תחשיבי המרכז החקלאי

תחשיבי המרכז החקלאי

הוצאות יצור להקת רביה דצמבר 2020  הורדה (342.0 Kb)
הוצאות יצור פטמים פברואר 2021  הורדה (260.8 Kb)
הוצאות יצור פרגית קלה אפריל 2021  הורדה (83.1 Kb)
מחיר פרגית כבדה אפריל 2021  הורדה (178.3 Kb)
יצור ביצת רביה כבדה פברואר 2021  הורדה (45.5 Kb)
יצור ביצת מאכל אוגוסט 2020  הורדה (119.4 Kb)
מחיר אפרוח תרנגול הודו דצמבר 2020  הורדה (69.4 Kb)
הוצאות יצור הודנים אפריל 2021  הורדה (75.0 Kb)
הוצאות יצור תרנגולי הודו ינואר 2021  הורדה (51.1 Kb)
הוצאות יצור להקת רביה ת. הודו דצמבר 2020  הורדה (179.5 Kb)