מה חדש בעולם - 2023

מה חדש בעולם - 2023

אוקראינה הופכת יצואנית משמעותית של מוצרי עוף לאירופה

15 אפריל, 2023

מאז תחילת 2023, חלה עליה חדה ביבוא בשר פטם וביצים מאוקראינה למדינות האיחוד האירופי. הגדלת היבוא התאפשרה לאחר שהוסרו מכסות יבוא במטרה לעזור לכלכלת אוקראינה הנמצאת במלחמה עם רוסיה (האיחוד האירופי הסיר את מכסות הבשר והביצים מאוקראינה ביוני 2022 כדי לתמוך בכלכלה האוקראינית). ב-8 השבועות הראשונים של שנת 2023, אוקראינה ייצאה 94% יותר בשר פטם למדינות החברות באיחוד האירופי בהשוואה לשנה הקודמת. היצרנים האירופאים המקומיים - מודאגים. בתחום ביצי המאכל נרשמה עליה חדה עוד יותר ועתה חוששים באירופה מאיום על השוק המקומי במיוחד כאשר יצרנים אוקראינים אינם חייבים לעמוד בתקני האיכות ורווחת בעלי החיים המוטלים על יצרני האיחוד האירופי. מי נהנה מיבוא זה? הצרכנים, אשר זוכים למחיר בשר עוף נמוך.