תחשיבי המרכז החקלאי

תחשיבי המרכז החקלאי

הוצאות יצור להקת רביה יוני 2020  הורדה (342.0 Kb)
הוצאות יצור פטמים אוגוסט 2020  הורדה (260.8 Kb)
הוצאות יצור פרגית קלה ספטמבר 2020  הורדה (83.1 Kb)
מחיר פרגית כבדה ספטמבר 2020  הורדה (178.3 Kb)
יצור ביצת רביה כבדה אוגוסט 2020  הורדה (45.5 Kb)
יצור ביצת מאכל אוגוסט 2020  הורדה (119.4 Kb)
מחיר אפרוח תרנגול הודו ספטמבר 2020  הורדה (69.4 Kb)
הוצאות יצור הודנים ספטמבר 2020  הורדה (75.0 Kb)
הוצאות יצור תרנגולי הודו אוגוסט 2020  הורדה (51.1 Kb)
הוצאות יצור להקת רביה ת. הודו ספטמבר 2020  הורדה (179.5 Kb)