תחשיבים של התאחדות חקלאי ישראל

תחשיבים של התאחדות חקלאי ישראל

הוצאות יצור להקת רביה דצמבר 2022  הורדה (342.0 Kb)
הוצאות יצור פטמים אוקטובר 2023  הורדה (260.8 Kb)
הוצאות יצור פרגית קלה יוני 2023  הורדה (83.1 Kb)
מחיר פרגית כבדה יוני 2023  הורדה (178.3 Kb)
יצור ביצת רביה כבדה אוקטובר 2023  הורדה (45.5 Kb)
יצור ביצת מאכל אוגוסט 2020  הורדה (119.4 Kb)
מחיר אפרוח תרנגול הודו דצמבר 2022  הורדה (69.4 Kb)
הוצאות יצור הודנים יוני 2023  הורדה (75.0 Kb)
הוצאות יצור תרנגולי הודו אוקטובר 2023  הורדה (51.1 Kb)
הוצאות יצור להקת רביה ת. הודו דצמבר 2022  הורדה (179.5 Kb)