מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

ישראל בוחנת יבוא ביצים מפולין

16 מרץ, 2022

בהודעה של רופא ראשי יבוא-יצוא בשירותים הווטרינרים, ד"ר שלמה גראזי, נמסר כי ישראל מתכוונת לבחון היתכנות יבוא של ביצים מפולין ובולגריה. לצורך כך, יצאו שתי משלחות לבצע בחינה של הנושא.
חשבנו לעזור מעט למשלחת טרם צאתה ולסייע לה במעט חומר רקע.... לא נדרשנו לעמול רבות, אנחנו עושים זאת ברציפות משך שנים, כך שנידרש רק לרכז את הקישורים המתאימים וכך אמנם עשינו.
בדו"ח האירופי האחרון בנושא נתוני ניטור סלמונלה בשלוחת ההטלה במדינות אירופה - פולין לא העבירה כלל נתונים.
האירופאים שבדקו את איכות הבדיקות והפיקוח בפולין, העבירו חוות דעת מאד לא מחמיאה.
התפרצויות של סלמונלה במדינות אירופאיות נקשרו לא פעם לבשר שמקורו בפולין. דוגמה לדיווחים אחרונים יש משנת 2021, ודיווח משנת 2020.
בולגריה מצאה לא פעם משלוחים של בשר מפולין מזוהם בסלמונלה.
ביצים שמקורן בפולין, נמצאו מעורבות בהרעלות מזון נרחבות באירופה, אירועים שנמשכו לאורך שנים.
בשנת 2017, שבדיה "טעמה" את איכות ביצי המאכל מפולין, שלוותה בהתפרצות סלמונלה. וגם אוסטריה זכתה יחד עם הולנד לטעום את הביצים מתוצרת פולין.
על פי הדו"ח השנתי האחרון של RASFF, בשנת 2020 היו כמעט 300 דיווחים (!) על סלמונלה במוצרי בשר עופות מיובאים מפולין.
התפרצויות סלמונלה מביצי מאכל ובשר עוף, מתרחשות בכל מדינה, לדעתינו פולין מהווה מקור מרכזי ומדאיג להתפרצויות וזיהומי סלמונלה בשנים האחרונות - אנחנו כמובן נאחל טיסה מהנה למשלחת.