שפעת עופות בבני אדם

שפעת עופות בבני אדם

טבלה מפורטת על פי שנים ומדינות כפי שמדווח ארגון הבריאות העולמי מופיעה בחלקו האנגלי של האתר.
הטבלה מעודכנת על פי הדיווחים העולמיים ומפרטת את מקרי התחלואה והתמותה.

צפה בטבלה