מה חדש בישראל - 2023

מה חדש בישראל - 2023

תנאים למתן אישור רשיון עסק ללולים ע"י המשרד לאיכות הסביבה

6 מרץ, 2023

המשרד לאיכות הסביבה מפרסם לאחרונה טיוטה העוסקת בתנאים המוקדמים על פיהם ינתן אישור לרשיון עסק ע"י המשרד לאיכות הסביבה.
אנו מביאים כאן רק את נושא המרחקים ומצרפים מטה את הטיוטה למי שירצה לקרוא אותה במלואה.
מרחק מינימלי של הלול ממבנה מגורים 100-350 מטר ללול לא מבוקר, 50-100 מטר ללול מבוקר (+מתקן לטיפול בריחות), בהתאם לכמות העופות בחווה.
מרחק מינימלי מישוב עירוני 270-930 מטר ללול לא מבוקר, 150-200 מטר ללול מבוקר (+מתקן לטיפול בריחות), בהתאם לכמות העופות בחווה.
החובבנות של מנסחי הטיוטה בולטת בכל מדד. אין כל התייחסות נפרדת ללול חדש או לול קיים ועל פי טיוטה זו חידוש רשיון עסק של לול שהוקם בהשקעות של מיליונים לא יוכל להתקיים בחלק גדול מהלולים הקיימים.
מעניין לציין שהמגבלה נדרשת מלולים קיימים, אך אינה מונעת הקמת מבני מגורים בטווחים שבעתיד ימנעו מהלולים להמשיך ולתפקד. חלם זה כאן.

 

 
מסמכים מקושרים
לחץ להורדה TRA_23.pdf (446.5 Kb)