מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

הסכמות בין החקלאים למשרד החקלאות: נצחון לפורר

15 יוני, 2022

לאחר מו"מ ממושך, הגעה להסכמות בין החקלאים למשרד החקלאות.
1. התכנון בענף ההטלה יסתיים תוך 10 שנים, כאשר שר החקלאות יהיה רשאי, באם יהיה צורך, להאריך את התקופה בשלוש שנים נוספות.
2. יועמדו תקציבים שיוקצו אך ורק לנשארים בענף וללולים ללא כלובים בסכום שלא יעלה על 380 מיליון ש"ח לבניית לולים מרווחים, בתקנים מתקדמים.
3. 100 מיליון ש״ח יוקצו לתמיכה בחקלאים שירצו לפרוש (לפי 1.5 ש"ח לביצה). אין כל זכר להסכמה על מס מופחת. המשמעות היא שיהיה פיצוי עבור כ-270,000 מטילות בלבד.
4. יינתנו 15 שנה לבעלי לולים חדשים עם כלובים שהוקמו לאחרונה (לולי רפורמה) בכדי לעבור ללולים ללא כלובים (במקום 7). ללולי סוללה ישנים תינתן ארכה של 3 שנים במקום 1.5 שנה. אבל...המעבר לצפיפות בכלובים על פי תקנות רווחת המטילות (תקנות שטרם עברו), יחייב שנה מאישור התקנות.
5. עדכון מחיר הביצה יעשה בנוהל מקצועי, ללא התערבות של גורמים פוליטים. מחיר הביצה יעלה, בתחילת חודש יולי, ב-4.3 אג' לביצה. איש אינו מחשב את המיליונים שענף ההטלה "תרם" במחיר ביצה מופחת, כאשר זה לא עודכן למרות ההמלצה של ועדת המחירים. 
6. המכס על הביצים יירד ל- 15 אג' לביצה בשלב ראשון ובשלב שני ל-14 אג'.
7. תוקף הביצה (לשיווק) יוארך ל-28 יום.
לדברי רבים בלובי החקלאי, מדובר בהישג חסר תקדים למגדלי המטילות וכאשר ארגון מגדלי העופות מצהיר "מגדלי העופות רושמים נצחון" ....פה חשדתי. אנחנו לא רואים שום הישג למגדלים, מדובר בסופו של המשק המשפחתי ומשרד החקלאות יוצא ממנו כשכל תאוותו בידו - נצחון מוחלט לעמדת השר עודד פורר והיא באה לידי ביטוי בדבריו: "אמש חתמנו על הסכם היסטורי שיוביל לסיום התכנון בענף הלול ומעבר לשוק חופשי, בתהליך הדרגתי שיסתיים תוך 10 שנים. בנוסף, המכס על הביצים ירד באופן מיידי ב-50%, כך שתשמר יציבות מחירים בהשוואה בינלאומית ואף הוזלה באמצעות פתיחת השוק לייבוא. בהמשך תהיינה ירידות נוספות. גם בנושא צער בעלי חיים ואיכות הביצים טיפלנו: הבטחות בנושא נשמעו עוד מ-2009, ולראשונה הצלחנו לסכם על מעבר לגידול בלולים ללא כלובים, עם שטחי מחייה ותנאים סניטריים הולמים בלולים מודרניים, לטובת רווחת בעלי החיים ושמירה על בריאות האזרחים".

 

 
מסמכים מקושרים
לחץ להורדה ההסכם (335.0 Kb)