מה חדש בעולם - 2023

מה חדש בעולם - 2023

במדגריה הגדולה בנורבגיה מתקינים מערכת לקביעת מין האפרוח עוד בביצה

13 מאי, 2023

במדגריה הגדולה בנורבגיה, Steinsland & Co, הותקנה מערכת לקביעת מין האפרוח עוד בביצה. התהליך קודם לא רק כדרישה מקצועית ועסקית של בעלי המדגריה אלא גם כדרישה הולכת וגוברת של הצרכנים בנורבגיה.
המערכת שפותחה ע"י חברת respeggt ההולנדית, מסוגלת לקבוע את מין האפרוח ביום התשיעי להדגרה. השיטה מבוססת על שיטה אנדוקרינולוגית ובה דגימה מהביצה המעוברת עוברת בדיקה על פיה ניתן לקבוע מיידית האם מדובר בעובר זכר או נקבה.
המערכת פועלת היום בהצלחה בהולנד וגרמניה ויש להעריך שבשנים הקרובות מערכות המאפשרות פתרון בתחום זה ימצאו עצמם גם במדגריות בישראל.