מה חדש בישראל - 2023

מה חדש בישראל - 2023

האם ביצים יצאו מפיקוח?

מקור: גלובס 30 ינואר, 2023

על פי פרסום בעיתון גלובס, משרד החקלאות פרסם מכרז להכנת עבודה כלכלית שכותרתה "בחינה כלכלית של הוצאת מוצרי חלב וביצים מפיקוח מחירים", שנדרשת לסקור את נושא פיקוח המחירים ברמת הצרכן והקמעונאי, בדיקת התועלת בפיקוח מחירים מול הנטל העודף הכלכלי והשפעת הפיקוח על שרשרת הערך והשחקנים השונים.
המכרז לשירותי ייעוץ לתכנון מדיניות, נועד לנתח ולבחון את ההשלכות וההשפעות הכלכליות של הוצאת מוצרים מפיקוח מחירים. בהתאם לממצאי הניתוח, יתקבלו החלטות לטווח ארוך.
המגמות ברורות ונראה שאנו מתקדמים ליישום מדיניות "פורום קהלת" וביטול מכסות ביצי המאכל בישראל.