מה חדש בעולם - 2020

מה חדש בעולם - 2020

צרפת: איסור המתת זכרים קלים בגיל יום

3 פברואר, 2020

צרפת תאסור השמדה של זכרים קלים בגיל יום. החלטה זו תיושם עד סוף שנת 2021.
ההערכה היא שבתעשיית ביצי המאכל, כ- 7 מיליארד זכרים קלים מושמדים בעולם מידי שנה עם בקיעתם. גרמניה היתה המדינה הראשונה אשר בשנת 2015 הכריזה על איסור המתה המונית של זכרים קלים, אולם בית משפט בגרמניה קבע כי הנוהג השנוי במחלוקת יישאר חוקי עד שתפותח טכנולוגיה מתאימה שתוכל לקבוע את מין האפרוח עוד בהיותו עובר. 
כיום קיימת טכנולוגיה Seleggt המצליחה לבצע את קביעת מין העובר בעודו בביצה.
שוויץ הודיעה כבר בסוף שנת 2019 שמה-1 לינואר 2020 "גריסת" אפרוחים בגיל יום תאסר.