תחשיבים של התאחדות חקלאי ישראל

תחשיבים של התאחדות חקלאי ישראל

הוצאות יצור להקת רביה דצמבר 2022  הורדה (342.0 Kb)
הוצאות יצור פטמים פברואר 2024  הורדה (260.8 Kb)
הוצאות יצור פרגית קלה אפריל 2024  הורדה (83.1 Kb)
מחיר פרגית כבדה אפריל 2024  הורדה (178.3 Kb)
יצור ביצת רביה כבדה פברואר 2024  הורדה (45.5 Kb)
יצור ביצת מאכל אוגוסט 2020  הורדה (119.4 Kb)
מחיר אפרוח תרנגול הודו ינואר 2024  הורדה (69.4 Kb)
הוצאות יצור הודנים דצמבר 2023  הורדה (75.0 Kb)
הוצאות יצור תרנגולי הודו ינואר 2024  הורדה (51.1 Kb)
הוצאות יצור להקת רביה ת. הודו דצמבר 2022  הורדה (179.5 Kb)