מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל בדו"ח כללי על משק ההטלה

31 דצמבר, 2022

השינויים המהותייים שחווה ענף ההטלה בישראל במהלך השנתיים האחרונות, הוביל מגדלים רבים להצטרף להתאחדות בעלי המלאכה והתעשייה בישראל כדי לקבל תמיכה במאבקם ברפורמה בשלוחה זו. בימים אלה פורסם ע"י התאחדות בעלי המלאכה והתעשייה, מסמך הסוקר את הענף בהיבטים כלכליים שונים אותו אנו מצרפים מטה.המסמך מסכם:
● הרגולציה הכבדה שחלה על בעלי המשקים הקטנים בענף ההטלה פועלת למרבה הצער לחיסולו של גורם יצור זה, ומניעת שילובו ברפורמה בענף ההטלה. התאחדות המלאכה והתעשייה תומכת בתחרות הוגנת ושיוונית המושתת על תנאי תשתית בריאים המאפשרים את קיומה לכלל הגורמים הפעילים בענף כלכלי / מסחרי. אנו סבורים שהרגולציה הכבדה לה אנו עדים כיום המונעת המשך אכלוס לולים מסורתיים, מעוותת את השיקולים הכלכליים בענף ההטלה, מעצימה את מגמת הריכוזיות שבו, מגבירה את כוחם ושליטתם של בעלי המשקים הגדולים בשוק על חשבון אלה הקטנים, המהווים  את הרוב המכריע של מגדלי התרנגולות המטילות ביצי מאכל בישראל.  
 ● מדיניות זו חורגת מהמדיניות הממשלתית העקבית הפועלת  לפיזור אוכלוסין, לשימור תעסוקה, לשמירה על ביטחון המדינה , ולפיתוח ההתיישבות  בגליל. לענף החקלאות ובכלל זה ענף ההטלה חשיבות רבה בהיבטים שונים: כגון: תפיסה ושימור שטחים פתוחים, פיתוח הפריפריה, פיזור גיאוגרפי של האוכלוסיה, הקניית ערכים חברתיים ותרבותיים, הבטחת אספקת מזון ברמה מסוימת. מכאן ששימור המשקים הקטנים הפועלים בענף ההטלה  והבטחת המשך פעילותם הוא אינטרס עליון של המדינה.

 

 
מסמכים מקושרים
לחץ להורדה מסמך כלכלי (837.8 Kb)