מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

הקלות בנושא אכלוס לולי להטלה

6 ספטמבר, 2022

במגמה להקל על החקלאים, השירותים הווטרינרים החליטו להקים ועדת חריגים בנושא היתרי איכלוס לולי הטלה.
במכתב ששלח מנהל השירותים הווטרינרים, ד"ר תמיר גשן, מדווח כי הוקמה ועדת חריגים לבקשות איכלוס שאינן עומדות בתנאי הדין או איגרת מנהל השירותים הווטרינריים מיום 24.10.19 (להלן: האיגרת). 
ועדת החריגים תשקול מתן היתר איכלוס חריג, למדגר אחד בלבד, למי שפועל להקים לול חדש ובמועד פרסום האיגרת היתה לו תב"ע מאושרת אך לא עומד כיום באבן הדרך שכן אין לו היתר בנייה ללול, אם הוא עומד בתנאים הבאים:
1. המבקש הגיש בקשה לוועדת התכנון לקבלת היתר בנייה (לרבות כל המסמכים. שיש לצרף לבקשה כזו) עד ליום 1.3.21.2.
2. המבקש טרם קיבל היתר בנייה בשל עיכוב שאינו תלוי בו (לדוגמא: התנגדות של גורם שלישי בוועדה, עיכוב הנובע מפעילות ועדת התכנון וכדומה).
הוועדה תפעל עד ליום 28.2.23.