תחשיבי המרכז החקלאי

תחשיבי המרכז החקלאי

הוצאות יצור להקת רביה יוני 2021  הורדה (342.0 Kb)
הוצאות יצור פטמים יוני 2021  הורדה (260.8 Kb)
הוצאות יצור פרגית קלה יוני 2021  הורדה (83.1 Kb)
מחיר פרגית כבדה יוני 2021  הורדה (178.3 Kb)
יצור ביצת רביה כבדה יוני 2021  הורדה (45.5 Kb)
יצור ביצת מאכל אוגוסט 2020  הורדה (119.4 Kb)
מחיר אפרוח תרנגול הודו יוני 2021  הורדה (69.4 Kb)
הוצאות יצור הודנים יוני 2021  הורדה (75.0 Kb)
הוצאות יצור תרנגולי הודו יוני 2021  הורדה (51.1 Kb)
הוצאות יצור להקת רביה ת. הודו יוני 2021  הורדה (179.5 Kb)