מה חדש בעולם - 2023

מה חדש בעולם - 2023

מחיר ביצי המאכל בארה"ב

3 ינואר, 2023

יצרנית הביצים הגדולה בארה"ב Cal-Maine Foods מדווחת על שיא במכירות לרבעון האחרון של שנת 2022, עליה של 110% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת. הרווחים הגבוהים מיוחסים להתפרצות המתמשכת של שפעת העופות והעליה בביקוש מול ירידה בהיצע של ביצי מאכל בעקבות כך. מחיר המכירה הממוצע לביצי מאכל עלה ב-24.9% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה הקודמת.
דו"ח של משרד החקלאות האמריקאי העוסק בשוק ביצי המאכל מצביע שצפויה ירידה במחיר הביצים בעקבות עליה בהיצע, אך ניתן להעריך שהיקף המטילות לא יחזור לרמתו הרגילה בשנת 2023.