תחשיבים של התאחדות חקלאי ישראל

תחשיבים של התאחדות חקלאי ישראל

הוצאות יצור להקת רביה אוגוסט 2022  הורדה (342.0 Kb)
הוצאות יצור פטמים אוגוסט 2022  הורדה (260.8 Kb)
הוצאות יצור פרגית קלה אוגוסט 2022  הורדה (83.1 Kb)
מחיר פרגית כבדה אוגוסט 2022  הורדה (178.3 Kb)
יצור ביצת רביה כבדה אוגוסט 2022  הורדה (45.5 Kb)
יצור ביצת מאכל אוגוסט 2020  הורדה (119.4 Kb)
מחיר אפרוח תרנגול הודו אוגוסט 2022  הורדה (69.4 Kb)
הוצאות יצור הודנים אוגוסט 2022  הורדה (75.0 Kb)
הוצאות יצור תרנגולי הודו אוגוסט 2022  הורדה (51.1 Kb)
הוצאות יצור להקת רביה ת. הודו אוגוסט 2022  הורדה (179.5 Kb)