מה חדש בישראל - 2023

מה חדש בישראל - 2023

מדיניות משרד החקלאות: פדיון מכסות

4 יולי, 2023

במסגרת יום עיון שערך משרד החקלאות ועסק במדיניות משרד החקלאות בשלוחת ביצי המאכל ניתנו מספר הרצאות. הרצאתו של ד"ר אסף לוי ממשרד החקלאות עסקה בפדיון מכסות.
הסכם יוני 2022:
סכום הפיצוי לפורשים יעמוד תחילה על 100 מיליון ש"ח.
ערך הפיצוי לביצה יעמוד עך 1.5 ש"ח/ביצה (כולל מע"מ).
המכסות שייפדו במנגנון זה יוצעו במכרז ע"י משרד החקלאות.הסכום שיגבה במנגנון זה ועד 50 מיליון ש"ח יופנו בסבב נוסף טובת הפורשים מהענף.
מנגנן פיצוי זה דורש הסדרה בתקנות שיקודמו בקרוב.
עיקרי הקריטריונים:
המכסה המזכה: המכסה הרשומה במועצה לענף הלול למעט:
תוספת 100,000 שניתנו לאורך השנים.
תוספת 2022.
סכום הפיצוי לביצה הינו:
1.5 ש"ח/ביצה לבעל מכסה שמכסתו נקבעה לראשונה עד לשנת 2014.
0.75 ש"ח /ביצה לבעל מכסה שמכסתו נקבעה לראשונה לאחר שנת 2014.
כתנאי לקבלת פיצוי בעל המכסה יחוייב לפדות את מלוא מכסתו - יציאה מלאה מהענף והפסקת הגידול בפועל.
כל עוד קיים תכנון, בעל המכסה שפדה את מכסתו, בן או בת הזוג או בן משפחה מקרבה ראשונה אליו הועברו הזכויות במשק עוד במהלך חייו פודה המכסה:
- לא יהיה זכאי לקבלת הקצאה למכסה חדשה.
- במכרז של המדינה לרכישת מכסה יקבע למציע כאמור מחיר מינימום של 1.5 ש"ח/ביצה.
אם התקציב מספיק לפדיון מלוא המכסות של כל המבקשים שעומדים בתנאי הסף, התמיכה תאושר לכל אלה.
אם התקציב אינו מספיק, הוועדה תסדר את הבקשות בהתאם לגיל בעל המכסה, מהמבוגר לצעיר (תחילה מעל גיל 67). אם התקציב לא מספיק לפדיון מלוא המכסות של המבקשים מעל גיל 67, הוועדה תבדוק:
האם התקציב מספיק לפדיון המכסות של המבקשים מעל גיל 67 שמכסתם קטנה מ-2 מיליון ביצים, לרבות פדיון של 2 מיליון ביצים למגדלים שמכסתם גדולה מכך, תאשר את אלה, היתרה תחולק בסדר יורד בהתאם לגיל המבקש., עד גמר התקציב (עם תקרת תשלום של 2 מיליון ביצים למגדל). למבקש שמכסתו גדולה מ-2 מיליון ביצים, תינתן אפשרות של עד שנה למכור את יתרת המכסה בשוק החופשי, ובכל מקרה, לאחר שנה, הוא לא יהיה רשום עוד כבעל מכסה.