מה חדש בעולם - 2022

מה חדש בעולם - 2022

פינלנד תקצה 300 מיליון אירו לתמיכה כלכלית בחקלאים

19 מרץ, 2022

ממשלת פינלנד מתכננת להקצות 300 מיליון יורו לחקלאים המתמודדים עם "משבר נזילות חריף" שנגרם כתוצאה מהאינפלציה הגבוהה ועליית מחיר התשומות (אנרגיה, דשן תערובת) שנגרמו בעקבות מלחמת רוסיה-אוקראינה.
פינלנד, מצפה להחלטת האיחוד האירופי להעלאת הסובסידיות לחקלאים במסגרת מערך תמיכה כולל, אחרת פינלנד תעשה זאת במסגרת מנגנון תמיכה לאומי.
הכספים יועברו במסגרת תמיכה ישירה.
צרפת הודיעה אף היא שתקצה 400 מיליון יורו לחקלאים בעלי משק חי, כדי לסייע להם להתמודד עם עליית מחיר התשומות.