מה חדש בעולם - 2022

מה חדש בעולם - 2022

הונאה בתחום הבשר בהולנד

1 פברואר, 2022

מספר אנשים נעצרו בהולנד במסגרת חקירת הונאה הקשורה לבשר.
יחידת המודיעין והחקירות של רשות המזון בהולנד (NVWA-IOD) חוקרת הונאה הקשורה ליצוא בשר עוף. החקירה גלשה גם לבלגיה וספרד לשלוש חברות שככל הנראה עבדו עם החברה ההולנדית החשודה. 
על פי החשד החברה שבסיסה בהולנד רשמה במסמכים בשר עוף קפוא כמוצרים אחרים, דגים לדוגמה, וייצאה אותם למדינות אחרות, עיקרן באפריקה. על פי התקשורת מדובר בחברת Wegdam Food Link מ- Haaksbergen.
מטרת ההונאה היא הפחתת מכסי יבוא לנמען בשיעור של עד 70%. להונאה מסוג זה, השלכות גם בתחום בטיחות המזון היות ומתקיימת כאן פעילות הסותרת את כל מערך העקיבות.