מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

ביצים: מגדלים ממשיכים לשטוף ביצים

15 אוגוסט, 2022

משרד החקלאות ופיתוח הכפר הודיע כי מנע שיווקם של כ-13 אלף ביצים ממשק ששטף ביצים בניגוד להנחיות.
שטיפת ביצים היא פרקטיקה מקובלת במספר מדינות בעולם (ארה"ב לדוגמה), אבל היא חייבת להעשות באופן מקצועי, מבוקר ובמכונות שטיפה יעודיות. שטיפת ביצים בכל דרך אחרת, מסכנת את בריאות הציבור ופוגעת באיכות הביצה (זו הסיבה להתערבות השו"ט ומניעת שיווק הביצים). למרות שמדיניות "מותר או אסור" מקובעת בחוק במדינות אירופה, ארה"ב ועוד מדינות, המערך המקצועי האחראי לנושא זה בישראל (פיקוח מוצרים מן החי, השו"ט), מעולם לא טרח לקדם חקיקה מתאימה ובישראל אין בחוק התייחסות לנושא זה. הערנו בעבר ונמשיך להעיר בנושא עד שיתוקן.
אגב, ביצים רקובות, שמגיעות לצרכן אחרי שטיפה, לא ידגמו בסקר מועצת הלול המשווה בין איכות ביצים מקומיות לביצי יבוא. השטיפה אם היא מתבצעת, היא מתרחשת לאחר הדיגום...

שיקוף ביצים בתחנת המיון: ניתן להבחין בביצים ש"הרקיבו" כתוצאה משטיפה שהובילה
לחדירה לביצה של חיידקים מזהמים
 


ראה: פיקוח ושטיפת ביצי מאכל
שטיפת ביצי מאכל
רחיצה של ביצי מאכל