מה חדש בישראל - 2023

מה חדש בישראל - 2023

תמיכה בהקמת מתקנים לפינוי פסולת חקלאית

15 יולי, 2023

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקדם תכנית לניהול ולטיפול משקי ומרכזי בתוצרי הלוואי (פסולת) של חקלאות. לצורך כך, הוקצו  7 מלש"ח לשנת 2023.
המשרד פרסם נוהל תמיכה בהקמת מתקנים, כאשר לתחום העופות מדובר במתקנים לטיפול בפגרים וזבל עופות.
שיעור התמיכה יעמוד על 40% מההשקעה המאושרת. היקף ההשקעה המכסימלי לציוד ומבנים עבור מתקן טיפול משקי, לא יעלה על 1 מיליון ₪ ולמתקן טיפול מרכזי לא יעלה על 5 מיליון ₪.
הנוהל מצ"ב מטה (יש לבצע רישום לאתר לצפייה במסמכים מצורפים). 

 

 
מסמכים מקושרים
לחץ להורדה נוהל (500.0 Kb)