תחשיבי המרכז החקלאי

תחשיבי המרכז החקלאי

הוצאות יצור להקת רביה יוני 2020  הורדה (342.0 Kb)
הוצאות יצור פטמים יוני 2020  הורדה (260.8 Kb)
הוצאות יצור פרגית קלה יולי 2020  הורדה (83.1 Kb)
מחיר פרגית כבדה יולי 2020  הורדה (178.3 Kb)
יצור ביצת רביה כבדה יוני 2020  הורדה (45.5 Kb)
יצור ביצת מאכל יוני 2020  הורדה (119.4 Kb)
מחיר אפרוח תרנגול הודו יוני 2020  הורדה (69.4 Kb)
הוצאות יצור הודנים יולי 2020  הורדה (75.0 Kb)
הוצאות יצור תרנגולי הודו יוני 2020  הורדה (51.1 Kb)
הוצאות יצור להקת רביה ת. הודו יוני 2020  הורדה (179.5 Kb)