מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

האם יאריכו את חיי המדף לביצי מאכל?

2 ינואר, 2022

באחת הטיוטות במשא ומתן בין המגדלים לבין משרד החקלאות, מצויין "חיי מדף של ביצה יוארכו ל- 28 יום". ברור שדרישה זו היא מקצועית ומקורה במשרד החקלאות, לא ברור מדוע היא עלתה לדיון מול המגדלים, אך בכל זאת מצאנו מקום לתת לנושא זה התייחסות. היום בישראל, מציינים 2 תאריכים ע"ג הביצה, האחד תאריך אחרון לשיווק שהוא 16 יום ממועד המיון (כ- 20 יום מיום ההטלה) והאחר הוא תאריך של 30 יום נוספים כאשר הביצה מאוחסנת בבית הצרכן במקרר. אנו מעריכים שכוונת משרד החקלאות היא להאריך את ה-20 יום הקיימים ל-28 ימים. 
ככל הנראה, בישראל מנסים ל"התיישר" מול התקנות באירופה. אז בדקנו את הסטטוס שם:
חיי מדף: חיי מדף זהו הזמן שלאורכו המזון משמר את מאפייניו המקובלים או הרצויים תחת תנאי אחסון וטיפול מוגדרים. מאפיינים אלה יכולים להיות קשורים לבטיחות או איכות המוצר ויכולים להיות בטבעם מיקרוביאלים או פיזים.
תחת התחיקה האירופאית (EU 1169/2011) חיי המדף מוגדרים כ-date of minimum durability (יש לצרוך לפני...'best before') או  'use by" לשימוש עד...
מה הוא בעצם ההבדל בין שני מינוחים אלה?
date of minimum durability, מסמל שעד תאריך זה מוצר המזון משמר את תכונותיו הספציפיות, כגון: טעם, ארומה, נראות ותכונות איכות נוספות הקשורות למוצר (לדוגמה: תכולת ויטמינים), כאשר הוא מאוחסן בתנאים מתאימים. השימוש בסימון זה נעשה לגבי מוצרים מיובשים, קפואים, קופסאות שימורים ועוד. מוצר אשר עבר את התאריך ('best before') יכול להיות בטוח לשימוש אך איכותו עלולה להיפגע.
לגבי מזונות, אשר מנקודת ראות מיקרוביולוגית יכולים להתקלקל בקלות ויכולים להוות סיכון לבריאות הציבור יש להשתמש בניסוח 'use by date'. תאריך זה קובע עד מתי ניתן לצרוך את המוצר בבטיחות, כל עוד הוא נשמר בתנאי האחסון הנדרשים. לאחר תאריך זה המוצר מוגדר כלא בטוח לצריכה ואסור למכור אותו.
מינוח זה של 'לשימוש עד' משמש לסימון מוצרים טריים, מוכנים לאכילה כמו יוגורט, חלב, גבינות רכות ועוד.
ביצים מוחרגות מהגדרה זו והן נמכרות באירופה תחת date of minimum durability (יש לצרוך לפני...'best before') - ובאירופה זמן זה נקבע בחוק (EU 589/2008) ל-28 יום.
אם נסכם, באירופה מופיע תאריך מומלץ לצריכה שהוא 28 יום מההטלה (רק תאריך אחד). את הביצים ניתן למכור לצרכן עד תאריך זה, כך שככל שמתקרבים למועד זה קשה יותר למכרן.