מה חדש בישראל - 2021

מה חדש בישראל - 2021

מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2022

27 דצמבר, 2021

התפרסם הנוסח המשפטי המאושר של תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2022), התשפ"ב - 2021.
המכסה הארצית: גודל משק הלול לייצור ביצי מאכל לשיווק בהיקף ארצי בשנת התכנון, יהיה גידול מטילות לייצור 3,055 מיליון ביצי מאכל.
מכסות חדשות: 785 מכסות חדשות, 500,000 ביצים כ"א. עוטף עזה מקבל התייחסות מיוחדת. יש כאן מסר לחלוקה צודקת לאזורים בקו העימות ופיזור נכון יותר של גידול המטילות בישראל. המכסות החדשות ייוצרו בלולים ללא כלובים.
אם בטיוטת התקנות הוסרו ההגבלות על הגידול המשותף, בנוסח המאושר אין התייחסות לנושא זה.

מסמכים מקושרים
לחץ להורדה מכסות (184.4 Kb)