מה חדש בישראל - 2023

מה חדש בישראל - 2023

IBH תחת ביטוח קרן נזקי טבע

15 יוני, 2023

המועצה לענף הלול מקדמת מול קרן נזקי טבע פוליסת ביטוח מגיל יום כנגד מחלת דלקת כבד עם גופיפי הסגר בלהקות פטמים.
אם לא יוגדר שהנזק נמדד לפי מבנה ולא כאחוז מכלל העופות בחווה, הקרן תמשיך לאסוף כספים לקופתה ללא תמורה למגדלים שניזוקו.
הביטוח צפוי להירכש מכספים בקרן הרביה הכבדה מה- 1 בינואר 2024.

 

 
מסמכים מקושרים
לחץ להורדה ביטוח (102.8 Kb)