תחשיבי המרכז החקלאי

תחשיבי המרכז החקלאי

הוצאות יצור להקת רביה יוני 2021  הורדה (342.0 Kb)
הוצאות יצור פטמים אוקטובר 2021  הורדה (260.8 Kb)
הוצאות יצור פרגית קלה ספטמבר 2021  הורדה (83.1 Kb)
מחיר פרגית כבדה יוני 2021  הורדה (178.3 Kb)
יצור ביצת רביה כבדה אוקטובר 2021  הורדה (45.5 Kb)
יצור ביצת מאכל אוגוסט 2020  הורדה (119.4 Kb)
מחיר אפרוח תרנגול הודו יוני 2021  הורדה (69.4 Kb)
הוצאות יצור הודנים ספטמבר 2021  הורדה (75.0 Kb)
הוצאות יצור תרנגולי הודו אוקטובר 2021  הורדה (51.1 Kb)
הוצאות יצור להקת רביה ת. הודו יוני 2021  הורדה (179.5 Kb)