תחשיבי המרכז החקלאי

תחשיבי המרכז החקלאי

הוצאות יצור להקת רביה דצמבר 2020  הורדה (342.0 Kb)
הוצאות יצור פטמים ינואר 2021  הורדה (260.8 Kb)
הוצאות יצור פרגית קלה דצמבר 2020  הורדה (83.1 Kb)
מחיר פרגית כבדה דצמבר 2020  הורדה (178.3 Kb)
יצור ביצת רביה כבדה ינואר 2021  הורדה (45.5 Kb)
יצור ביצת מאכל אוגוסט 2020  הורדה (119.4 Kb)
מחיר אפרוח תרנגול הודו דצמבר 2020  הורדה (69.4 Kb)
הוצאות יצור הודנים דצמבר 2020  הורדה (75.0 Kb)
הוצאות יצור תרנגולי הודו ינואר 2021  הורדה (51.1 Kb)
הוצאות יצור להקת רביה ת. הודו דצמבר 2020  הורדה (179.5 Kb)