מה חדש בישראל - 2023

מה חדש בישראל - 2023

צמצום הנטל הרגולטורי במוצרי מזון במטרה להפחית את יוקר המחייה

1 פברואר, 2023

משרד האוצר הניח טיוטת הצעה לצמצום הנטל הרגולטורי במוצרי מזון במטרה להפחית את יוקר המחיה. הטיוטה מתייחסת במספר מקומות לענף ההטלה. לתקן את חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015, באופן הבא:
1.  תוקף חיי מדף של ביצת מאכל שאינה בקירור יהיה 28 ימים מיום ההטלה;
2. יתאפשר לייבא ביצים באריזות קמעונאיות לצרכן.
בדברי הסיכום של הטיוטה נכתב: "תוקף חיי המדף של ביצים עומד על 16 ימים החל מיום סימון הביצה כך שהתוקף הכולל עומד על כ-21 ימים. מוצע לקבוע כי התוקף של ביצי מאכל יהיה 28 ימים כפי שנקבע באיחוד האירופי. בנוסף, מוצע כי יתאפשר יבוא של ביצים באריזות קמעונאיות לצרכן." ברור שאין התאמה לקיים באיחוד האירופי וחבל שבתגובת המגדלים המצורפת, אין הבנה מקצועית במענה המגדלים, המתנגדים לתהליך - תגובתם מצורפת.
הארכת תוקף חיי הביצה היא נושא מקצועי, הנוגע לבריאות הציבור וככזה מחייב התערבות גורמי המקצוע במשרד הבריאות ומשרד החקלאות. למרות הנאמר, דרישת האוצר אינה תואמת את המתקיים באירופה, שלא להוסיף על כך שמדינת ישראל היא מדינה חמה בה הסיכון להרעלות מזון גבוה יותר בשל כך.
בנוגע ליבוא ביצים באריזות קמעונאיות, הרי שיבוא כזה יאפשר לעקוף את תחנות המיון בישראל, כך שרשתות השיווק יוכלו ליבא ישירות. עם זאת, תיתכן בעיה, היות והחתמת הביצים על פי הדרישות הקיימות, מחייבת החתמה בשפה העברית (לשיווק עד..., במקרר עד...).