיליון ש"ח והערכת הנזק העקיף היא כ- 10 מיליון ש"ח.
בנסיון למצוא פתרון לפיצוי העקיף, משרד האוצר תמך בבניית כיסוי ביטוחי עתידי בקרן נזקי טבע, כמו שנעשה לנושא הניוקסל והסלמונלה ודעתו היתה שכרגע אין מקום לתת פיצוי ויותר מכך, אין בתקציב עוד כסף כדי לשלם עבור פיצוי זה. מידע נוסף

דו"ח מבקר המדינה: ייצור ביצים בישראל

10 מאי, 2022 מבקר המדינה מפרסם היום דו"ח העוסק במגוון תחומים, כאשר בתחום משרד החקלאות הוא מקדיש התייחסות נרחבת (120 עמודים) למשק ההטלה בישראל.קראנו את הדו"ח ואנו מביאים עיקרי דברים מתוכו. לקריאת הדו"ח המלא, ראו קישור.
בחודשים מאי עד אוקטובר 2021 בדק משרד מבקר המדינה היבטים הנוגעים ליישום החלטות הממשלה לקידום הרפורמה בענף ההטלה ולהעברת הלולים ממרכזי היישובים. הביקורת נעשתה במשרד החקלאות ובמועצה לענף הלול. בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר, בחברת קנט ובמשרד להגנת הסביבה.
תנאי גידול המטילות - 94% מהמטילות בישראל משוכנות בלולי כלובים. שיעור זה גדול במידה ניכרת משיעור המטילות המשוכנות בלולי כלובים במדינות האיחוד האירופי (48% כולן בלולים מועשרים) ומשיעורן בארצות הברית (70%). 76% מכלל המטילות משוכנות בלולים ישנים שבהם המרווח למטילה הוא כ- 400 סמ"ר בלבד, ו-18% בלולי כלובים חדשים. זאת לעומת לולי כלובים מועשרים באירופה, שלגביהם התקן הוא 750 סמ"ר למטילה. מצב דברים זה אינו עולה בקנה אחד עם הצורך בשמירה על בריאות הציבור ומניעת מפגעים, בשיפור היעילות הכלכלית ורווחת העוף ובפיתוח יישובי הצפו מידע נוסף

מכסות הביצים החדשות אינן ניתנות להעברה ואינן מזכות בפיצוי

25 אפריל, 2022 שר החקלאות ממשיך להוביל לשינוי "סדרי עולם" בענף ההטלה.
בהודעה של דוברת המשרד נמסר ששר החקלאות ופיתוח הכפר הפיץ תזכיר חוק הקובע כי החל מהשנה, מכסות הביצים החדשות אינן ניתנות להעברה ואינן מזכות בפיצוי.
בנוסף, ועדת המכסות תהיה מורכבת מנציגי השר ולא מנציגי המגדלים. מידע נוסף

לשכת עורכי הדין והערותיה לתקנות רווחת מטילות לביצי מאכל

19 אפריל, 2022 ועדת זכויות בעלי החיים בלשכת עורכי הדין הגישה את הערותיה לטיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול תרנגולות מטילות והחזקתן לצרכים חקלאיים), התשפ"ב–2022. הוועדה פותחת את מכתבה בברכות לשר על כך שהוא אימץ את העמדה לפיה החזקת תרנגולות יכולה להיות אך ורק בלולים ללא כלובים שעומדים בסטנדרטים נוספים לעניין מתן ביטוי לצרכיהן של התרנגולות. הוועדה מבקשת לתקן בטיוטה את ההגדרה של לולים ללא כלובים, כך שלא תהיה אפשרות של "לולי קומבינציה". לולים שמבוססים על כלובים פתוחים, אך כאלה שניתן לסגור אותם בשעות מסויימות.
תיקון נוסף אותו מבקשת הוועדה דן בדרישת ידע מקצועי מהאחראי על הלול הממונה על ידי הבעלים. בנושא זה טוענים עורכי הדין, לא מוגדר סוג הידע, ובמידה והבעלים הוא זה המטפל בלול, אין דרישת ידע כזו ממנו.
בנושא שיטות המתה, מבקשת הוועדה למנוע המתת מטילות בקצף. מידע נוסף

היבטים כלכליים בהקמת לול נטול כלובים

משרד החקלאות 17 אפריל, 2022 תקנות ביצים 2022 מאפשרות למגדלי מטילות חדשים לבנות לולים נטולי כלובים במכסה של 500,000 ביצים. בתחשיב כלכלי שנערך ע"י חגית ארזי משה"מ נראה כי אין כדאיות כלכלית לבניית לולים כאלו בהתאם למחירים כיום. בנוסף, גם תחשיב כלכלי ללולים נטולי כלובים גדולים יותר, במכסת ביצים שנתית של 5 מיליון ביצים, נמצא כי גם בלולים אלו לא כוסו ההוצאות השוטפות במחירים הקיימים כיום ולא נמצאה הצדקה כלכלית לבניית הלולים. מידע נוסף

לא יתאפשר אכלוס פטמים בכלובים בישראל

17 אפריל, 2022 על פי ידיעה המתפרסמת ב Ynet עמותת אנימלס פנתה למשרד החקלאות בבקשה לחופש מידע בנושא אכלוס פטמים בכלובים. משרד החקלאות השיב: " "מתוצאות שלב א' של המחקר עולה חשד לפגיעה ממשית ברווחת העופות, המטילה ספק בהתאמת שיטת הגידול לישראל ומשכך הופסק המחקר. תוצאות אלו נמצאות בשלב האימות אל מול שיטת גידול פטמים על רפד. עוד נוסיף כי בהמשך לכך, כדי למנוע המשך פגיעה ברווחת העופות ועד תום בירור ואימות התוצאות, המשך איכלוס הלולים האלו מוקפא".
על פי הידיעה קיימת בנגב חווה המאכלסת 280,000 עופות פיטום בממשק כלובים. מידע נוסף

מועצת הלול פועלת ללא תקציב מאושר בניגוד לחוק

28 מרץ, 2022 על פי ידיעה המתפרסמת בגלובס נאמר שחיים בורובסקי, רכז החקלאות במשרד האוצר, שלח מכתב בדבר "התנהלות המועצה לענף הלול". על-פי המכתב, מועצת הלול לא הגישה למשרד האוצר את תקציביה לשנים 2020, 2021 ו-2022. כמו כן, נטען, המועצה פעלה ללא תקציב מאושר, ו"התנהלות שכזו של המועצה עומדת בניגוד להוראות הדין וכללי מינהל תקין". על כן, באוצר דורשים כי מועצת הלול תגיש תוך 7 ימים את התקציבים הרלוונטיים, כולל דוחות ביצוע חודשיים לזמן שעבר. המכתב ממשיך להפרה נוספת של החוק על-ידי מועצת הלול: ועדת הכלכלה ומשרד החקלאות הגדילו משמעותית את כמות מכסות הביצים לקראת שנת 2022, אך בפועל לא חולקה אפילו מכסה חדשה אחת. על-פי מכתב האוצר, "היקף מכסות זה נקבע בתקנות בשים לב לצורכי המשק, בין היתר בשל ההכרח במעבר ללולים תקינים מבחינה בריאותית, בהתאם למתווה שבאיגרת שפרסם מנהל השירותים הווטרינריים. הצורך בהקצאת מכסות אלה גדל שבעתיים לנוכח התפרצות שפעת העופות בישראל ובאירופה, וכדי למנוע מחסור בביצים בישראל באופן כללי וסביב תקופות החגים בפרט". מידע נוסף

על מכסות ביצים, שכירות וועדת מחירים

27 מרץ, 2022 ועדת המחירים היא ועדה משותפת למשרד האוצר ומשרד החקלאות שמתפקידה בין היתר, לעדכן את מחיר ביצי המאכל בישראל, שמחירן מפוקח. התחשיב לוקח בחשבון את השינויים שחלו בעלויות הייצור והשיווק של הביצים מאז העדכון האחרון בהתאם לשינויים שחלו במדדי התשומות. למרות העלייה החדה במחיר התשומות, שר החקלאות מסרב לחתום על עליית המחיר הנדרשת.
משקי מטילות גדולים המבססים חלק מהפעילות על מכסות המושכרות מבעלי מכסות, משלמים כ- 12 אג' על כל ביצה שבמכסה. מידע נוסף

משרד החקלאות באובססיה?

27 מרץ, 2022 מחסור בביצים בפסח? לא על פי משרד החקלאות הישראלי. ביצים לא יחסרו גם אם צריך להביא אותן מ...הודו! כך לפחות על פי הודעת משרד החקלאות.
12 יום זהו זמן ההפלגה נטו מהודו לאילת. השירותים הווטרינרים נדרשים לאשר את הודו, לבחון את מערך הייצור, הבקרה והפיקוח (שעל פי הנראה כרגע מתבצע במהירות שיא).
בשנת 2020 הודו ייצאה ביצים בערך כספי של 25.8 מיליון דולר, מה שהפך אותה ליצואנית הביצים ה-30 בגודלה בעולם. היעדים העיקריים לייצוא הביצים היו: עומאן (14.9 מיליון דולר), האיים המלדיביים (8.32 מיליון דולר), כווית (1.19 מיליון דולר), קומורו (515 אלף דולר) וקטאר (375 אלף דולר). צריכת ביצי המאכל לנפש בהודו עומדת על 30 ביצים.
ממידע המעודכן לשנת 2019, מתברר שאין ניטור סלמונלה בשלוחת מטילות ביצי המאכל בהודו, בטח ובטח שלא ניטור לאומי על פי מדדים מקצועיים מקובלים ותואמים לדרישות האירופאיות/ישראליות. מידע נוסף

כשדוברים אינם מבינים על מה הם כותבים...

26 מרץ, 2022 בהודעת דוברות משרד החקלאות מה-20 במרץ, אנו מתבשרים על "משרד הבריאות נעתר לבקשת משרד החקלאות להארכת חיי מדף של הביצים המיובאות". נותיר לרגע בצד את הסוגייה המקצועית של שינויי מועדי תוקף של ביצי מאכל, מועדים שאמורים להיות מבוססים על ידע מקצועי ואמורים להבטיח את בריאות הציבור (ראה ידיעה נפרדת). נתמקד בהודעת הדוברות של משרד החקלאות, הודעה הנפתחת במשפט הבא: "נכון להיום, ניתן לשווק ביצים מיובאות 21 ימים מיום ההטלה בארץ המוצא ולאחר מכן מותרות הביצים לשימוש הצרכן עוד 30 יום, תוך שמירה על תנאי קירור (במקרר הביתי)".
אז זהו, שלא! מידע נוסף

יבוא ביצים בהיטס?

24 מרץ, 2022 החשש ממחסור ביצים בחג הפסח הופך יותר ויותר מוחשי. הייצור בישראל הצטמצם כתוצאה מהשמדה נרחבת של מטילות ביצי מאכל בגלל שפעת עופות וניוקסל ו"יציאה" של משקי גידול ממחזור הייצור בשל דרישות האגרת של השירותים הווטרינרים. הפתרון שנראה באופק היה יבוא, אבל המלחמה באוקראינה, שביתת נהגי המשאיות בספרד ושפעת העופות באירופה הערימו קשיים כלכליים ולוגיסטים. מידע נוסף

שביתת נהגי המשאיות בספרד וביצים לפסח

21 מרץ, 2022 בספרד הודיעו נהגי משאיות על שביתה והפגנות מחאה, בשל המחירים הגבוהים של הבנזין והדיזל.
שיירות ארוכות של משאיות משתרכות לאיטן בדרכים או מבצעות חסימות של דרכים מרכזיות תוך הוצאת האוויר מהצמיגים כדי להקשות על פינויין.
מה לזה ולביצים לפסח?
משלוחי הביצים מספרד שהיו אמורים לעלות על אוניות בדרכן לישראל נתקעו. מידע נוסף

ישראל בוחנת יבוא ביצים מפולין

16 מרץ, 2022 בהודעה של רופא ראשי יבוא-יצוא בשירותים הווטרינרים, ד"ר שלמה גראזי, נמסר כי ישראל מתכוונת לבחון היתכנות יבוא של ביצים מפולין ובולגריה. לצורך כך, יצאו שתי משלחות לבצע בחינה של הנושא.
חשבנו לעזור מעט למשלחת טרם צאתה ולסייע לה במעט חומר רקע.... לא נדרשנו לעמול רבות, אנחנו עושים זאת ברציפות משך שנים, כך שנידרש רק לרכז את הקישורים המתאימים וכך אמנם עשינו.
בדו"ח האירופי האחרון בנושא נתוני ניטור סלמונלה בשלוחת ההטלה במדינות אירופה - פולין לא העבירה כלל נתונים.
האירופאים שבדקו את איכות הבדיקות והפיקוח בפולין, העבירו חוות דעת מאד לא מחמיאה. מידע נוסף

ביצי יבוא: הנחיות לקראת הפסח

10 מרץ, 2022 לקראת חג הפסח, כולם נערכים ליבוא מוגדל של ביצי מאכל. משרד הבריאות הוציא היום הנחיות סימון ביצים על פיהם יוארכו חיי המדף של ביצי המאכל המיובאות (כך על פי כותרת המכתב).
התאריך האחרון לשיווק לא יעלה על 28 יום מיום ההטלה (במקום 26 יום עד עתה).
התאריך האחרון לשימוש שהיה עד עתה 20 יום לביצי יבוא, יהיה 18 יום. מידע נוסף

פסח ללא מחסור בביצים

10 מרץ, 2022 בעמוד הפייסבוק של שר החקלאות עודד פורר מופיע הפוסט הבא:
"שוחחתי עם שר החקלאות הספרדי לואיס פלאנס וסיכמנו ביחד על פתיחת יבוא ביצים מספרד לישראל, כשבמקביל אני מקדם יבוא ביצים מפולין ובולגריה. המשימה בכלל לא קלה לנוכח שפעת העופות שפקדה אותנו ובצל המשבר באוקראינה, אבל בעזרת שיתופי הפעולה הבינלאומיים שרקמתי ובזכות השוק הגלובאלי ועבודת משרד החקלאות והשירות הווטרינרי בנושא, לא צפוי מחסור על המדפים". מידע נוסף

ביצי יבוא - ומדוע לדעתינו לא סופרים את הצרכן

4 מרץ, 2022 בשבועות האחרונים ניתן לראות על מדפי המרכולים ביצים שמקורן מיבוא. ביצים מאוקראינה או מספרד.
ביצים המיוצרות במדינת ישראל מוחתמות בשני תאריכים.
תאריך ראשון הוא התאריך האחרון לשיווק הביצים לצרכן, והוא 16 יום ממיון.
התאריך השני הוא חודש ימים מתאריך השיווק האחרון, והוא המועד האחרון בו ניתן לצרוך ביצים אלה במידה ונשמרו במקרר הצרכן.
לביצי יבוא יש נוסחה אחרת: התאריך אחרון לשיווק להחתמה על הביצה יהיה 26 יום מתאריך ההטלה ולא יאוחר מ-16 ימים מיום המיון. התאריך השני שהוא התאריך האחרון לשימוש יהיה לכל היותר עשרים יום לאחר תאריך אחרון לשיווק. מידע נוסף

מחיר הביצים המיובאות מזנק בעקבות המלחמה באוקראינה

3 מרץ, 2022 מאבק החקלאים ביבוא ביצי המאכל אותו מוביל שר החקלאות פורר, זכה לסיוע ממקור לא צפוי. המלחמה באוקראינה ושפעת העופות באירופה מובילים לעליה חדה במחיר הביצים המיובאות. על פי מידע המתפרסם בידיעות אחרונות ומצטט את "לסר ביצים" מחיר ביצה מיובאת עלה ב-37%. כאשר אנו קרבים לחג הפסח והצפי הוא מחסור, לעליה זו יש משמעות לא מבוטלת. אבל מי שחושב למנף אירוע זה כדי להתבצר בעמדותיו, צריך להבין שהאוצר יכול לגשר על פער זה בכדי לנסות ולמנוע מחסור קרוב, ולכן ראוי שהאירוע ימונף לקידום שיחות פוריות יותר בין החקלאים למשרד החקלאות. מידע נוסף

מחסור ביצים לפסח? הלחץ במשרד החקלאות מתחיל...

3 מרץ, 2022 בעקבות החשש למחסור ביצים בפסח, מנהל השירותים הווטרינרים, ד"ר תמיר גשן הוציא מכתב למשווקים/יבואנים על פיו מתבקשת תשובתם עד ה- 8 במרץ לגבי עמדתם בהקשר למדינות השייכות לקהילה האירופאית מהן הם היו רוצים לייבא ביצים וקיימת היתכנות ממשית ליבוא משמעותי, כבר בשבועות הקרובים. כוונת השו"ט היא לבחון את המדינות הרלוונטיות בטווח זמן מידי.
מידע נוסף

כלובי התרנגולות בשלטי חוצות בירושלים

2 מרץ, 2022 עמותת אנימלס יצאה הבוקר (ד') בקמפיין פרסום חסר תקדים בהיקפו למען בעלי חיים, הקורא להוציא מחוץ לחוק כליאה של תרנגולות בכלובים בתעשיית הביצים. יריית הפתיחה של הקמפיין היא בשלט חוצות מרכזי ובין הגדולים בירושלים, המתנוסס בכניסה לעיר, בו מוצגות תמונות ענק של תרנגולות כלואות בכלוב, מלוות בכיתוב: "89% מהישראלים: להוציא מחוץ לחוק כליאת תרנגולות בכלובים", כפי שנמצא בסקר של מכון גיאוקרטוגרפיה (אוקטובר 2020).
בנוסף לשלט החוצות, פרסומי הקמפיין יתפרשו על גבי 350 תחנות אוטובוס ואוטובוסים בירושלים ובתל אביב, וילוו בתשדיר בכאן ב' בקריינות של גדי סוקניק. מועד עליית הקמפיין אינו מקרי: לאחרונה משרד החקלאות פרסם להערות הציבור טיוטת תקנות לפי חוק צער בעלי חיים, שלאחר אישורן בכנסת יאסרו בהדרגה על כליאת תרנגולות בכלובים.
לאחרונה הוגשה הצעת תקנות בנושא רווחת המטילות שאמורה לקדם את ביטול ממשק הכלובים מכל סוג שהוא עד ה-31 בדצמבר 2031. מידע נוסף

תגובת ארגון המגדלים לצו תעריף המכס

25 פברואר, 2022 בעקבות הצו הפותח מכסות פטורות ממכס לייבוא ביצים טריות, יצא מכתב ממשרד עורכי הדין של ארגון המגדלים לשר האוצר ושר החקלאות לבטל את צו תעריף המכס שהתקבל ולהודיע על עיכוב מיידי ביישומו.
רשימת הטענות מפורטת במכתב המצורף, אין אפילו מילה אחת בהיבטים המקצועיים הבעייתיים שמציב היבוא בכלל. מידע נוסף

ד"ר תמיר גשן נבחר למנהל השירותים הווטרינרים

24 פברואר, 2022 ד"ר תמיר גשן, שמילא את תפקיד מנהל השירותים הווטרינרים בפועל, מזה מספר שנים, מונה היום לאחר מכרז למנהל השו"ט.
המינוי הקבוע צפוי לייצב את פעילות השו"ט ולהניע תהליכים שעד היום התעכבו או לא קודמו.
ד"ר גשן הגיע לשירותים הווטרינרים לאחר שנים רבות של עבודה כרופא בקר ב'חקלאית' ומונה בתחילה כמנהל השו"ט בשדה. עם פרישתו של ד"ר מישל בלאיש, מונה ד"ר גשן כמנהל השו"ט בפועל.
ד"ר גשן הוביל לאחרונה בהצלחה את הפעילות של השירותים הווטרינרים מול ההתפרצות הנרחבת של שפעת העופות. מידע נוסף

צפי למחסור ביצים בפסח

23 פברואר, 2022 השמדת להקות הטלה משפעת עופות וניוקסל בהיקפים נרחבים במהלך החודשים האחרונים, קשיי יבוא מאוקראינה וספרד, כל אלה מצביעים על מגמה של חוסר צפוי בביצי מאכל בחג הפסח הקרוב. יתכן ובסוף יצוץ פתרון יצירתי, אך על פי הנתונים כרגע צפוי מחסור ביצים בפסח.
מועצת הלול מעכבת כרגע חתימה על המכסות החדשות, הסיבות אינן ברורות ונסיונותיה של העיתונאית מירב ארלוזורוב (דה-מרקר 23/2) לחלץ תשובות מהמועצה לענף הלול עלו בתוהו. במגדל השן בבית יכין קפלן 2 - תל אביב, כנראה לא חושבים שחייבים לספק תשובות לחקלאים ולציבור.
התכנון לאורך שנים התבסס על יצור מקומי שנתן מענה מדוייק עד גבולי לצריכה המקומית והשלמות מיבוא בחגים או במקרה שהתפתח חוסר השלים את הדרישה. בצורה זו מנעו עודפים ועשו הכל כדי להקל על יבוא זול. איש לא ראה ביבוא סכנה. כך התחיל הרומן הראשון עם טורקיה, כאשר המועצה לענף הלול יד ביד עם השו"ט לימדו את פקידי האוצר שניתן ליבא ביצים במחיר זול. מידע נוסף

מועצת הלול: מיחשוב ואפליקציות

22 פברואר, 2022 ביום קיבלתי שיחת טלפון מעובדת המועצה לענף הלול. היא התקשרה כדי לתת לי סיסמה לגישה לאפליקצייה של המועצה לענף הלול. כידוע איני עובד המועצה לענף הלול, אך מערכת המיחשוב של השירותים הווטרינרים, יושבת על שרתים של המועצה לענף הלול. אני כוטרינר העובד בסקטור הפרטי נדרש לבצע פעולות הכפופות לסמכות השירותים הווטרינרים במערכות הנשלטות ע"י המועצה לענף הלול. עכשיו הם משתכללים. הם פיתחו אפליקציה ובעידן ה-NSO הם חשבו כנראה שזה רעיון מצויין לפתח אפליקציה שתשב על הנייד שלי. מידע נוסף

שר האוצר חתם על צו לפתיחת מכסות לייבוא ביצים

21 פברואר, 2022 שר האוצר אביגדור ליברמן, בתיאום עם שר החקלאות עודד פורר, חתם היום על צו הפותח מכסות פטורות ממכס לייבוא ביצים טריות. הצו כולל פתיחת מכסות יבוא לשנת 2022 בהיקף של מיליארד ביצים. מכסות אלו מהוות כ-40% משוק הביצים. פתיחת המכסות כחודשיים לפני חג הפסח צפויה לעודד משווקי ביצים ליבא בהיקפים גדולים. מידע נוסף

מוצר חדש על בסיס חלבון ביצים

20 פברואר, 2022 חברת לסר השיקה לאחרונה מוצר חדש לספורטאים המבוסס על חלבון ביצים.
אבקות חלבון הפכו בשנים האחרונות למוצר צריכה פופולרי בקרב ספורטאים כמקור חלבון זמין. חלבון מי גבינה הוא המרכיב המרכזי באבקות הפופולריות, ומשמש ספורטאים לצריכה מיד לאחר אימון. המוצר החדש, הוא שילוב של חלבון ביצים וחלבון מי גבינה (whey).
מי גבינה מורכבים רובם מחלבונים פשוטי מבנה ונחשבים לחלבונים בעלי ערך ביולוגי גבוה שספיגתם בגוף טובה ויעילה. מידע נוסף

סוף עידן הכלובים

14 פברואר, 2022 בפוסט שמעלה שר החקלאות עודד פורר, הוא מצהיר על סוף עידן הכלובים במשק ההטלה בישראל.
הצהרה זו מבוססת על הצעת תקנות בנושא רווחת המטילות.
תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול תרנגולות מטילות והחזקתן לצרכים חקלאיים), התשפ"ב–2022.
מדובר בהצעת תקנות שטרם אושרה.
ממשק הכלובים מכל סוג שהוא יאסר החל מה- 1 ליוני 2029.
משק מטילות המבוסס על ממשק כלובי סוללה לא יוכל לאכלס את הלול לאחר פינוי הלהקה הקיימת. מידע נוסף

מחריף מאבק מגדלי ההטלה

14 פברואר, 2022 בהפגנה שהתקיימה היום באזור מעונה בצפון הארץ, התקבצו מגדלי המטילות, בעלי המשקים המשפחתיים הקטנים יחסית להפגנה נגד מדיניות משרד החקלאות.
מוביל ההפגנה, צחי בן עיון ממושב צוריאל, הציג את מצוקת החקלאים אל מול דרישות משרד החקלאות והשירותים הווטרינרים. מידע נוסף

ניטרופורנים בבשר עוף - האם קיים שימוש אסור בישראל?

11 פברואר, 2022 Semicarbazide (SEM) הוא הסמן המשמש את מינהל המזון והתרופות האמריקני לאיתור שימוש בניטרופורנים בחיות המייצרות מזון. יש להעריך, שגם בישראל, המחלקה לבדיקת שאריות, המנוהלת ע"י ד"ר מלכה בריצ'י וידועה במקצועיותה הגבוהה, משתמשת בסמנים דומים. לפני כחודש, פנה אלי עמית למקצוע וסיפר לי על ממצא של שאריות ניטרופורנים בבשר בלהקות שהוא מלווה מקצועית. הארוע סיקרן אותי מאד, היות ובארץ אין כל שימוש בניטרופורנים כבר שנים וברור לי לחלוטין ששימוש כזה לא קיים בישראל. ממצא כזה מיד מוביל לחקירה של השו"ט, האשמת החקלאי, מכון התערובת, הווטרינר ומי לא - הרי כולם קרימינלים בהגדרה.
החלטתי ללמוד את הנושא ומצאתי שממצא חריג זה זוהה כבר בארה"ב והוביל לחקירה מקצועית ומעמיקה בנסיון להבין את מקור התוצאה החריגה לפני שמאשימים את החקלאי. מידע נוסף

מצוקת החקלאים: מאחורי אירועי השפעת יש גם משפחות

10 פברואר, 2022 בדיון שהתקיים במליאת הכנסת ב- 9 בפברואר, עלתה לדוכן חברת הכנסת ענבר בזק, ממפלגת "יש עתיד" וקראה את קריאת המצוקה של המגדלים ממושב מרגליות. אבדן הפרנסה המיידי אינו שונה ממצוקתם של עצמאיים שפרנסתם נגזלה מהם בימי סגר הקורונה וזכו לעזרה מהמדינה. ראוי להקשיב לדבריה ולהבין שמאחורי האירועים יש גם אנשים. שר החקלאות עודד פורר, העלה היום פוסט, בו הוא מביע התרגשות מפתיחת אגמון החולה לאחר התפרצות שפעת העופות שם. אני תקווה שנזכה להתרגשות דומה כאשר המגדלים במרגליות יוכלו לאכלס שוב את לוליהם. מידע נוסף

אירוע ליזין סולפאט וטריאונין - סיכום השו"ט

7 פברואר, 2022 במהלך חודש אפריל 2021 עלה חשד כי יובאו לישראל ליזין וטריאונין פגומים, שמקורם בחברת PANGOO וחברת PZHUCHANG DONGXIAO הסיניות ואשר יועדו לעופות ולחזירים, ממספר יבואנים שונים.
מספר בדיקות מעבדה שנערכו במספר אצוות הצביעו על כך שהמרכיב הפעיל העיקרי – ליזין או טריאונין, נמצאו במוצר בערכים נמוכים מאוד, זאת בניגוד להצהרות היצרן שנמסרו ע"י היבואנים. בבדיקות הרבות שבוצעו במספר מעבדות נמצא ריכוז נמוך מאוד של החומר הפעיל, כמו כן נימצא שהחומר מאוד דומה במרקמו לחומר הפעיל.
בעקבות החשד שעלה לגבי הליזין והטריאונין הפגומים, בוצעו בדיקות נרחבות גם על ידי היצרנים בארץ אשר איששו את החשד, בוצעה החזרה יזומה של מזון מהשוק, וכן הפסקת שיווק המוצרים הפגומים. במקביל הוכנסו להסגר המוצרים שטרם שווקו והוא הוטל אף על התוספים מאותו המקור אשר היו בדרכם לישראל. מידע נוסף

כייל תרכיבי ניוקסל חי

7 פברואר, 2022 מדיניות השירותים הווטרינריים קבעה עד היום, כי תנאי מקדים לאישור תרכיב חי לחיסון כנגד מחלת הניוקסל הינו כייל של לפחות 107.0EID50 במנה. מדובר על כייל גבוה יחסית למקובל ברוב מדינות העולם. השירותים הווטרינרים בחנו את המצב הקיים והחליטו לאמץ את הרגולציה האירופאית לעניין כייל תרכיבי ניוקסל חיים. מידע נוסף

אושר יבוא ביצים מספרד

1 פברואר, 2022 לאחר בחינה של השירותים הווטרינרים, הוחלט לאשר את יבוא ביצי המאכל מספרד למרות אירועי שפעת עופות שאובחנו שם.
על פי השו"ט, בספרד נעשה תיחום אזורים, המאפשר יצוא ביצים מאזורים גיאוגרפים נקיים משפעת עופות. מידע נוסף

ביצי יבוא על המדפים

28 ינואר, 2022 השמדות נרחבות של מטילות וביצים בשל שפעת עופות ומחלת הניוקסל - הציבור הישראלי מוצא היום על המדפים ביצים מיובאות מספרד ואוקראינה.
ומנגד... החקלאים בישראל נמצאים בשיא המאבק על פרנסתם.
(הערה: בנושא התאריכים, הסימון על ביצי יבוא הוא שונה במעט מהסימון על ביצים מקומיות. תאריך אחרון לשיווק להחתמה על הביצה הוא 26 יום מיום ההטלה ולא יותר מ-16 יום מהמיון. תאריך אחרון לשימוש, אם הוחזקו במקרר הלקוח – עד 20 ימים נוספים). מידע נוסף

פיצול בנציגות מגדלי ההטלה

26 ינואר, 2022 מאבק מגדלי המטילות הולך ומתעצם ככל שאנו מתקרבים ל-1 במרץ 2022, מועד יישום שלבים נוספים מהאגרת של השירותים הווטרינרים בדבר שדרוג שלוחת ההטלה בישראל.
המצוקה הקשה אליה נקלעים החקלאים, בעיקר המשקים הקטנים היא אמיתית ולאחרונה נוצר גם משבר אמון קשה בין המשקים המשפחתיים לנציגות המגדלים.
צחי בן עיון, חקלאי ועו"ד מהישוב צוריאל, מנהיג קבוצה גדולה של "המגדלים הקטנים" אשר החליטו לעשות מעשה וולייצג את עצמם במאבק שעבורם הוא להיות או לחדול.
בשידור חי, שנערך ב- 25/1, שטח צחי בן עיון את משנתו מול עשרות מגדלים אשר החליטו להאבק על פרנסתם. מידע נוסף

דיווח ממפגש נציגי מגדלי ההטלה עם משרד החקלאות והאוצר

26 ינואר, 2022 הדיווח הוא של מזכיר ארגון מגדלי עופות, מר מוטי אלקבץ:
היום התקיימה ישיבה במשרד החקלאות בה השתתפו מנכ״לית משרד החקלאות , נציגי משרד האוצר , עמית יפרח מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל, מולי לויט מנכ״ל המועצה לענף הלול ונציגי מגדלים שמעון ביטון ומוטי אלקבץ.
ישיבה זו היא השניה מאז אישור תקנות 2022.
הישיבה הקודמת התקיימה בירושלים בשבוע שעבר ובה הציגו משרד החקלאות ונציגי האוצר את עמדתם בנוגע לסעיפים הבאים:
1) תכנון ל-7 שנים שלאחריהן תוגש הצעת חוק ממשלתית שעיניינה ביטול התכנון בכפוף להעברת תקנות לפיצוי.
2) הפחתה מיידית של המכס ל-17 א״ג (היום המכס עומד על 30 א״ג לביצה) ומשנת 2029 יופחת המכס ל-10 א״ג לביצה.
3) המשרד יעמיד סכום של 100 מיליון ש״ח לפורשים במחיר 1.5 ש״ח לביצה. הפורשים יעמדו בקריטריונים של גיל ועוד.
4) יוקצה תקציב לשדרוג הלולים (ללולים נטולי כלובים) בגובה 250 מיליון ש״ח.
אלו עיקרי עמדת המשרד שדרש גם את ביטול הבג״ץ שהוגש ע״י הארגון בנוגע לעידכון מחיר הביצה. מידע נוסף

שר החקלאות פורר בוועדת הכלכלה: אם לא תהייה רפורמה לא תהייה חקלאות

24 ינואר, 2022 ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ מיכאל ביטון, קיבלה היום את דיווחו של השר עודד פורר, על פעילות משרד החקלאות ופיתוח הכפר וכן המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. השר פורר הציג בדיון את פעולות משרדו והתייחס לרפורמה בחקלאות, ואמר כי אם היא לא תהייה אז גם לא תהייה חקלאות. היו"ר ביטון התייחס במהלך הדיון לתקציב משרד החקלאות, ואמר כי כשעושים רפורמה הדבר צריך להיות מגובה בתקציב, והזהיר כי הדבר לא בא לידי ביטוי מניתוח תקציב המשרד. הוא אף שב וקרא להביא את הרפורמה בחקלאות בהסכמה, הן בממשלה והן מול החקלאים.
ח"כ יסמין פרידמן אמרה כי המשרד החליט לממן מחקר שמכניס חזרה את הפטם למאכל לכלובים, וביקשה לדעת מה מטרתו והאם יש כוונה כזאת שבה יד אחת תוציא את המטילות מהכלובים והשנייה תכניס את הפטם לכלובים. מידע נוסף

ספרד סגורה ליבוא ביצי מאכל

19 ינואר, 2022 במכתב המופץ היום ע"י רופא ראשי יבוא -יצוא, בשו"ט, ד"ר שלמה גראזי (מצורף מטה), נמסר שבעקבות התפרצות מחלת שפעת העופות בספרד היבוא כרגע נסגר, כאשר ביצי מאכל שעזבו את ספרד אחרי ה- 3 לינואר לא תאושר פריקתן בישראל.
מדוע נקבע ה- 3 בינואר כ"תאריך קובע"? ה- 3 בינואר זה 10 ימים לפני החשד המקורי לאירוע שפעת העופות במשק תרנגולי ההודו. מידע נוסף

הושמדו מעל 300,000 ביצי יבוא מספרד

18 ינואר, 2022 השירותים הווטרינרים הורו להשמיד 332,640 ביצי מאכל - יבוא מספרד, לאחר שאלה נמצאו מעופשות ולא ראויות למאכל אדם. אין זו הפעם הראשונה שביצי יבוא מעופשות מגיעות לישראל ולא תמיד הן מאותרות ע"י מערך הפיקוח הווטרינרי. איכות ומחיר היבוא הן נגזרת של גורמים רבים. כאשר היבוא הוא יבוא מזדמן צפוי שהמחירים יהיו גבוהים והאיכות ירודה. מידע נוסף

פורר על ארגוני החקלאים: "רבים מהם ארכאיים"

13 ינואר, 2022 בראיון של שר החקלאות עודד פורר לעיתון גלובס, השר משדר נחישות בקידום הרפורמה.
על ענף הביצים אומר פורר "שליטה מוחלטת של מדינה בניהול שוק היא עולם הולך ונעלם. יש רק שלוש מדינות שעובדות דרך משטר תכנוני שבו המדינה קובעת כמה ביצים יגדלו, מי יגדל איפה ובאיזה מחיר. זה קורה בישראל, בקנדה ובצפון קוריאה. המחיר של ביצה בישראל הוא לא רק מהיקרים בעולם, אלא שרוב הביצים מהתוצרת המקומית לא היו עומדות בסטנדרט הווטרינרי ליבוא לישראל." מידע נוסף

קרבות תרנגולים בישראל

10 ינואר, 2022 כבר שנים שקיים חשד שעובדים תאילנדים מקיימים קרבות תרנגולים. תרנגולים האופייניים לסוג קרבות זה, ניצפו לא פעם לצידי מגורי עובדים תאילנדים אך עד היום לא נמצאה הוכחה לפעילות לא חוקית זו.
בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל, מפקחי משרד החקלאות מיחידת הפיצו"ח ואגף רווחת בעלי חיים בשיתוף מדור הגנת הסביבה במשטרת ישראל והשירות הווטרינרי במועצה האזורית אשכול חשפו בסוף השבוע זירת קרבות תרנגולים. מידע נוסף

השד העדתי השתחרר

6 ינואר, 2022 "ללא מילים" כי נעתקו המילים מפינו
מתוך כתבה של ארי ליבסקר בעיתון כלכליסט. מידע נוסף

האם יאריכו את חיי המדף לביצי מאכל?

2 ינואר, 2022 באחת הטיוטות במשא ומתן בין המגדלים לבין משרד החקלאות, מצויין "חיי מדף של ביצה יוארכו ל- 28 יום". ברור שדרישה זו היא מקצועית ומקורה במשרד החקלאות, לא ברור מדוע היא עלתה לדיון מול המגדלים, אך בכל זאת מצאנו מקום לתת לנושא זה התייחסות. היום בישראל, מציינים 2 תאריכים ע"ג הביצה, האחד תאריך אחרון לשיווק שהוא 16 יום ממועד המיון (כ- 20 יום מיום ההטלה) והאחר הוא תאריך של 30 יום נוספים כאשר הביצה מאוחסנת בבית הצרכן במקרר. אנו מעריכים שכוונת משרד החקלאות היא להאריך את ה-20 יום הקיימים ל-28 ימים.
הערכתינו היא שבישראל מנסים ל"התיישר" מול התקנות באירופה. מידע נוסף

מהם הסיכומים שהובילו לאישור תקנות המכסות?

1 ינואר, 2022 כל מי שעקב מקרוב אחר המתרחש במאבק בין משרד החקלאות לנציגות החקלאים, לא יכול היה שלא להישאר פעור פה מול ההצלחה לכאורה של משרד החקלאות בהעברת תקנות מכסות ביצי מאכל לשנת 2022. במהלך הדיונים בועדת הכלכלה לא היה ח"כ אחד שתמך בעמדת משרד החקלאות. מיו"ר הועדה, מיכאל ביטון ועד אחרון הח"כים ללא קשר לשיוך מפלגתי. ביטון לא הסתיר במהלך כל הדיונים את עמדתו שהתקנות לא יאושרו בנוסח הקיים, אבל שלשום (30/12) לקראת ערב, התקנות עברו בהצבעה כאשר הגרעין העיקרי של הח"כים הבולטים בהתנגדותם לא נכח (רם בן ברק, אלון שוסטר, אורלי לוי-אבוקסיס, רם שפע, יעקב מרגי, יאיר גולן ועוד). למה כולם "התאיידו", מה התרחש מאחורי הקלעים ומהם הסיכומים שהתקבלו ולא נחשפו לעיני הציבור והחקלאים?
לידינו הועברה טיוטה (מצורפת מטה - יש להירשם לאתר כדי לצפות בה) שבה נקודות עיקריות להסכמות. האם הן התקבלו? איננו יודעים, אך ראוי לעיין בהן בדקדנות ולבחון עם הזמן האם סיכומים אלה נכונים. מידע נוסף