מה חדש בעולם - 2022

מה חדש בעולם - 2022

בריטניה ללא ביצי חופש

19 מרץ, 2022

מתחילת השבוע הקרוב, לא ניתן יהיה למכור בבריטניה ביצים המוגדרות ביצי חופש.
הסיבה נעוצה בכך, שמאז נובמבר האחרון, נאסר להוציא את המטילות לחצרות, תנאי להגדרת הלהקות וביציהן כ"חופש". האיסור נובע מהתפשטות נגיף שפעת העופות בבריטניה. הלהקות אמנם בלולים ללא כלובים, וביציהן יוגדרו מעתה כ"ביצי אסם", עד קבלת האישור להוצאת המטילות לחצרות.
בישראל, מדברים על תקינה בנושא רווחת המטילות, לולים חדשים נבנים כ"לולי חופש" אבל לא מקדמים הגדרות מקצועיות ראויות לסוגי הממשק השונים של עופות ללא כלובים.