מה חדש בישראל - 2023

מה חדש בישראל - 2023

החקלאות מתכווצת

1 מרץ, 2023

דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא החקלאות בישראל קובע שהחקלאות בישראל התכווצה, בין היתר, כתוצאה מרגולציה בכמה ענפים (חלב, ביצים, דבש) המקטינה את הייצור בשילוב מכסי מגן גבוהים המובילים לכמות ייצור נמוכה ולרמת מחירים גבוהה.
על פי הסקירה בעשור האחרון התוצר של ענף החקלאות ירד ריאלית בכ- 12.3%, לעומת יתר ענפי המשק שהציגו עלייה בתוצר.
שווי התפוקה החקלאית של ענף העופות בשנת 2021 עמד על 6,774 מיליון ש"ח, שהם 49% מכלל התפוקה החקלאית של בעלי חיים.