מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

סוף עידן הכלובים

14 פברואר, 2022

בפוסט שמעלה שר החקלאות עודד פורר, הוא מצהיר על סוף עידן הכלובים במשק ההטלה בישראל.
הצהרה זו מבוססת על הצעת תקנות בנושא רווחת המטילות. תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול תרנגולות מטילות והחזקתן לצרכים חקלאיים), התשפ"ב–2022. מדובר בהצעת תקנות שטרם אושרה.
מהן עיקרי התקנות:
-לא יקים אדם לול אלא אם הוא לול נטול כלובים.
-במקרים של לולי מעוף, קיימת חובת גידול הפרגיות בלולים התואמים ממשק גידול זה.
-השטח השמיש הממוצע לכל תשע תרנגולות מטילות לא יפחת ממטר רבוע; (1110 סמ"ר/למטילה)
-שטח הרֶפֶד הממוצע לתרנגולת מטילה לא יפחת ממאתיים וחמישים סנטימטר רבוע.
- בעל לול אימון לא יחזיק אפרוחות בצפיפות שלא תעלה  על 28 ק"ג למ"ר (היות ועל פי ההגדרות לול אימון הוא לול פרגיות, הרי שמישהו כאן לא מבין את המקצוע...).
-איסור הנשרה כפויה.
-איסור קיטום מקור בלול אימון או בלול הטלה (אין התייחסות למדגריה שמבצעת היום קיטום אינפרא).
לא יכניס אדם תרנגולות מטילות ללול כלובים לאחר יום י"ח בסיון התשפ"ט  (1 ביוני 2029), עד אז שטח המחייה למטילה לא יהיה פחות מ-750 סמ"ר. המשמעות היא ביטול ממשק כלובים מכל סוג שהוא עד ה-31 בדצמבר 2031 (מועד אכלוס אחרון ב- 1 ביוני 2029).
מי שהתנגד לפני שנים לטיוטת תקנות רווחת המטילות, מקבל היום גרסה "משופרת" וקשה כלכלית, אשר רוב משקי ההטלה בישראל לא יוכלו לשאת אותה. לא ידוע לי על מדינה אחת בעולם שהובילה שינוי ברווחת המטילות בפרקי זמן בלתי סבירים, הפוגעים באופן כה קשה בפרנסת חקלאיה.

מסמכים מקושרים
לחץ להורדה רווחת מטילות (326.3 Kb)