מה חדש בישראל - 2023

מה חדש בישראל - 2023

אושרה פשרה בנושא חוק ההסדרים ושלוחת הפטם

11 מאי, 2023

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ דוד ביטן, אישרה להכין לקריאה שנייה ושלישית את פרק ט"ז מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית לשנות התקציב 2023-2024 (חוק ההסדרים), העוסק בהגברת התחרות בענף המזון והטואלטיקה.
מדובר בדיון רביעי שמקיימת הוועדה בנושא צמצום הפטור החקלאי, שנועד לבטל את האפשרות לבצע הסדר כובל בענף הפטם, כך שמגדלי עופות, או גורמים הקשורים אליהם, המחזיקים במשחטה לא יוכלו להיות חלק מהסדר כובל. בדיונים הקודמים ביקש היו"ר ביטן מהצדדים לנסות להגיע לפשרה, באופן כזה שלא יפגע בחקלאים הקטנים, יאפשר לטפל ברווחים הגדולים של האינטגרציות ואף יוריד מחיר לצרכן. בפתח הישיבה הודיע היו"ר ביטן כי בהתאם לדרישתו תהייה רשת ביטחון לסיוע לחקלאים שייפגעו, בשנים 2024-2025-2026. ההצבעה התקיימה רק לאחר שהיו"ר ביטן קיבל מכתב התחייבות בעניין זה, בחתימת מנכ"ל משרד האוצר וראש אגף התקציבים.
הפשרה אותה הביא דוד ביטן היא כדלקמן: החקיקה תיכנס לתוקף ב-1 באוקטובר השנה, כאשר לשרי האוצר והחקלאות תינתן סמכות להשהות אותה למשך 9 חודשים בשנת 2024, ולמשך חצי שנה מ-2025 ואילך. אם אחד מהשרים חושב שהתנאים מצריכים עצירת החקיקה הוא יפנה לממונה על רשות התחרות ולמועצת הלול להתייעצות. הגופים יעבירו לו את המלצתם תוך 7 ימים, ואם לא העבירו יראו את חובת ההתייעצות ככזו שבוצעה. לאחר מכן יפנה אותו שר לשר השני ויבקש ממנו לקבוע את הצו לעצירת החקיקה. אם השניים יסכימו הצו יקבע, ואם לא יוכל השר המבקש את הצו לפנות לממשלה, ולה יהיו 14 ימים להכריע. את החקיקה ניתן יהיה להשהות לעד 9 חודשים במהלך 2024, ולחצי שנה החל מ-2025 ואילך. בנוסף הציע היו"ר ביטן סעיף תקדימי בחקיקה, לפיו גם ועדת הכלכלה תוכל להניע תהליך שישהה את התיקון לחוק. הוועדה תוכל לקבל החלטה לפנות לכל אחד מהשרים ולבקש מהם להתחיל את תהליך ההשהיה.