תחשיבים של התאחדות חקלאי ישראל

תחשיבים של התאחדות חקלאי ישראל

הוצאות יצור להקת רביה ינואר 2022  הורדה (342.0 Kb)
הוצאות יצור פטמים אפריל 2022  הורדה (260.8 Kb)
הוצאות יצור פרגית קלה מאי 2022  הורדה (83.1 Kb)
מחיר פרגית כבדה מאי 2022  הורדה (178.3 Kb)
יצור ביצת רביה כבדה אפריל 2022  הורדה (45.5 Kb)
יצור ביצת מאכל אוגוסט 2020  הורדה (119.4 Kb)
מחיר אפרוח תרנגול הודו מאי 2022  הורדה (69.4 Kb)
הוצאות יצור הודנים מאי 2022  הורדה (75.0 Kb)
הוצאות יצור תרנגולי הודו אפריל 2022  הורדה (51.1 Kb)
הוצאות יצור להקת רביה ת. הודו מאי 2022  הורדה (179.5 Kb)