מה חדש בישראל - 2023

מה חדש בישראל - 2023

תכנית חומש לשדרוג שלוחת ההטלה

5 יולי, 2023

במסגרת יום עיון שערך משרד החקלאות ועסק במדיניות משרד החקלאות בשלוחת ביצי המאכל נערכה גם הרצאה של מנכ"ל המועצה לענף הלול, מר מולי לויט. הנושא: בסיס נתונים ומתווה עקרונות לתכנית חומש לשדרוג שלוחת ההטלה.
המצגת נפתחה בחזון: "ענף ההטלה על כל רבדיו, יספק לצרכנים ביצים איכותיות, תוך שקיפות מירבית לצרכן לגבי עקיבות המוצר, מלולים ברשיון עסק, המספקים רווחת מטילות כמקובל באירופה, תוך שמירה על המשק המשפחתי, בגבול הצפון ובפריפריה במיוחד, בהיותו הענף הכלכלי המרכזי בישובים אלה".
חזון זה הנכתב היום בשנת 2023, במקום להיות המתווה המוביל לפני 15 שנה, מסביר מדוע המשק המשפחתי מתפורר וענף ההטלה נראה כמו שהוא נראה היום.
על פי הנתונים שהוצגו בהרצאה, הסטטוס בענף נכון להיום הוא כדלקמן:

סוג הממשק מכסת ביצים
200/250

סה"כ מגדלים סה"כ אתרים כמות אכלוס אחרונה יתרה לאכלוס
מצב נתון
סה"כ קיבולת פוטנציאל יצור על פי קיבולת ושינוי מקדם
245/260

ללא כלובים 346,609,800 468 172 1,699,031 517,899 2,216,930 543,147,850
לולי כלובים חדשים
750 סמ"ר/מטילה
507,198,000 562 88 2,038,455 143,845 2,182,300 567,397,896
לולי כלובים חדשים
שאינם חייבים 750 סמ"ר/מטילה
300,781,000 359 41 1,196,007 550,386 878,608 228,438,080
לולי כלובים ישנים 1,192,508,000 1,443 1,183 4,372,547 1,739,103 4,372,547 1,136,862,220
ללא גידול 65,712,800 161          
סה"כ 2,412,809,600 2,993 1,484 9,306,040 2,951,233 9,650,385 2,509,099,996

הנתונים מציגים בברור שנתח הגידול העיקרי עדיין מרוכז בלולי כלובים ישנים.
לדברי לויט, לוח הזמנים הקיים היום לבניית לולים חדשים ואכלוס צפי המטילות הנדרש (כ-5 מיליון מטילות בלולים חדשים בחמש השנים הבאות), אינו ריאלי. לויט אומר עוד שיש להתאים את תקנות רווחת המטילות בדבר איסור אכלוס בלולי כלובים ל-1/7/28.
לסיום מציג לויט רשימה של תיקוני חקיקה ועדכונים (ניסוח עדין למילה דחייה; כמו אגרת מנהל השו"ט) הנדרשים כדי לממש את התכנית. 
ואני שואל איפה היתה מועצת הלול עד היום בקידום תכניות שדרוג השלוחה, קידום איכות ביצי המאכל, עידוד ותמיכה בצריכת ביצי המאכל בישראל וסיוע למשק המשפחתי המבוסס כלכלית על שלוחה זו?