מה חדש בעולם - 2023

מה חדש בעולם - 2023

נורבגיה וחיי מדף של ביצי מאכל

30 מרץ, 2023

נורבגיה מבקשת לקדם שינוי מהכללים האירופיים, לחיי המדף של ביצים. נורבגיה פועלת בנושא בהתבסס על נתונים טובים שיש במשק המטילות שלה בנושא סלמונלה. בדצמבר 2022 נכנסה לתוקף תקנה של האיחוד האירופי שקבעה את חיי המדף של ביצת מאכל (מכירה לצרכן) ל-28 יום מהטלה. תקנות אלה מעוגנות בהסכמים של האזור הכלכלי האירופי שנורבגיה היא חלק ממנו. עד עתה נורבגיה קבעה את חיי המדף לביצים ל-35 ימים מהטלה (יש לזכור כי נורבגיה היא "מדינה קרה").
למרות שהנורבגים מסכימים עם הקביעה המקצועית לחיי מדף של 28 יום, הרי שבהתבסס על נתוני ניטור הסלמונלה הסיכון לדעתם נמוך מאד. הנורבגים מנסים לקדם את בקשתם לשינוי בהתבסס על הערכת סיכונים. בנוסף, בנורבגיה קיימת דרישה לשמירת שרשרת קירור לביצי מאכל של לא יותר מ-12 מעלות צלזיוס, מרגע ההטלה ועד הגעה לצרכן.


נתוני ניטור סלמונלה בלהקות הטלה, בנורבגיה לשנת 2021: סלמונלה כללי 1/910 להקות שנבדקו היתה חיובית =0.11%. לא נמצאו להקות חיוביות לסלמונלה אנטריטידיס או טיפימוריום