תחשיבי המרכז החקלאי

תחשיבי המרכז החקלאי

הוצאות יצור להקת רביה מאי 2020  הורדה (342.0 Kb)
הוצאות יצור פטמים מאי 2020  הורדה (260.8 Kb)
הוצאות יצור פרגית קלה יוני 2020  הורדה (83.1 Kb)
מחיר פרגית כבדה יוני 2020  הורדה (178.3 Kb)
יצור ביצת רביה כבדה מאי 2020  הורדה (45.5 Kb)
יצור ביצת מאכל מאי 2020  הורדה (119.4 Kb)
מחיר אפרוח תרנגול הודו מאי 2020  הורדה (69.4 Kb)
הוצאות יצור הודנים יוני 2020  הורדה (75.0 Kb)
הוצאות יצור תרנגולי הודו מאי 2020  הורדה (51.1 Kb)
הוצאות יצור להקת רביה ת. הודו מאי 2020  הורדה (179.5 Kb)