מה חדש בישראל - 2023

מה חדש בישראל - 2023

העברה סדירה של ביצים למשווק - מכתב מועצת הלול

16 ינואר, 2023

מנכ"ל המועצה לענף הלול, שולח היום מכתב למגדלי המטילות לביצי המאכל, בנושא העברה סדירה של ביצים מהמשקים למשווק (מכתב דומה הופץ ב-1 במאי 2019). בפתח המכתב נאמר "כידוע כל המגדלים עברו למערכת תעודות המשלוח הדיגיטליות, שבין מטרותיה ישנה עקיבות למוצר...". עקיבות לביצי מאכל אינה קיימת במדינת ישראל והיא בודאי אינה מתבססת על תעודות משלוח. עקיבות מחייבת שקיפות צרכנית וסימון נדרש ע"ג ביצי המאכל.
בסעיף נוסף נאמר "כידוע גם התקנות מחייבות את המגדלים למסור, ואת המשווקים לקלוט את הביצים שלוש פעמיים בשבוע". על פי כללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק), תשכ"ח–1968, סעיף 18א  [מסירת ביצי מאכל לקבלן מורשה כללים תשל"ט–1979 תשנ"ד–1993] נאמר "על מגדל למסור לפחות 3 פעמים בשבוע לקבלן מורשה שאליו הוא צמוד בשיווק ביצי מאכל את ביצי המאכל שהוטלו בלולו, ועל קבלן מורשה לאסוף את ביצי המאכל מהמגדל במועדים האמורים". 3 פעמים בשבוע, זו הגדרה לקויה שאינה תואמת את הדרישות המקצועיות. ההגדרה המקצועית הנכונה והמדוייקת אמורה היתה להיות במקום 3 פעמים בשבוע, כל יום עבודה שני. הערנו על כך לפני שנים, אבל ההגדרה לא שונתה.
בסיפא למכתב נאמר "פעולה זו נעשית מתוך ראיה כי יכולים להיות ימים שיחזרו לחצים על ייבוא פתוח לביצים, והיתרון הגדול של הביצה בישראל הוא בטריותה ובשמירת איכותה על ידי הגעה מהירה לצרכן. בכך יהיה יתרוננו". אכן היבוא מהווה תחרות לשוק המקומי, אבל ביבוא נלחמים באיכות, בעקיבות, ובעמידה עיקשת מול השו"ט שיקיימו את דרישות החוק לגבי היבוא. 

 

 
מסמכים מקושרים
לחץ להורדה מכתב המועצה (84.7 Kb)