מה חדש בישראל - 2023

מה חדש בישראל - 2023

השפעת סוג הממשק על איכות הביצה

23 מרץ, 2023

עבודת מחקר שהוצגה ע"י ד"ר ענת וייסמן ביום עיון של מעבדות המועצה לענף הלול, עסקה באיכות ביצת המאכל בישראל. למיטב ידיעתנו מדובר במחקר ראשון מסוגו כאן בישראל. המחקר יוצג במלואו בכנס מדע עופות השנה ואנו מביאים כאן את עיקרי המחקר. נבדקו מספר סוגי ממשק:
לולי כלובים - סוללות, לולי כלובים - רפורמה, ללא כלובים (משקים מתחת ל-10,000 עופות ומשקים מעל 10,000 עופות).
איכות הביצה נקבעה לפי יחידות Hug. המדגם כלל 1,600 ביצים ביום ההטלה (20 ביצים מ- 80 להקות), בפיזור גיאוגרפי ובגילאים שונים.
איכות ביצים שמקורן בממשק כלובי רפורמה היה נמוך בהשוואה לשסוגי הממשק האחרים. הסיבה לכך אינה ברורה.
איכות הביצה מגזע דקלב, היתה גבוהה יותר מזו של גזע היילין. לא נמצא הבדל בין גזע לוהמן לגזעים אחרים. תערובות באחוז חלבון מעל 17% השפיעו על איכות ביצה טובה יותר. איכות הביצה נפגעה בלהקות שעברו אירוע ניוקסל.
המחקר בדק עוד את השפעת הטמפרטורה וזמן האחסון על איכות הביצה.
לאחר המדידה הראשונה ביום ההטלה, הביצים נשמרו ב-20 מ"צ ונבדקו בשבועיים הראשונים פעמיים בשבוע ולאחר מכן פעם בשבוע להשלמת מעקב של חודש ימים. קבוצה נוספת הועברה לאחר שבוע ב-20 מ"צ לקירור ב- 4 מ"צ ובוצע מעקב למשך 3 שבועות. איכות הביצה באחסון במקרר (4 מ"צ) כמעט ירדה. לאחר 7 ימים בטמפרטורה של 20 מ"צ, כ-25% מהביצים היו באיכות B ומטה.


דרוג ביצים: ביצים מדורגות על בסיס איכות ל:

AA= טווח HU מעל 72
A= טווח HU בין 60 ל-71
B= טווח HU בין 31 ל-59
C= טווח HU מתחת ל-30
ביצים בדרוג B ומטה לא אמורות להימכר כביצי מאכל לצרכן אלא לשמש לתעשייה