מה חדש בעולם - 2022

מה חדש בעולם - 2022

חברת Paine Schwartz נכנסה להשקעה אסטרטגית ב- Hendrix Genetics

3 אפריל, 2022

חברת Paine Schwartz היא מובילה עולמית בהשקעות בר-קיימא בשרשרת מזון, חברת הון פרטית המתמקדת בלעדית בהזדמנויות השקעה במגזרי המזון והחקלאות העולמיים הצומחים במהירות.
Hendrix Genetics, היא מהחברות המובילות בתחום גנטיקה של בעלי חיים וידועה בישראל כבעלת הקו הגנטי דקאלב - מטילות לביצי מאכל. 
כניסה של משקיע מרכזי, ב-50% בחברה מצביע על אמון בעתיד הקו הגנטי והפוטנציאל העתידי הגלום בו. בשנה האחרונה, קו גנטי זה הופך בולט יותר ויותר גם בישראל בזכות ביצועים מקצועיים גבוהים.