מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

הביצים קטנות מידי?

9 נובמבר, 2022

בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה בשנת 2017, בטענה שתנובה וחברת לסר מכרו ביצים שמשקלן נמוך מהמוצהר נדחתה. כך על פי פרסום של הכתבת ליטל דוברוביצקי בידיעות אחרונות. על פי המפורט בכתבה, בית המשפט דחה את הבקשה בטיעון שסיווג הביצים נעשה בעת המיון וקיים הפסד משקל לאחר מכן. על פי חוות דעת מומחה שניתנה לבית משפט 20% הפסד משקל הוא בגדר הסביר. עוד קובע המומחה, שמדובר בהפחתת מים בלבד ללא פגיעה ברכיבים התזונתיים. האם אכן כך?
משך הזמן שביצה נמצאת על המדף עד שהיא מגיעה לבית הצרכן הוא כ 21 יום והביצה מובלת ומאוחסנת בקירור (מתחת ל-20 מ"צ).
מחקר שבדק את השפעת האיחסון על משקל הביצה בטמפרטורה של 21 מ"צ מצא שלאחר 10 ימים היה אבדן של 1.18% במשקל הביצה (1).
ממצאים דומים מדווחים גם במחקרים אחרים:
אבדן של 2.2-3.1% (בתלות לגיל הלהקה) במשקל הביצה באחסון של 20 מ"צ למשך 14 יום (2).
אבדן של 7.1% במשקל הביצה באחסון בטמפרטורה של 21-22 מ"צ למשך 30 יום (3).
נראה לנו שהנתון על הפחתה של 20% במשקל כ"סבירה" אינה עומדת במבחן הידע והמציאות.


 

1. Jin YH, Lee KT, Lee WI, Han YK. Effects of storage temperature and time on the quality of eggs from laying hens at peak production. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 2010 Dec 21;24(2):279-84.
2. Akyurek H, Okur AA. Effect of storage time, temperature and hen age on egg quality in free-range layer hens. Journal of Animal and Veterinary Advances. 2009 Aug;8(10):1953-8. 
3. Lee MH, Cho EJ, Choi ES, Sohn SH. The effect of storage period and temperature on egg quality in commercial eggs. Korean Journal of Poultry Science. 2016;43(1):31-8.