מה חדש בישראל - 2024

מה חדש בישראל - 2024

משרד החקלאות: מפיתוח הכפר לבטחון תזונתי

30 יוני, 2024

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, עובר שינוי! פיתוח הכפר - OUT בטחון תזונתי - IN.
כאשר אנחנו בעיצומה של מלחמה בדרום ובצפון, כאשר מטעים ולולים עולים באש משך חודשים ללא שום איכפתיות ומענה מצד גורמים ממשלתיים, דיכטר שר החקלאות מקדם מהלך "גאוני". משרד החקלאות יהפוך למשרד החקלאות והבטחון התזונתי. למיטב ידיעתנו על הנושא התזונתי במדינת ישראל ממונה משרד הבריאות.
אל דאגה, חוסר העשייה המתמשך כבר לאורך שנים, ימשיך לקבור את החקלאות הישראלית גם תחת השם החדש. כאשר שפ המשרד שונה לראשונה ממשרד החקלאות למשרד החקלאות ופיתוח הכפר הכוונה היתה שהמשרד יפעל בתיאום עם משרדי הממשלה השונים, הרשויות המקומיות וגופים אחרים הנוגעים בדבר, לתכנונו ולפיתוחו הכלכלי והחברתי של המרחב הכפרי בהתאם לצרכים היחודיים של הישובים ואיזורי ההתיישבות. זה לא קרה! אז עכשיו משנים את השם.