מה חדש בישראל - 2020

מה חדש בישראל - 2020

מהפך בענף ההטלה? ממש לא!

21 דצמבר, 2020 בישיבה הקודמת של ועדת הכלכלה של הכנסת, נאמר מפורשות ע"י יו"ר הוועדה מרגי, במענה לעמדתה של חה"כ חיימוביץ וטל גלבוע, כי היתר ללולים חדשים ינתן רק ללולים ללא כלובים. מרגי גילה "אהדה" לדואגים לרווחת בעלי החיים, אבל דאג שלא תתקיים הצבעה (למרות שבתחילת הישיבה טרח להודיע ש"היום הנושא יסגר ולא יהיו עוד ישיבות"). ראה זה פלא, מה שנראה כהישג חסר תקדים של טל גלבוע, התברר היום כהישג שולי. 50% מתוך 170 המכסות החדשות שאושרו יינתנו למגדלים ללא כלובים. מידע נוסף

אושרו המכסות לשנת 2021

21 דצמבר, 2020 ועדת הכלכלה של הכנסת, אישרה היום את תקנות מכסות הביצים לשנת 2021. לפי התקנות שאושרו, המכסה לשנה הבאה תעמוד על 2.44 מיליארד ביצים.
מדובר בתוספת של כ-4.7% לעומת המכסה השנה שעמדה על 2.33 מיליארד ביצים.
בנושא רווחת העופות, לא היתה בוועדה כל בשורה.
מגדלים בלולים ישנים יזכו לתוספת של 4% בלבד למכסה, בעוד מגדלים שיעברו לגידול בלולים משודרגים יזכו לתוספת של אחוז אחד נוסף (אגב, השדרוג אינו מתייחס לצפיפות העופות וכך נותרנו עם אכלוס לולי הטלה בכלובים ב- 350 סמ"ר) התוספת של 4% תינתן רק למגדלים שיש להם יכולת קיבול מתאימה ויאושרו ע"י השו"ט לפי 350 סמ"ר למטילה. 50% מתוך 170 המכסות החדשות שאושרו יינתנו למגדלים ללא כלובים מעודד במעט אבל המשמעות היא שולית. גם אם יינתנו פחות מ-170 מכסות, אז עד חצי מהן יינתנו למגדלים בלולים ללא כלובים. מידע נוסף

מחאת יצרני ביצי המאכל בצפון

18 דצמבר, 2020 מגדלי ההטלה הציפו את הצמתים המרכזיים בצפון בשלטי מחאה נגד משרד החקלאות והשירותים הווטרינרים.
לקראת ה-1 במרץ, מועד בו השירותים הווטרינרים צפויים להחיל את הדרישות המפורטות באגרת השו"ט לשלוחת ההטלה, הלחץ בקרב המגדלים עולה. מידע נוסף

המאבק על רווחת המטילות בעיצומו

13 דצמבר, 2020 לפני ימים דיווחנו מישיבת הכלכלה של הכנסת, על הסכמה שהיתרים חדשים ללולים ינתנו רק לחוות שיוקמו ללא כלובים. למרות שלא התקיימה הצבעה על התקנות, הרי המלחמה על תודעת הציבור תופסת תאוצה.
היום, בעיתון ישראל היום, המזוהה עם ראש הממשלה, מדווח על סקר בקרב הציבור על פיו 95% תומכים בכך שלולים שייבנו במסגרת הרפורמה המתוכננת בתעשיית הביצים יהיו לולים ללא כלובים. מידע נוסף

השבתה - מניעת ייצור בענף הפטם / רביה כבדה

10 דצמבר, 2020 מנכ"ל מועצת הלול, מר מולי לויט, מדווח במהלך יום עיון של שה"מ על המצב.
אושרה הפחתת ייצור של 15,000 טון פטם. המטרה היא שפעילות זו תסתיים לפני הביקושים של חג הפסח (צמצום הכנסת אפרוחים בחודשים דצמבר-ינואר ותחילת פברואר) ההרשמה לתכנית צפויה להסתיים בימים הקרובים.
לעת עתה, 3 להקות רביה כבדה מבוגרות ישחטו שחיטה מוקדמת, מדובר במניעת ייצור של 2 מיליון אפרוחים. אך זה פתרון קצר טווח. נדרש פתרון ארוך טווח כדי להוביל לפתרון מתאים בשלוחת הפטם. בתחום זה קיימות מספר אפשרויות. האחת, תיקון סעיף 56 (סעיף זה מונע מהמועצה ביצוע הסדרים הכולל משווקים, בשל הגבלים עסקיים). כרגע, לדברי מולי המצב כיום בכנסת אינו מאפשר קידום חקיקה לתיקון כזה. מידע נוסף

פורום קהלת לשו"ט: קיימו את הוראות החוק

10 דצמבר, 2020 במכתב של עו"ד אריאל ארליך (מצורף מטה), ראש מחלקת ליגיטציה בפורום קהלת, המופנה למנהל השירותים הווטרינרים ומנכ"ל משרד החקלאות, נדרשים אלה לאכוף את התקנות בדבר רישוי לולים, אחרת תעשה פנייה לערכאות. מידע נוסף

ועדת הכלכלה של הכנסת: דיון בתקנות מכסות הביצים

9 דצמבר, 2020 ועדת הכלכלה של הכנסת דנה היום בתקנות מכסות הביצים לשנת 2021, שהגיש משרד החקלאות. היו"ר מרגי חזר שוב ושוב שהרפורמה חייבת להתקיים בתמיכת משרד האוצר כבר השנה ובעתיד לא ניתן יהיה לאשר בעתיד מכסות עתידיות.
דרישתה של טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה לזכויות בעלי החיים, שכל מי שיגיש בקשה להיתר ללול חדש, הלול יחוייב להיות ללא כלובים. חה"כ מיקי חיימוביץ טענה שדרישה זו אינה מעוגנת בתקנות, והיו"ר מרגי אמר שהוא יבחן זאת ובמידה ואכן כך, הוא ידרוש את התיקון.
מוטי אלקבץ, אמר כי אם המדינה תתקצב את המעבר ללולים ללא כלובים, המגדלים לא יתנגדו. מנכ"ל מועצת הלול, שמואל לויט, ציין כי לכתוב תקנות באשליה שיש רפורמה, בזמן שאין רפורמה, זה הרס החקלאות. במידה ותהיה רפורמה יש להתקין תקנות חדשות. מידע נוסף

מהפך בענף ההטלה בישראל

9 דצמבר, 2020 היום בישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת, התקבלה החלטה שהיא מהפכנית במשק ההטלה בישראל.
היתר ללול הטלה חדש, ינתן אך ורק ללול ללא כלובים.
מדובר בשינוי מהותי ובהישג חסר תקדים לגופים הפועלים למען רווחת בעלי החיים בישראל. מידע נוסף

קבלו את העובדות

4 דצמבר, 2020 בישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת, שנערכה ב-2 בדצמבר, הופיע מנכ"ל מועצת הלול, מולי לויט ואמר: "המגדלים עם המועצה וביוזמתם, חרף התנגדות משרד החקלאות העמידו על הרגליים את ניטור הסלמונלה שנעשה מאמצע 2017. ללא המגדלים והמועצה לא היה ניטור סלמונלה".
בעקבות אמירות שאינן נכונות, הוחלט לאחרונה בטוויטר ובערוצי טלוויזיה להגיב לדברי פוליטיקאים שאינם מדייקים בעובדות. לצד אמירותיהם, מציינים את העובדות המדוייקות. עשו זאת לטראמפ, עושיים זאת עתה לביבי והחלטנו גם אנחנו לנקוט בעמדה דומה. מידע נוסף

חקלאים נגד חקלאים

3 דצמבר, 2020 בתקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2020), תש"ף-2020, סעיף 6(ג) נאמר: "ועדת המכסות תקבע לבעל מכסה שבשנת התכנון העתיק את הגידול שלו, במלואו, לראשונה, ללול חדש המצוי במשקו או באתר חדש המצוי ביישוב שבו מצוי משקו, ושאינו במשקו של בעל מכסה אחר, תוספת מכסה של 100,000 ביצים, אם אין בצמידות לאותו הלול מבנה לול נוסף בבעלות של בעל מכסה המייצר באותו הלול ויש בלול מערכות הפעלה הנפרדות מכל לול אחר". מידע נוסף

איסור ניקוי ביצים

2 דצמבר, 2020 במכתב לקבלנים מורשים לשיווק ביצי מאכל ומגדלי המטילות, מפרט ד"ר סרחיו דולב, רופא ראשי מוצרים מן החי, מדוע אסור לשטוף ביצי מאכל.
מכתבו של ד"ר דולב, מסביר את הבסיס החוקי:
תקנות המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק), תשכ"ח-1968) כדלקמן:
"(ב) לא ישווק קבלן מורשה ביצת מאכל אשר לא מויינה בתחנת המיון, או שבמיון כאמור נתגלה בה אחד מאלה:
...(4) קליפתה מלוכלכת בלשלשת או בדם, או מרוחה בחלבון או בחלמון;",
3. כלומר, אסור שיווקה של ביצה שהתגלתה כמלוכלכת. ולעניין זה אין נפקות אם נוקתה לאחר מכן, במים או באמצעי אחר.
מידע נוסף

ועדת הכלכלה: דיון בנושא הרפורמה

2 דצמבר, 2020 ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ יעקב מרגי, אישרה היום את בקשת משרד החקלאות ופיתוח הכפר לתקן את תקנות מכסות הביצים לשנת 2020, ולהגדיל את המכסה הארצית השנה ב-110 מיליון ביצים. את הדיון היום פתח היו"ר מרגי בהתייחסות לרפורמה בלולים ומעבר לגידול בתנאים ראויים של לולים ללא כלובים, ודרש מהאוצר לממן את הרפורמה. הוא החליט שלא להצביע על תקנות לשנת 2020, והודיע כי ביום רביעי הבא (9/12) ידון בתקנות לשנת 2021.
"אם רוצים לולים משודרגים האוצר יצטרך לדחוף את היד לכיס", הבהיר היו"ר מרגי.
ראש המועצה הלאומית לכלכלה, אבי שמחון, אמר כי הוא מסכים שהאוצר יסבסד את המעבר. לטענתו, האוצר הציע 100 מיליון שקל לשם כך אך מנכ"ל משרד החקלאות, נחום איצקוביץ', רצה את הכסף לצרכים אחרים. הסמנכ"ל לוי אמר בתגובה כי מדובר ב-95 מיליון שקל שהאוצר העביר למשרד לטובת תכנית האצה בגלל הקורונה. רכז מים וחקלאות באגף התקציבים באוצר, אלי מורגנשטרן, אמר כי ב-2018 היה סיכום על 340 מיליון שקל עם משרד החקלאות, שחזר בו ברגע האחרון והכסף לא נשמר. מידע נוסף

20 שנה להקמת האתר 'רפואת עופות'

27 נובמבר, 2020 בימים אלה אנו מציינים 20 שנה להקמת האתר 'רפואת עופות' - PoultryMed (האתר עלה לאוויר בדצמבר 2000).
20 שנה של דיווח על בסיס יומי על אירועים העוסקים בתחומנו בארץ ובעולם, מאמרים מקצועיים, מידע מקצועי במגוון תחומים (תרופות, תרכיבים, מחלות, וירולוגיה, פתולוגיה ועוד), דיווח על נושאים שוטפים בענף בתחום המקצועי והעסקי.
מטרתנו היא אחת, להוות מקור מידע מקצועי, אמין ובנוסף, לקדם נושאים מקצועיים בענף העופות.
אנו שואפים לעשות זאת בשקיפות מלאה וללא משוא פנים, לטובת כל העוסקים בענף.
אנו מודים לחברות העסקיות התומכות בנו בפרסום ומאפשרות את שדרוג האתר והמשך הפעילות בתחום.
תודה מיוחדת לאהרוני בן זאב, מחברת אי-בי זי, אשר מתחילת דרכנו מלווה ותומך באתר. מידע נוסף

המסעדה הראשונה שמציעה תחליף עוף שיוצר במעבדה

16 נובמבר, 2020 המסעדה הראשונה שמציעה תחליף לבשר עוף שיוצר במעבדה נפתחה בישראל.
המסעדה מציעה תחליפי עוף שיוצרו במעבדה, תוך שהם צופים בתהליך הייצור.
המסעדה נקראת "The Chicken" והיא נמצאת בנס ציונה. הייצור הוא של חברת SuperMeat. מידע נוסף

מרשמים: הקפדה על ניפוק על פי מרשם

15 נובמבר, 2020 ניפוק תרופות על פי מרשם, כפוף לתקנות הרוקחים (ניפוקם של תכשירים וטרינריים), תשמ"ט - 1988. הסמכות לאכוף את התקנות היא של משרד הבריאות ולא של השירותים הווטרינרים.
הנושא לא נוהל בקפדנות שנים ארוכות ולאחרונה חל שינוי בהתייחסות מקומות הניפוק וכל הספקה של תרופה למשק צפויה להעשות רק לאחר קבלת מרשם. ברצוננו להדגיש, כי לא די במרשם. המרשם חייב לעמוד בדרישות החוק וראוי שהרופאים הווטרינרים, המוסמכים לכך, יקפידו למלא את המרשם כנדרש. מידע נוסף

חברת שטראוס ותחליף ביצים

12 נובמבר, 2020 חברת שטראוס נמנית עם המשקיעים בחברת ההזנק הישראלית Zero Egg.
חברת Zero Egg עליה דיווחנו לפני כחודש ימים, סיימה גיוס כספים ראשון, של 5 מיליון דולר.
המוצר הינו אבקה המשמשת לה מוסיפים מים ושמן ומשמשת כתחליף ביצים בהכנת מאפים וחביתות.החברה מכוונת בשלב הראשון במיוחד לשוק האמריקאי. מידע נוסף

פגיעה במחיר הביצים השוליות לחקלאי

10 נובמבר, 2020 תחנות מיון ביצי מאכל שונות, פרסמו בימים אלה מכתב ליצרני הביצים עימם הם קשורים, בו הם מודיעים על הפחתת מחיר ואפילו אי-תשלום עבור הביצים השוליות (גודל S, מלוכלכות וסדוקות). מידע נוסף

תנובה ממשיכה לצמצם את פעילותה בתחום הביצים

10 נובמבר, 2020 העיתון גלובס מדווח היום על כך שתנובה מסבה את תחנת מיון הביצים בחיפה לחלק מהמרכז הלוגיסטי הצפוני ותרכז את פעילות מיון הביצים בחברת טבע גב, איתה היא פועלת כבר שנים רבות. המהלך מתבצע מתוך כוונה להתייעלות וחסכון בעלויות מיון והובלה. החל מינואר פעילות המיון המתקיימת בחיפה תיסגר.
על פי גלובס, פעילות זו גורמת להפסדים המוערכים ב- 10 מיליון ש"ח בשנה הנוכחית. מידע נוסף

און ברזילי - הלך לעולמו

31 אוקטובר, 2020 און ברזילי, מנכ"ל תשלובת מילואות וחבר ראש הנקרה נפטר והוא בן 64.
און ברזילי מונה לתפקיד מנכ"ל מילואות בשנת 2012. בכתבה שפורסמה השנה ב"קיבוץ myNet" נכתב:
מנכ"ל "מילואות", הארגון האזורי של קיבוצי הגליל המערבי - נמנה עם המנהלים שאינם מהססים להתבטא גם בנושאים שאינם כלולים בתחום עיסוקם. יש לו ביקורת קשה על יחסה של ממשלת ישראל לחקלאים, ועל הניסיונות להטיל עליהם את האחריות ליוקר המחירים בישראל. מידע נוסף

תנובה ממשיכה להיתנתק מענף העופות

28 אוקטובר, 2020 על פי פרסומים ב- yNet, תנובה מכרה את חלקה במכון למחזור פגרי עופות לארגון משקי עמק יזרעאל. תנובה ממשיכה להיפטר מעסקים מפסידים, בעיקר בתחום העופות, ומכרה השבוע את חלקה (50%) במכון למחזור פגרי עופות (מכון פסדים) לשותפתה במכון, ארגון משקי עמק יזרעאל. במקביל מקיימת תנובה מו"מ מתקדם למכירת חלקה בקבוצת א-ת, המגדלת פטמים והודים משלב המדגרה עד שלב המשחטה. תנובה מצפה לקבל על מכירת חלקה בעסקים האלה 150 מיליון שקל. מידע נוסף

פיקוח וטרינרי: התאגיד הווטרינרי, פיקוח או חלטורה?

26 אוקטובר, 2020 ב- 21 לחודש נערכה ישיבה בועדת העבודה הרווחה והבריאות שדנה בבקשת הממשלה לחוקק חוק להעלאת מחיר אגרות הפיקוח הווטרינרי. מדהים לקרוא את סיכום דוברות הוועדה לישיבה בנושא.
יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, ח"כ חיים כץ, פיזר את דיון הוועדה והוועדה לא אישרה את העלאת המחירים. ח"כ כץ אמר על התאגיד: "הקימו פה חלטורה. זה גוף שיכול לעשות מה שהוא רוצה. אין לו שום מגבלה. עסקים ייסגרו. מי אישר דבר כזה, להעלות את מחיר הפיקוח הוטרינרי מ 14 שקלים ביום ל 300 שקלים? בנו גוף גדול ומסואב, שיכול להביא עוד ועוד רופאים ופקחים, והלקוחות הם אלה שישלמו". מידע נוסף

יום עיון בזום - התמקדות בנושא הסלמונלה

12 אוקטובר, 2020 ביום רביעי ה-21 באוקטובר, בשעה 13:00, נקיים יום עיון מקוון, שיתמקד בהיבטים שונים הקשורים לחיידק הסלמונלה ומעט מעבר לכך (ד"ר דולב).
אנו זוכים כבר היום להיענות גדולה ברישום ופונים לכל המעוניינים להקדים ולהירשם, כדי שנתארגן בהתאם. המעוניינים נא לפנות במייל ל: natielkin@gmail.com מידע נוסף

נהל כפרות: זמנים חדשים זמירות ישנות

8 ספטמבר, 2020 כמידי שנה השירותים הווטרינרים מפרסמים תזכורת ל"נהל כפרות".
מה החוק אומר? תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), תש"ך-1960
סעיף 29 (א) "לא ישחוט אדם ולא ירשה לשחוט עוף, לא ימרוט ולא ירשה למרוט נוצות מעוף שחוט וכן לא יעסוק בפעולות לואי מחוץ לבית שחיטה; הוראה זו לא תחול על שחיטת עופות לצורך עצמי".
בשנת 2015 הוכנס תיקון לחוק: 29 (ב) על אף האמור בתקנות משנה (א), רשאי אדם לשחוט עוף, למרוט נוצות ולעסוק בפעולת הלוואי של הוצאת קרביים מעוף שחוט מחוץ לבית שחיטה, לפי היתר בכתב לכך מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר; היתר לפי תקנת משנה זאת יינתן רק לשחיטה לשם קיום מנהג כפרות בין מוצאי ראש השנה לערב יום כיפור. מידע נוסף

תנובה מעוניינת לצאת מהפעילות בענף העופות

6 ספטמבר, 2020 חברת תנובה המחזיקה 50% בקבוצת א-ת, החליטה לצאת מפעילות בענף העופות. הערכת חלקה של תנובה בחברה הוא כ-200-300 מיליון ש"ח.
שלום שמחון, שר החקלאות לשעבר, מונה ע"י תנובה לפעול למכירת חלקה בשותפות. הכיוון המתגבש הוא מכירת חלקה של תנובה לשותפתה בקבוצת א-ת, "גרנות", התאגיד הכלכלי הגדול ביותר מבין תאגידי הקיבוצים ובעל המניות הגדול ביותר בתנובה. מידע נוסף

מכסות יצור לביצי מאכל - עמדת משרד האוצר

18 אוגוסט, 2020 במכתב ארוך ומפורט, שוטח אגף התקציבים במשרד האוצר את עמדתו בנוגע לחלוקת מכסות הייצור לביצי מאכל. המכתב מופנה למנכ"ל משרד החקלאות והנקודות העיקריות העולות מהמסמך המנומק הן:
1. הגדלת מכסות הייצור באופן רוחבי, מהווה סכנה לבריאות הציבור על פי הגדרת השירותים הווטרינרים, משרד החקלאות (מכתבו של מנהל השו"ט מאפריל 2020).
2. הגדלת המכסות באופן המוצע בטיוטת התקנות החדשות סותרת את מדיניות הממשלה בדבר רווחת מטילות ביצי המאכל, מדיניות המוגדרת בטיוטת תקנות שגובשה לעניין זה.
3. הגדלת המכסות באופן המוצע, סותרת את ההסכמות החתומות בין משרד החקלאות למגדלים שהתקבלו לפני שנה.
4. נוהל תמיכה של משרד החקלאות בהקמת משטחים ללולי ההטלה, שפורסם בינואר 2019 מגדיר תנאי סף לתמיכה כלכלית המהווים בסיס להקצאת המכסות. מידע נוסף

מבחן טעימה לפסטרמה

17 אוגוסט, 2020 בתכנית חסכון של ערוץ 12 בוצע מבחן טעימה לפסטרמות. נבחנו שני סוגים: פסטרמת ברביקיו ופסטרמת דבש. הבחינה נעשתה בטעימה עיוורת ע"י 3 שפים: טל כהן, רן שמואלי וגולן גורפיקל.
בקטגוריית פסטרמת הברביקיו זכתה חברת עוף טוב במקום הראשון.
במקום השני: זוגלובק, במקום השלישי: יחיעם, במקום הרביעי: טירת צבי ובמקום האחרון: רמי לוי.
בקטגוריית פסטרמת דבש, שוב בלטה חברת עוף טוב עם מקום ראשון. מידע נוסף

טיוטת תקנות בדבר מכסות ביצי מאכל

13 אוגוסט, 2020 בימים אלה מפרסם משרד החקלאות טיוטת תקנות בדבר מכסות ביצי מאכל לשנת 2020. הצורך בהגדלת מכסות ליצור ביצי מאכל, שהוקפאו מאז 2018, נובע מהגידול הטבעי באוכלוסיה המחייב עדכון הייצור המפוקח ע"י המועצה לענף הלול. בעקבות כך, גיבשו במשרד החקלאות טיוטת תקנות בנושא והן מוצגות לעיון ותגובת הציבור [אגב, נוסח התקנות גובש ע"י סגנית היועצת המשפטית של המשרד, היות והיועצת המשפטית, אפרת אביאני, היא בתו של יצחק טובלי, לשעבר מנכ"ל המועצה לענף הלול (קרוב משפחה של השר לשעבר שלום שמחון), אשר משפחתם מחזיקה מכסות לייצור ביצי מאכל]. מידע נוסף

ד"ר אירית דוידסון פורשת לגמלאות

11 אוגוסט, 2020 ד"ר אירית דוידסון, חוקרת בחטיבה למחלות עופות במכון הווטרינרי פורשת החודש לגמלאות.
אירית היא בעלת תואר ראשון בביולוגיה (אוניברסיטת ת"א), תואר שני באימונולוגיה (אוניברסיטת ת"א) ותואר שלישי בוירולוגיה (האוניברסיטה העברית י-ם). את צעדיה הראשונים במחקר בתחום העופות עשתה במהלך התואר השלישי שעסק במחלת המארק תחת הדרכתו של ד"ר מרטין מלכינסון.
בשנותיה הרבות כחוקרת בכירה במכון הווטרינרי, הובילה אירית מחקרים רבים ופורצי דרך בחקר מחלות עופות כמו:
מארק, רטיקולואנדוטליוזיס, אנמיה מדבקת של תרנגולות, אבעבועות עופות, לארינגוטרכאיטיס, דלקת מח וקרומיו של תרנגולי הודו ועוד.
אירית מרצה בבית הספר לרפואה וטרינרית והדריכה לאורך השנים סטודנטים רבים בעבודות מחקר ותואר שלישי. פעילותה האקדמית היתה גם מחוץ לגבולות ישראל כחברה בוועדות מקצועיות וועדות שיפוט בינלאומיות (כגון: STAR-IDAZ של האיחוד האירופאי) ומערכת כתבי עת מדעיים (עורכת העיתון Journal of Virological Methods). מידע נוסף

מחיר העוף והפער בין החקלאי לצרכן

10 אוגוסט, 2020 בשנה האחרונה, חלה עליה גדולה בהיקף גידול העופות וההיצע הגדול התבטא במחיר נמוך ליצרנים (חקלאים / משחטות).
ארגון המגדלים עושה מאמץ גדול בכדי להגיע להסדר מקובל שיצמצם את היקפי הגידול ולאחרונה הצליחו להוביל להשבתה מרצון במטרה לצמצם את היקף הגידול. לא ברור עד כמה השבתה זו יעילה, אך ברור שלמרות שהיצרנים (חקלאים / משחטות) ספגו הפסדים, הצרכן הישראלי כלל לא נהנה ממחיר אטרקטיבי.
אז מי נהנה? רשתות השיווק שמשאירות לעצמן רווח נאה. בכתבה של מירב קריסטל, במוסף ממון של עיתון ידיעות אחרונות מדווח שהפער הקמעונאי (הפער בין המחיר בו הקמעונאי רוכש את הבשר לבין מחיר המכירה לצרכן) רק עלה והגיע ל-73.4%!. מידע נוסף

משרד החקלאות: סקר צרכנים בתחום ביצי המאכל

חוסר אמון במדיניות: כ- 45% מהציבור יאגור ביצים במקרה של סגר נוסף 10 אוגוסט, 2020 סקר צרכנים מקיף של משרד החקלאות מצא, במקרה של סגר נוסף 29% מהצרכנים יקנו יותר ביצים ויאגרו, כאשר גם בקרב אלו שחושבים שלא יהיה מחסור, 23% עדיין ציינו שבכל זאת יאגרו ביצים (הבעת חוסר אמון ביכולת המדינה לדאוג לרצף הספקה).
לאחרונה אישר משרד החקלאות יבוא של 20 מיליון ביצי מאכל פטורות ממכס. מידע נוסף

שטיפת ביצי מאכל

3 אוגוסט, 2020 בידיעה המתפרסמת באתר "בחדרי חרדים", מדווח על משק מטילות לביצי מאכל, שנתפס שוטף ביצים באופן לא ראוי.
ד"ר רם כץ, הרופא הראשי לבריאות העופות מצוטט בכתבה :""ישנן הנחיות מפורשות האוסרות על ניקוי ושטיפת ביצים. כיוון שקליפת הביצה אינה אטומה, מי השטיפה עלולים להחדיר חיידקים לתוכה, ואלו עלולים להתרבות בה. ההתעלמות מההוראות האלה, מהווה סיכון לבריאות הציבור. מלבד שטיפת הביצים, הגדילו ועשו עובדי המקום, וייבשו את הביצים בשמש החמה. מיותר לציין כי אסור שביצים תהיינה מוחזקות בטמפרטורות גבוהות כאלה, ובפרט בשרב של הימים האחרונים".
הכל נכון ומדוייק, אך כדאי שנדע כי בישראל אין כל איסור על שטיפת ביצי מאכל.
בארה"ב כל ביצי המאכל עוברות שטיפה, באירופה שטיפת ביצי מאכל אסורה (יש היתר למדינות בודדות כמו שבידה ובמקרה זה הן מחתימות את אריזות הביצים כשטופות), בישראל - אין התייחסות בתקינה וכאשר אין איסור, הרי... מותר! מידע נוסף

הנימוקים הנכונים לצמצום יבוא ביצי מאכל לישראל

31 יולי, 2020 מכתבו של מנכ"ל המועצה, המופנה לשר האוצר, מבקש לדחות את הדרישה של עמותת "האינטרס שלנו הלובי שלך בכנסת" לביטול מכסי מגן לביצי מאכל. הנימוקים שהוצגו במכתבו של מנכ"ל המועצה, היו לדעתינו מוטים ולא מדוייקים. עם זאת, עמדתינו היא שדרישת מנכ"ל המועצה לדחות את הפנייה מוצדקת, הנימוקים לא.
החלטנו להציג את הנימוקים הנכונים והמקצועיים שאמורים להוביל את שר האוצר להחלטה לדחות את פניית העמותה.
1. ההשוואה בין נתוני הנגיעות בסלמונלה בשלוחת ההטלה במדינת ישראל לאירופה, אכן מראה יתרון יחסי למשקי ההטלה באירופה, שיעור הנגיעות בסלמונלה כללי שם נמוך מזה המדווח בישראל. האם השוואת הנתונים היא אכן מדוייקת? התשובה היא לא. בישראל כמו באירופה, ניטור להקות ההטלה מתבצע בממוצע כל 15 שב'. חלק מהדיגומים המתבצעים לאורך חיי הלהקה נעשים באירופה ובישראל ע"י פקח של השירותים הווטרינרים, אבל הדגימות האחרות מתבצעות באירופה ע"י בעל המשק, ובישראל ע"י פקח של המועצה לענף הלול. מידע נוסף

מאבק על יבוא ביצי מאכל ודיווחי אמת

29 יולי, 2020 העמותה "האינטרס שלנו הלובי שלך בכנסת" מבקשת לבטל מכסי מגן לביצים, בכדי למנוע מחסור בביצי מאכל. מנכ"ל המועצה לענף הלול, מר מולי לויט, שולח מכתב לשר האוצר, חה"כ ישראל כץ (מצורף מטה) ופותח את מכתבו ב"יש בפנייה אי-דיוקים העלולים לגרום להטעייה של מי שאינו מכיר את המטרייה (אגב, הכוונה "למי שאינו מכיר את התחום/הנושא"). ומה עושה מנכ"ל של גוף ציבורי המכהן בתפקידו כבר למעלה מעשור? טוען טיעונים לא מדוייקים, מטעים שמטרתם להכשיל לכאורה את קורא המכתב, שאינו מצוי בתחום המקצועי.
סעיף 12 למכתב: "כמקובל באירופה המערבית, ישנם מבין אלפי "זני" הסלמונלה, שני "זנים" העלולים לפגוע גם בבני אדם, סלמונלה אנטריטידיס (SE) וסלמונלה טיפימוריום (ST)".
סעיף 14: "לפיכך קנה המידה הנכון להשוואה בין-לאומית, הוא רמת הנגיעות ב-SE ו-ST".
תהיה הסיבה אשר תהיה, חוסר הבנה, הטעיה מכוונת, אמירה זו של מנכ"ל המועצה היא לא נכונה לחלוטין. מידע נוסף

סגר קורונה כאמצעי להעלאת צריכת הביצים

22 יולי, 2020 החשש מהטלת סגר, אפילו חלקי בסופי שבוע, הוביל את רשתות השיווק להתנפל על המחסנים של משווקי הביצים ולרוקנם. המטרה להבטיח שאצלם ברשתות המחסור לא יורגש. בנוסף מדווח, שרכישת הביצים ברשתות עלתה ב-30% (!) מידע נוסף

ספירת מטילות ממוחשבת או לאן הלכו המיליונים?

15 יולי, 2020 מאמר המתפרסם בכתב עת בשם Animal (מאד לא מוכר), נכתב ע"י 4 חוקרים ישראלים ממכון וולקני ואוניברסיטת בן גוריון. הצורך במחקר סופק ע"י מכון וולקני, את הפתרון הציע החוקר מאוניברסיטת בן גוריון. כותרת המאמר:"A machine vision system to detect and count laying hens in battery cages" ובתרגום לעברית: "מערכת צפייה ממוכנת לספירת מטילות בכלובי סוללה" אז הטעות היא כבר בהגדרה, היות וכלובי סוללה הם ממשק הכלובים הישן היוצרים מערך דמוי-סוללה, והוא שונה מממשק כלובים חדשני, המבוסס על כלובים משפחתיים המכילים מספר רב של עופות. הפתיחה של התקציר חושפת את העניין הגדול במחקר. כותבים החוקרים: "ספירה של תרנגולות ידנית בכלובי סוללות בחוות עופות מסחריות גדולות היא משימה מאתגרת: גוזלת זמן ולעיתים אינה מדויקת (אז זהו שלידיעת החוקרים המכובדים, אין כלובי סוללות בחוות מסחריות גדולות, יש ממשק כלובים והוא שונה מסוללות). מטרת המחקר על פי החוקרים, היתה לפתח מערכת סריקה ממוכנת, הסופרת אוטומטית את מספר התרנגולות בכלובים, לצרכי פיקוח. מידע נוסף

עופות חצר ונוי בישראל

11 יולי, 2020 עופות חצר תמיד היו קיימים בחצרות בתים בישראל. הם קיימים בפינות חי מוסדרות אבל גם בחצרות מושבים, ישובים קהילתיים וערים. מידי פעם אנו נחשפים לדיווח על התפרצות ניוקסל ואפילו שפעת עופות אלימה בעופות אלה.
בשנים האחרונות קיימת מגמה הולכת וגוברת של גידול עופות בחצר האחורית. חלק גדול מהמגדלים צמאים למידע וליווי מקצועי, אך הוא בהרבה מקרים חסר. הרופאים הווטרינרים העוסקים בתחום העופות מתמקדים במשק המסחרי והתמיכה בעופות החצר, במידה וקיימת, נעשית ע"י וטרינרים שמומחיותם היא בעיקר בתחומים אחרים. מידע נוסף

מטילות בממשק ללא כלובים

4 יולי, 2020 המגמות העולמיות והלחץ הציבורי על גופים כלכליים גדולים מעודדים שימוש וצריכה של ביצים המיוצרות בממשק ללא כלובים. מגמה זו אינה פוסחת על ישראל. מי שחושב שממשק הכלובים בישראל ימשך שנים רבות, כדאי שיצפה ברשימה של גופים יצרניים גדולים כמו "נסטלה", "יוניליוור", "ג׳נרל מילס" הפועלים גם בישראל לצד רשתות בתי מלון מובילות, שהתחייבו לא לרכוש ביצים ממשק כלובים. ההתחייבות היא להתחיל ולהפעיל מדיניות זו משנת 2025. מידע נוסף

גלובס: מועצת הלול תשלם כ-4 מיליון שקל למגדלים כדי שלא יגדלו עופות

28 יוני, 2020 תוכנית ההשבתה בשלוחת הפטם אושרה על ידי שרי החקלאות והכלכלה למשך ארבעה חודשים וחצי ומטרתה למנוע עודפי ייצור ומחירי הפסד. היקף התוכנית עומד על תשלום של 4 מיליון שקל עבור כ-8,000 טון ייצור שימנע.
המועצה הביאה לאישור תוכנית לרכישה מראש של עודפי ייצור עופות בחודשים יוני עד ספטמבר ממגדלי פטם שיהיו מעוניינים בכך כדי למנוע ייצור עודף של עופות. מידע נוסף

עו"ד נילי אבן-חן: לפתוח את שוק הביצים ליבוא

23 יוני, 2020 מנכ"לית עמותת "צדק פיננסי", עו"ד נילי אבן-חן, במאמר דעה בגלובס:
רק כאשר תעבור מועצת הלול מהעולם, וייפסקו התכנונים, ישראל תפסיק להיות שבויה בידי גורמים אינטרסנטיים שמסכנים את בריאותנו, בינתיים הציבור משלם ביוקר על ביצים.
בחנו את האמירות המרכזיות במאמר הדעה. והצגנו את עמדתנו להן.
"איזו מגפה מאיימת עלינו יותר מכול היום? תלוי את מי שואלים. אם תשאלו את השירותים הווטרינריים של משרד החקלאות, תקבלו תשובה מפתיעה, שמסיבה כלשהי, נותרה בדממה תקשורתית ואפס יחסי ציבור.מכתב נוקב שנשלח מטעמם לפני כחודשיים, מסביר בפשטות כי "שפעת העופות" היא הסכנה הממשית האורבת לנו, אף יותר מהקורונה שפגעה קשות בחיינו בחודשים האחרונים.לטענת השירותים הווטרינריים, הנזק הולך להיות בממדי אסון ממשי לבריאות הציבור. טיפול מונע בנושא דורש שלולי התרנגולות המטילות יעמדו בסטנדרטי בריאות, ובקיבולת שנקבעה לצפיפות המטילות".
אמת - השירותים הווטרינרים מציגים את שפעת העופות כאיום על ענף העופות וסכנה פנדמית בבריאות הציבור. מידע נוסף

אנימלס במחאה על ממשק כלובים בשלוחת הפטם

22 יוני, 2020 ארגון אנימלס (לשעבר אנונימוס), הפועל למען זכויות בעלי חיים, יצא במחאה נגד משרד החקלאות שהתיר ממשק כלובים בשלוחת הפטם.
במהלך חודש אפריל, פרסמנו מכתב של השירותים הווטרינרים, אשר אוסר איכלוס פטמים בכלובים. האיסור הוא לגבי משקים עתידיים, אך לא לגבי משקים קיימים.
הקמת לולי פטם בכלובים, נעשתה בישראל רק בשנים האחרונות ומדובר בהשקעה כספית גדולה.
מי בשירותים הווטרינרים התיר שיטת גידול זו וכיצד התקבלה ההחלטה לאשר ממשק כלובים לפטמים, בניגוד לכל תפיסה קיימת היום בתחום רווחת בעלי החיים? מידע נוסף

עודפי ביצים

18 יוני, 2020 עודפי ביצים מדווחים לאחרונה והתוצאה, ירידה במחיר לצרכן.
ביצי מאכל "רגילות" נמכרות בישראל במחיר מפוקח, אך ניהול משבר באופן לקוי הוביל ליבוא נרחב ועודפים שעיקרם מפונה לתעשיה במחירים נמוכים. לאחרונה רשתות מזון החלו להציע ביצים במחירים נמוכים בכ-10% מהמחיר המפוקח. מידע נוסף

ועדת הכלכלה: מכסת הביצים ל-2020 תעמוד על 2.33 מיליארד

15 יוני, 2020 המכסה השנתית השנה תעמוד על 2.33 מיליארד ביצים, זהה למכסה שנקבעה לשנת 2018.
שר החקלאות שוסטר ביקש ללמוד את הנושא טרם החלטה בדבר תוספת למכסה ואופן חלוקתה. בשנת 2019 המליצה מועצת הלול על תוספת של 3%, אך השר הקודם לא חתם על התקנות שאישרה ועדת הכלכלה עם התוספת. לשנה הנוכחית המליצה המועצה לענף הלול על תוספת של 5%. ההנהלה הקודמת במשרד לא רצתה לתת תוספת מכסה ללולים ישנים והמנכ"ל החדש ילמד את הנושא.
מנכ"ל מועצת הלול, שמואל לויט, אמר כי 2.33 מיליארד ביצים זו כמות מספקת בהנחה שהיא כוללת את 5% תוספת שהמגדלים מבקשים. מזכ"ל ארגון מגדלי העופות, מוטי אלקבץ, אמר כי צריך להיערך לאירוע קורונה נוסף ואם המכסה לא תגדל נצטרך להסתמך על ייבוא מאוקראינה, שבה יש סכנה לסלמונלה. מידע נוסף

נחום איצקוביץ: מנכ"ל משרד החקלאות החדש

14 יוני, 2020 ד"ר נחום איצקוביץ, צפוי להחליף את עו"ד שלמה בן-אליהו בתפקיד מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
איצקוביץ, יליד 1950, מכהן היום בתפקיד מנהל הרשות להשקעות ופיתוח התעשייה והכלכלה במשרד הכלכלה.
בעבר, כיהן איצקוביץ כמנכ"ל משרד התיירות, מנכ"ל משרד הרווחה וראש מועצה אזורית עמק חפר. מידע נוסף

ב.ר.מ עובר לשליטת עוף ירושלים

9 יוני, 2020 ב.ר.מ. ביצי רביה מענית, פועלים בקבוצה משותפת עם עוף ירושלים. בימים אלה, השליטה עוברת לידי עוף ירושלים, שתחזיק ב- 74% ממניות הקבוצה, השאר יוותר בידי קיבוץ מענית.
היקף העסקה כ-50 מיליון ש"ח.
מענית מפעילה משקי גידול ורבייה כבדה ומדגריה. אפרוחי הפיטום נמכרים למשקי גידול פטם אשר שוחטים במשחטת עוף ירושלים. מידע נוסף

תזכורת לאגרת השו"ט לשלוחת ההטלה

1 יוני, 2020 ד"ר רם כץ, הרופא הראשי לבריאות העופות, הוציא בימים אלה מכתב למגדלים בו הוא מזכיר להם שהחל מה-1 במרץ 2021 תותר הכנסת מטילות רק למשקים העומדים בתנאי האגרת של מנהל השו"ט מתאריך 24/10/2019. מידע נוסף

מכסות יצור ביצי מאכל - 2020

27 מאי, 2020 שר החקלאות, אלון שוסטר, צפוי לחתום על תקנות בנושא מכסות ביצי המאכל, כדי לשמר את התכנון בשלוחה. אבל... לא תהיה הגדלה במכסות הייצור.
ניתן להעריך שהצעד הראשון של השר, הוא להבטיח את מדיניות המכסות. מידע נוסף

אתר 'רפואת עופות' הינו אתר מאובטח

27 מאי, 2020 מי ששם לב, בשורת הכתובת בדפדפן יש תוספת. אתרים מסוימים קיבלו תוספת S לתחילית ה-Http שלהם, בחלק מהמקרים התווסף גם מנעול קטן. אתרים לא מאובטחים זוכים למשפט "Not Secure" לצד הכתובת.
תוספת ה"S" או המנעול, מסמלים פרוטוקול אבטחה והוא מתאפשר לאחר התקנת תעודת SSL (Secure Sockets Layer) בשרת אחסון האתר ומאפשר הצפנת המידע המועבר בין הגולש לשרת אחסון האתר. מידע נוסף

תכנית השבתה מרצון בענף הפטם

25 מאי, 2020 בכדי לצמצם את העודפים הקיימים בענף הפטם, המוצעה לענף הלול, תבצע רכישה מראש של עודפי ייצור הצפויים בחודשים יוני - תחילת ספטמבר.
המשמעות תשלום עבור השבתה מרצון.
התשלום הצפוי הוא 50 אג' לכל ק"ג שיווק נמנע. מידע נוסף

ביטוח סלמונלה לשלוחה הקלה

24 מאי, 2020 מכתב של המועצה לענף הלול, עליו חתום עדי גרטל, מנהל אגף החשבות, מעדכן לגבי היטלי ביטוח חדשים לשנת 2020. על פי המכתב, מגדלי הפרגיות הקלות, ישלמו על כל אפרוחה 30 אג' היטלי ביטוח לקרן נזקי טבע (חלקו של קונה האפרוחה), לפי הפרוט הבא:
4 אג' ביטוח ניוקסל + 5 אג' ביטוח נזקי טבע כללי ו-21 אג' ביטוח סלמונלה. המשמעות היא יקור מחיר האפרוחה ב- 30 אג'.
משווקי ביצי המאכל ישלמו 114 אג' לפי הפרוט הבא:
14 אג' ביטוח ניוקסל + 19 אג' ביטוח נזקי טבע כללי + 81 אג' עבור ביטוח סלמונלה. המשמעות היא תוספת פרמיה של 102 אג' לכל אפרוחה/מטילה לנושא הסלמונלה.תקופת הביטוח נפרשת למשך 120 שב' (=840 יום). סכום הפיצוי המירבי לכל עוף מבוטח (כולל מחיר האפרוחה) 27.30 ש"ח והוא יקבע על פי טבלה הנוקבת בסכומי הפיצוי המירביים.
ונשאלת השאלה מדוע מגדל הפרגיות משלם סכום שהוא 20.6% מהפרמיה, כאשר התקופה עליה הוא מבוטח היא 12.5% מהתקופה הכוללת המבוטחת ונוסיף על כך שלפחות עד היום, למיטב ידיעתינו, מאז תכנית הניטור שהחלה ב-2017, לא הושמדה ולו להקת פרגיות אחת בגלל סלמונלה. מידע נוסף

מפעל ביולוגי חדש בישראל

18 מאי, 2020 חברת שילד פרויקטים ביולוגיים בבעלותו ובניהולו של ד"ר יאיר סער, ערכה ביום חמישי האחרון (14.5) טקס הנחת "אבן הפינה" למפעל החדש לתרכיבים ביולוגיים, שעתיד להיבנות ע"י החברה.
ד"ר יאיר סער, בן קיבוץ אשדות יעקב איחוד הוא בוגר ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט, האוניברסיטה העברית - ירושלים ואת עיקר פעילותו המקצועית הוא עושה בתחום התרכיבים. בתחילת דרכו עבד סער במפעל התרכיבים "שפית" של קיבוץ שפיים, בהמשך היה בין היזמים להקמת מפעל התרכיבים של חברת ביוואק מפעל אותו גם ניהל, עסק במחקר ולימים הקים את חברת שילד פרויקטים ביולוגיים. מידע נוסף

קבוצת תדמיר נכנסת לשוק בשר הבקר

18 מאי, 2020 קבוצת תדמיר צפויה להתחרות בשוק בשר הבקר הטרי. שוק זה נשלט עד היום ע"י תנובה ('אדום-אדום') ודאבח.
הקבוצה בבעלותו של רון ארצי, הקימה מפעל לפירוק ואריזה של בשר בקר טרי בכדורי בצפון, בהשקעה של מיליוני שקלים. קבוצת תדמיר נכנסה לתחום הבקר לפני כשנתיים והחלה לייבא עגלים מאוסטרליה שמגדלים עבורה ברמת הגולן. מידע נוסף

מה חושב המועמד לשר החקלאות על ענף הביצים?

13 מאי, 2020 פוסט של המועמד למשרת שר החקלאות הבא, אלון שוסטר באתר "זמן ישראל" חושף חלק מעמדותיו בכל הקשור לענף ביצי המאכל בישראל.
"בסיורים שקיימתי במהלך השנה פגשתי לולנים רבים המרגישים שהגיעו לשוקת שבורה. לאט לאט אנו עדים ל"טייקוניזציה" בענף הביצים, בה רק הגדולים והחזקים נשארים, בדרך כלל לאחר שקנו מהקטנים את המשק שלהם.
תוצאת המדיניות ארוכת השנים, שהחלישה את הלולנים, מופיעה בימים אלו במלוא 'תפארתה', באי יכולתו של המשק הישראלי לספק את הביקוש הנוכחי. כולנו מקבלים אינספור תמונות ועדויות על מחסור בביצים". מידע נוסף

שר החקלאות הבא: אלון שוסטר

13 מאי, 2020 אלון שוסטר היוא יליד קיבוץ מפלסים (1957). שוסטר התחיל כרכז חברתי, מורה ומחנך מנהל החטיבה העליונה וסגן מנהל בית חינוך משותף שער הנגב. בהמשך מונה למזכיר קיבוץ מפלסים. שוסטר הוא בעל תואר ראשון במתמטיקה ומחשבים.
2002-2018 ראש מועצת שער הנגב.
שרות צבאי:
1976–1981 - שירות סדיר וקבע בנח"ל המוצנח
1981 - פציעה בעין במסגרת הכנה למבצע בדרום לבנון
1985–2019 - שירות מילואים ביחידת שלדג בתפקידי פיקוד ומטה
שוחרר משירות מילואים בגיל 62 בדרגת סגן-אלוף. מידע נוסף

מנכ"ל משרד החקלאות פורש

12 מאי, 2020 מנכ"ל משרד החקלאות, עו"ד שלמה בן אליהו, הודיע במכתב לחה"כ בני גנץ (יו"ר מפלגת כחול-לבן, אשר משורותיה יבחר שר החקלאות), על פרישתו מהתפקיד.
בן-אליהו פורש לאחר תקופה סוערת של מאבק בינו לבין המועצה לענף הלול ומגדלי ההטלה. מידע נוסף

ביטחון המזון על פי מנכ"ל משרד החקלאות

11 מאי, 2020 רגע לפני שמנכ"ל משרד החקלאות, עו"ד שלמה בן -אליהו, עוזב את תפקידו הוא משגר מכתב בנושא "ביטחון מזון אל מול יבוא תוצרת חקלאית" לפרופ' אבי שמחון, ראש המועצה הלאומית לכלכלה.
פרופ' אבי שמחון, נחשב ליועץ הכלכלי הבכיר ביותר של ראש הממשלה, בנימין נתניהו.המכתב עוסק בענפי חקלאות שונים כאשר בענף העופות ההתייחסות מתמקדת בשלוחת ביצי המאכל. מידע נוסף

בנדיקט תעבור לשימוש בביצי חופש

8 מאי, 2020 בנדיקט, רשת מסעדות המתמחה בארוחות בוקר הודיעה כי היא עוברת לעבוד אך ורק עם "ביצי חופש". בנדיקט מפעילה כ-9 סניפים ברחבי הארץ.
הדאגה לרווחת המטילות מגיעה אט אט גם לתעשיה הישראלית, בדומה להצהרות של רשתות מזון גדולות ברחבי העולם.
בבנדיקט משתמשים בכ-4 מיליון ביצים בשנה. מידע נוסף

ישראל אושרה להמשך יצוא מוצרי עופות מוכנים לארה"ב

7 מאי, 2020 ישראל מייצאת לארצות הברית מוצרי עופות מעובדים מוכנים לצריכה (RTE) ללא חיי מדף ארוכים. על פי דו"ח של שירות הבטיחות והפיקוח של המזון האמריקאי יצוא זה יכול להימשך, היות וישראל עברה את בדיקת הוועדה שבחנה את זהות המדדים על פיהם מיוצרים מוצרים אלה בישראל. מידע נוסף

עמדת אגף התקציבים בנושא מכסות

1 מאי, 2020 בדיון סביב הגדלת מכסות היצור לביצי מאכל, אגף התקציבים באוצר מביע עמדתו באופן נחרץ. "עמדתנו המקצועית היא כי יש לתקן את חוק מועצת הלול ולבטל את משטר המכסות המונהג בענף זה, בדומה לנהוג ברוב מדינות העולם. משטר המכסות יוצר חוסר יעילות מבני המביא למחירי ביצים גבוהים בשיעור של עשרות אחוזים בהשוואה למחירים בעולם. בנוסף, משטר המכסות מהווה גורם מרכזי ביצירת מחסור בביצים ופגיעה באזרחים אשר באו לידי ביטוי קיצוני בשבועות האחרונים". מידע נוסף

מכסות יצור ביצי מאכל, מתרחב מעגל המעורבים

27 אפריל, 2020 אם עד עתה ההתדיינות סביב תוספת המכסות ליצרני ביצי המאכל, התנהלה בין מנכ"ל המועצה לענף הלול לבין משרד החקלאות, היום מצטרפת גם שדולת החקלאות בכנסת. 5 חברי כנסת המכהנים כיושבי ראש משותפים בשדולה (אלון שוסטר, רם שפע, אופיר סופר,מרב מיכאלי ורם בן ברק), פונים במכתב לשר החקלאות צחי הנגבי ומבקשים ממנו להענות לפנייתו של מנכ"ל המועצה לענף הלול ולאשר הגדלת המכסות וצמצום היבוא. מידע נוסף

נמשך פינג-פונג המכתבים בנושא המכסות

26 אפריל, 2020 במכתב ארוך ומנומק, משיבים מנהל השירותים הווטרינרים, ד"ר תמיר גשן, והרופא הראשי לבריאות העופות, ד"ר רם כץ למנכ"ל המועצה לענף הלול, בנושא הגדלת מכסות הייצור.
המכתב מצורף לעיונם של הגולשים.
אפתח ואומר שאני מתנגד מקצועית לאכלוס עופות בצפיפות של 350 סמ"ר, אבל אני לא יכול להבין מהו הטיעון המקצועי למנוע תוספת ממשק שאינו חורג מצפיפות זו, לפחות על פי המתקיים ומאושר היום ע"י השירותים הווטרינרים. אם נושא הבטיחות הביולוגית כל כך חשוב (ואכן כך) ומחלת הניוקסל, גורמת לנזק כה כבד, מה עשו השירותים הווטרינרים בהיבטים המקצועיים כדי להוביל לשינוי. וכיצד תוספת עופות תשנה את הבטיחות הביולוגית שאינה קיימת היום? מידע נוסף

מנכ"ל מועצת הלול: תוספת מכסות או מחסור בביצים בראש השנה

24 אפריל, 2020 מנכ"ל המועצה לענף הלול, מר מולי לויט, פונה במכתב לשר החקלאות (מצורף מטה), מר צחי הנגבי ומבקש לאשר לאלתר תוספת מכסות. אנו נתייחס להיבט מקצועי אחד שבולט בתגובתו של לויט.
בתגובה של לויט למכתב מנכ"ל משרד החקלאות הוא כותב: "אחוזי הנגיעות שבחר לציין המנכ"ל במכתבו, כוללים את כלל הסלמונלה, גם כאלה שאינן פוגעות בבני אדם".
בשנת 2019 למעלה מ-20% מלהקות ההטלה בישראל, נמצאו חיוביות לסלמונלה. חיידק הסלמונלה הינו חיידק זואונוטי ולמרות שההתייחסות החריפה ביותר של השו"ט היא כלפי להקות הנגועות בסלמונלה אנטריטידיס ו/או סלמונלה טיפימוריום, הרי שסלמונלות אחרות עלולות לגרום לתחלואה בבני אדם, לעיתים אף קשה מאד. מידע נוסף

תשובת מנכ"ל משרד החקלאות לדרישה לתוספת מכסות

23 אפריל, 2020 במאבק על תוספת המכסות לשלוחת ההטלה, עונה היום מנכ"ל משרד החקלאות במכתב מנומק לשר החקלאות, צחי הנגבי. "קבלת בקשתו של מנכ"ל המועצה לענף הלול, כאמור במכתבו שבסימוכין, לתוספת ייצור רוחבית בגובה 5%, משמעותה שיווק ביצים לצרכנים בישראל ברמת סיכון גבוהה מבחינה בריאותית, בכמות הגדולה מהמצב היום, בהיקף של עשרות מיליוני ביצים"...."אני תומך בהגדלת המכסה לייצור הביצים בשנת 2020 , ואף מעבר ל 5% , ובלבד שתוספת המכסה תחולק, כמוסכם, רק לבעלי "לולים משודרגים".
אם מנכ"ל משרד החקלאות, תומך בהגדלת מכסות הייצור, כל עוד הן ניתנות למשקים העומדים במדדים מקצועיים נדרשים, הרי גישתו נכונה ועל נציגי הענף לאמצה לאלתר.
ייצור כחול לבן ותמיכה בחקלאי ישראל היא נכונה ונדרשת, אך אינה יכולה להתקיים במדדים שאינם איכותיים. חקלאים ששידרגו את לוליהם והשקיעו ממיטב כספם במטרה ליצר מוצר איכותי וראוי לציבור הצרכנים בישראל, חייבים לקבל את העידוד הנדרש בעת הזו ממשרד החקלאות ומהמועצה לענף הלול, בעדיפות מול משקים שאינם עומדים במדדים הנדרשים. מידע נוסף

זום - Zoom על המקצוע

22 אפריל, 2020 התקופה האחרונה מציבה בפנינו אתגרים רבים. בין היתר, הוגבלנו ביכולותינו לקדם מפגשים מקצועיים ודיונים לקידום נושאים שונים בענף. אז ברוח התקופה החלטנו לשלב את טכנולוגיית ה"Video Conference" לטובת העניין ויזמנו מפגש/יום עיון מקצועי ב-ZOOM.
המפגש יעסוק במחלת 'דלקת כבד עם גופיפי הסגר' שהתפרצה לאחרונה במספר משקי גידול והוא ירכז 3 הרצאות בתחום:
מבוא ואפידמיולוגיה, ע"י ד"ר גלעד איילי.
מופע המחלה בלהקות הרבייה הכבדה והיבטים כלכליים, ד"ר חיים קרישפין.
תרכיבים כאמצעי התמודדות, ד"ר נתי אלקין.
ההשתתפות פתוחה לכל מבקש, אך מחייבת רישום מראש לצורך התארגנות נאותה. מידע נוסף

עימות בין המועצה לענף הלול לשירותים הווטרינרים

19 אפריל, 2020 מהעתקי התכתבות שהגיעו לידי עולה, שוועדת המכסות של המועצה לענף הלול, פנתה למשרד החקלאות בהמלצה לאשר תוספת מכסה של 5% רוחבית למגדלי ההטלה בישראל. בעקבות ההמלצה של המועצה לענף הלול, הוציאו השירותים הווטרינרים (מנהל השו"ט בפועל והרופא הראשי לבריאות העופות) מכתב בו הם מביעים התנגדות לתוספת מטעמים וטרינרים (מכתב סימנו 1). מנכ"ל המועצה הגיב היום במילים קשות על התערבות השירותים הווטרינרים בנושא המכסות, אשר כל תוספת אמורה להתקיים על פי הדרישות הווטרינריות הקיימות ואינו נוגד את כללי השו"ט בנושא רווחת העופות ומתווה שדרוג השלוחה (מכתב סימנו 2). מידע נוסף

יבוא של מיליוני ביצים הגיע לישראל

16 אפריל, 2020 משלוח של מיליוני ביצים מאוקראינה הגיע הבוקר לנמל חיפה באניית המשא Paola.
16 מכולות קירור, סה"כ 7,188,480 ביצים. בנוסף, משלוח של 1.2 מיליון ביצים נחת בארץ ב-2 טיסות מפורטוגל, במטוסים שחכרה חברת מ. לסר.
בימים הקרובים הביצים יגיעו לרשתות השיווק. במדינת ישראל מוטלות מידי יום למעלה מ-6 מיליון ביצי מאכל, כך שהכמות המיובאת, לא אמורה ליצור שינוי מהותי. מידע נוסף

לולי פטמים בכלובים: בשלב זה אסורים בישראל

12 אפריל, 2020 משרד החקלאות, השירותים הווטרינרים פרסמו בימים אלה מכתב (מצ"ב מטה) על פיו יאסר אכלוס פטמים בממשק כלובים. המכתב שחתום ע"י רופא ראשי לבריאות העופות, ד"ר רם כץ וראש אגף רווחת בעלי חיים, ד"ר חן הניג, מפרט שכרגע יתאפשר באופן חריג אכלוס חוות קיימות עד להבהרת השאלות המדעיות בנושא רווחת העופות. מידע נוסף

ביצים מיוחדות ומשבר הקורונה

12 אפריל, 2020 בעקבות משבר הקורונה, ישבו בחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות והחליטו להפיק מצגת שתנתח את הקניות של הצרכן הישראלי ברשתות השיווק. חקלאי נבון, בעל לול הטלה, היפנה את תשומת ליבי לטבלה המפרטת את היקף מכירות הביצים המיוחדות (אורגניות, חופש, אומגה 3) לפי שבוע.
המכירה השבועית של ביצים מיוחדות, טרם "בהלת הקורונה" עמדה על כ-1.5 מיליון ביצים בשבוע. בשבועות בהן הצרכן הישראלי, הסתער על המרכולים, המכירה עמדה על 2.3 מיליון ביצים (800 אלף ביצים יותר בכל שבוע - זו עליה של 53%). מידע נוסף

ענף העופות ותרומה לקהילה

9 אפריל, 2020 בתקופה קשה זו, יש גם "הזדמנות". אני שומע וקורא על הירתמות גופים שונים בעת זו לעזור לקהילה. ענף העופות עתיר המשאבים יכול לקדם פעילות שתזכה אותו באהדה ציבורית, אך עסקני הענף לכאורה לא עושים דבר.
לא מועצת הלול ולא ארגון המגדלים.
יש צוותים רפואיים, אוכלוסיית קשישים, נזקקים אשר בעת הזו מתמודדים עם קשיים רבים. אפשר לחשוב על מהלכים שונים, בעלי משמעות חברתית גדולה שיציגו את תרומת הענף למאמץ הכללי, אבל נראה שהעסקנים עסוקים בעצמם. מידע נוסף

יבוא ביצים מהרשות הפלשתינאית

9 אפריל, 2020 בידיעה שפורסמה בחדשות כאן 11, נמסר שגורמים ברשות הפלסטינית פנו בהצעה לייצא לישראל ביצים לקראת חג הפסח. ההצעה נדחתה בגלל העדר פיקוח וטרינרי ראוי ברשות.
אז, האמת היא כזו: יבוא ביצים נעשה מידי שנה במועדים נדרשים וההצעה נדחית ככל הנראה על בסיס פוליטי.
האלטרנטיבה של יבוא מהרשות הפלשתינאית, מציבה יתרונות בולטים מול יבוא מחו"ל:
1. יכולת לפקח על משקים הנמצאים בקירבה גיאוגרפית (אין צורך בנסיעה יקרה של אנשי השירותים הווטרינרים לחו"ל לבדוק משקי הטלה, מעבדות ועוד).
2. חלק ניכר מהמטילות ברשות מחוסנות בתכנית חיסונים תואמת לזו המתקיימת בישראל.
3. הובלה מהרשות לשטחינו, קצרה ומהירה.
4. הביצים המיוצרות ברשות, הינן לבנות ותואמות את דרישת הצרכן הישראלי.
5. יכולת התמרון בשל הנתונים המצויינים מעלה - גבוהה.
6. יבוא של ביצים מהרשות הפלשתינאית, יכול להדק את שיתופי הפעולה בינינו לבין שכנינו. מידע נוסף

3 מיליון ביצים בהיטס

8 אפריל, 2020 בהלת ביצי המאכל שאחזה בציבור בישראל, חייבה התערבות ממשלתית כדי להבטיח הספקה של מוצר הנחשב "בסיסי" ומטוסי אל על נרתמו למשימה להטיס לישראל 3 מיליון ביצים מפורטוגל ואוקראינה. ליבוא זה יש להוסיף כ-30 מיליון ביצים שצפויות להגיע לארץ באניות.
שוב נשאלת השאלה, מדוע מדינת ישראל אינה יכולה לקיים מערך "גיבוי" עם משקי הטלה ברשות הפלשתינאית, שיבטיח מענה זמין, מהיר, מפוקח וקרוב. מידע נוסף

הקרב על הביצים?

3 אפריל, 2020 ביצי המאכל הפכו בימים אלה ל"מוצר החם" בימי הקורונה של לפני חג הפסח.
למרות שמדיניות התכנון של מועצת הלול, כשלה לא פעם, הרי האירוע הנוכחי אינו נחלתנו בלבד. גם בארה"ב מדווחת בהלת קניות שרוקנה את מדפי הביצים והכפילה את מחירן. בישראל, מחיר ביצת המאכל הוא תחת פיקוח, כך שאת המחיר הגבוה משלם הצרכן כבר שנים, ללא קשר למגיפת הקורונה.
הלחץ של קובעי המדיניות למצוא פתרון למחסור הביצים, הוביל בימים אלה להחלטה ליבא מיליוני ביצים לישראל, בהיטס.
המדינות המוזכרות כיעד ליבוא ביצים: הולנד, פורטוגל, ספרד, איטליה ואוקראינה.
המדינה תציב רשת בטחון של 12 מיליון ש"ח ליבואנים שלא יצליחו לשווק את הסחורה. מידע נוסף

המחסור בביצי מאכל ממנף פתרונות חלופיים

31 מרץ, 2020 המחסור החד בביצי מאכל לפני הפסח, תוצאה ישירה של 'בהלת המזון' ואגירה חריגה של מצרכים ('ימי קורונה'), הובילו לצמיחת פתרונות חלופיים.
חברת לסר, הבעלים של צ'אם - מפעל העוסק בעיבוד ביצים - השיק בימים אלה "בלילת ביצים" בקרטונית. האריזה נראית דומה מאד לקרטון חלב ומכילה בלילת ביצים מפוסטרת.
1 ק"ג של בלילת הביצים = 20 ביצים טריות (50 גר' = ביציה אחת). מידע נוסף

ביצים ורשת בטחון

24 מרץ, 2020 המחסור בביצי מאכל מורגש באופן בולט ברשתות המזון ומשרד החקלאות שוקל לעודד יבוא של ביצים מאוקראינה באמצעות מתן רשת בטחון ליבואנים. המחשבה היא לתת רשת בטחון ליבואנים בסכום של 7 מיליון ש"ח במידה והביצים המיובאות לא ימכרו. המשרד פרסם טיוטה להערות הציבור, לפיה קבלנים מורשים לשיווק ביצי מאכל בעלי רישיון יבוא ביצים מאוקראינה בפטור ממכס, יוכלו ליהנות מרשת הגנה של המדינה בהיקף של עד 7 מיליון שקל. מידע נוסף

מחסור קשה בביצים ובשר עוף

22 מרץ, 2020 מחסור קשה בביצי מאכל והוא הולך ומחריף ככל שאנו מתקרבים לחג הפסח. כל שנה לקראת החגים, המדינה דואגת ליבוא של ביצי מאכל כדי להשלים את הצריכה הגוברת. גם השנה נעשה יבוא של ביצים (ספרד, איטליה) אך מגיפת הקורונה מתווספת למשוואה ונוצר מחסור כבד.
הצרכנים לא נרתעו מהעלאת המחירים החדה במחיר העוף ומדפי העופות נמצאו ריקים ברשתות מזון רבות. מידע נוסף

הצרכנים בהיסטריה? הזדמנות להעלאת מחירים

15 מרץ, 2020 הציבור בהיסטריה? קונים בלי לבדוק מחירים? הזדמנות מצויינת להעלאת מחירים.
העיתון גלובס מדווח היום על כך, שרשתות המזון קיבלו הודעה על התייקרות של עופות וחלקי עופות.
באתר החרדי "כיכר השבת" מדווחים על עליה שצפויה להגיע עד 30% במחיר העוף כבר מהיום, עם צפי לעליה נוספת בשבוע הבא. מידע נוסף

מכון מיג"ל - מקצוע, רברבנות או פוליטיקה?

27 פברואר, 2020 מנכ"ל מכון מיג"ל בקרית שמונה, דוד זיגדון, כינס מסיבת עיתונאים ב"מלון גליליון" (ידיעה המתפרסמת ב- Ynet) ובישר לעולם על עבודת המחקר שנעשתה בארבע השנים האחרונות על נגיף הקורונה (נגיף הקורונה של עופות, מחולל מחלת הברונכיטיס המדבקת). כמובן, העיתוי הוא לכאורה, במגיפת הקורונה בעולם.
על פי דברי המנכ"ל, פיתוח התרכיב של חוקרי מיג"ל מבוסס על תרכיב תת-יחידה - Subunit. המנכ"ל מדבר על הצגת תרכיב התת-יחידה דרך מערכת העיכול באמצעות פלטפורמה מתאימה. הידיעה מדווחת על הצלחה של ניסויים פרה-קליניים במכון הווטרינרי. על בסיס זה טוען המנכ"ל ניתן לפתח תרכיב נגד מחלת ה-COVID-19 תוך 8-10 שב'. מידע נוסף

ד"ר חנוך יובל, הלך לעולמו

23 פברואר, 2020 ד"ר חנוך יובל, מוותיקי הרופאים הווטרינרים למחלות עופות, הלך היום לעולמו. הלוויתו תתקיים מחר יום שני, בבית העלמין הישן בהרצליה (11:00).
ד"ר חנוך יובל, גבוה ורחב כתפיים, היה כבר רופא וטרינר ותיק, כאשר התחלתי את דרכי בענף העופות. חנוך עבד בעיקר בשלוחת תרנגולי ההודו ושרת חקלאים רבים מהצפון הרחוק ברמת הגולן, דרך הבקעה ועד דרום הארץ.
לפני מספר שנים, נסעתי יחד עם חברי ד"ר זהר גבע, לביקור מקצועי במשק בדרום. בדרכנו חזרה, החלטנו לעצור לרגע באנדרטת "החץ השחור" (מול קיבוץ מפלסים), אתר זכרון למורשת הצנחנים. עמדנו זהר ואני מול אבן שעליה לוחיות עם שמות חיילים ומפקדים שזכו באותות על מעשי גבורה ופתאום אנו רואים את השם: "רב טוראי יובל חנוך". מידע נוסף

נרשם בישראל תכשיר רפואי חדש נגד הקרדית האדומה

11 פברואר, 2020 לראשונה, תכשיר רפואי למתן במי השתייה המיועד להתמודדות מול האקרית האדומה (Dermanyssus gallinae), נרשם בישראל.
התכשיר נקרא: Exzolt והוא ייחודי בתחום ההתמודדות מול טפילים חיצוניים בבעלי כנף, אשר עד היום התבססו על חומרי הדברה ביישום חיצוני.
התכשיר מתבסס על החומר הפעיל Fluralner 1% השייך לקבוצה הפרמקולוגית Isoxazoline. מידע נוסף

זרזי גדילה בישראל - חרפה בהתגלמותה

2 פברואר, 2020 השימוש בזרזי גדילה בישראל היה אמור להיפסק לכל היאוחר ב-1 בינואר 2018, אלא אם התכשירים רשומים כחוק במשרד הבריאות. אבל משרד הבריאות ואגף הרוקחות מנהלים לכאורה משחק כפול וזרזי גדילה ממשיכים להיות מיובאים ולשמש ככאלה בישראל תחת אישור חריג ולמצוא שימוש בהיקפים נרחבים.
כולנו יודעים שלאחר אישור יבוא חריג אין למשרד הבריאות כל פיקוח על השימוש ולמרות זאת הוא ממשיך לאשר יבוא של זרז הגדילה מקסוס.
אישור חריג לתכשיר רפואי, אמור להתקיים במטרה לתת פתרון מקצועי הנדרש בכדי להתמודד עם מחלה הגורמת נזקים לענף. ההתמודדות עם דלקת מעיים נמקית, הנגרמת מחיידק הקלוסטרידיום פרפרינגנס, אינה מחייבת כלל ועיקר שימוש בתכשיר מקסוס - קיימים פתרונות מקצועיים ראויים ואיכותיים והיתר חריג זה משמש בסופו של דבר להמשך שימוש במקסוס כזרז גדילה - הראיה לכך היא במכתב עצמו החתום ע"י אגף הרוקחות "לאחרונה עלה חשש כי נעשה שימוש בתכשיר בניגוד להתוויה האמורה".
הניחוחות העולים מהאישור המצורף מטה, אינם נעימים כלל וכלל.
ואחר כך עוד יספרו שבשירותים הווטרינרים ובמשרד הבריאות דואגים לבריאות הציבור. מידע נוסף

מועצת הלול השמידה את העופות אצל רפי דיין

20 ינואר, 2020 מועצת הלול ביצעה תפיסה של המטילות (671 במספר) במשק רפי דיין - 'אורגני גרין', הממוקם בקירבת ביתן אהרון ואלה הובלו להשמדה.
ההתנהלות הכוחנית של המועצה לענף הלול, מחייבת בדיקה משפטית מעמיקה, האם יש בידה הסמכות להשמדת בעלי חיים מסיבה מנהלית? האם חריגה ממכסת ייצור, מהווה עילה להשמדת בעלי חיים? במדינה בה מועצת הלול מתנהגת כאילו היא גם גוף אכיפה, גם גוף שיפוטי וגם המוציא לפועל את החלטותיו כנראה שהשירותים הווטרינרים במדינת ישראל הם באמת רק בובה התלויה על חוט. השמדה של בעלי חיים במידה ונעשית חייבת להיות מגובה מסיבות מקצועיות מתאימות כמו סכנה להפצת מחלות מדבקות המסכנות את בריאות משק החי, או בריאות הציבור. מידע נוסף

יהושע רימסקי הלך לעולמו והוא בן 90

17 ינואר, 2020 יהושע רימסקי, התזונאי שסלל והוביל לאורך שנים רבות את הדרך המקצועית במכון התערובת אמבר ובלשכת מכוני התערובת בישראל, הלך אתמול לעולמו והוא בן 90.
יהושע נולד ב-1930 בסנטיאגו, בירת צ'ילה.
בשנת 1956 עלה יהושע ארצה עם גרעין של השומר הצעיר לקיבוץ עין החורש, מקום ששימש לו בית עד מותו.
לימים נשא את אלישבע אשתו והקים משפחה לתפארת.
יהושע למד הנדסת כימיה, אך את מירב שנותיו המקצועיות עשה כתזונאי הראשי של מכון התערובת אמבר. מידע נוסף

מחשבה טרם שינוי

16 ינואר, 2020 תקנים מחמירים נקבעו לאחרונה למגדלי אסם תחת המותג ביצי Lion בבריטניה.
לפני פחות מ-10 שנים, מדינות האיחוד חייבו בתקנות שינויים ממשקיים במשקי ההטלה והיום בבריטניה ובמדינות אירופאיות אחרות הורסים את לולי הכלובים המאובזרים. ההשקעות הכספיות הנגזרות מכל שינוי הן עצומות וכאשר משק ההטלה בישראל נערך לשינוי ממשקי על פי מפת דרכים שהוצגה ע"י השירותים הווטרינרים ומשרד החקלאות, טרם הוצג המתווה הממשקי שיסדיר גם את רווחת המטילות. מידע נוסף