מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

מועצת הלול: סקר איכות ביצה מקומית מול יבוא

31 יולי, 2022

במכתב היוצא ממועצת הלול למספר מגדלים בענף ההטלה נכתב:
"לאחר כל התהפוכות בדיונים על הרפורמה בשלוחת ההטלה, הצעדים שננקטו כבר, ואלו העתידים להשתלב בשנים הבאות, ולנוכח ההורדה המיידית של הגנת המכס על יבוא ביצים במחצית, יצטרך הענף להתמודד ולהוכיח את העדיפות הרבה לצרכן של צריכת ביצים מיצור מקומי על פני רכישת ביצים מיבוא. כלל בסיסי הוא שיש ירידה באיכות הביצה בין ההטלה למועד הצריכה. וכאן כבר יש יתרון מובנה לביצים המקומיות. הכל תלוי כמובן ביכולת השמירה על שרשרת האספקה בדגש על קירור. עם זאת כדי לבסס עמדה זו בצורה מקצועית, המועצה, על פי החלטת קרן ביצים, החליטה לקיים סקר מקצועי על פי מדדים/סטנדרטים מקובלים בעולם, כדי לבסס בידינו את נתוני איכות הביצה הישראלית/מקומית. בסקר יבדקו הנתונים מלהקות בגילאים שונים, בממשקים שונים, מזנים שונים, ועוד.
משקך יצא באופן אקראי במדגם הסטטיסטי להכלל בסקר. נתוני הבדיקות ממשקך לא יפורסמו אלא תוך מכלול של נתונים סטטיסטים. (אם אתה אישית תרצה לקבל את התוצאות ממשקך כמובן תהיה רשאי לקבלם).
הביצוע בפועל של איסוף הביצים יבוצע ע"י מי מהפקחים של המועצה בבוקר ההטלה מקו האיסוף של הביצים, בלול. יש חשיבות לכך שיאספו הביצים הטריות. בכל לול יאספו 90 ביצים.
התאריך לאיסוף יהיה מהשבוע המתחיל ב 7.8.22 ויסתיים בתוך שבועיים. התאריך הספציפי לביקור אצלך יתואם ע"י הפקח מספר ימים לפני הביקור. תמורת הביצים וביטול זמנך, ישולם לך סך 500 ש"ח ועוד מע"מ כנגד חשבונית. אנו רואים חשיבות רבה בשיתוף פעולה מצידך לטובת הענף".
כבר בתחילת הדרך, הנסיון לוקה בהטייה, היות והפקח דוגם את הביצים מקו האיסוף ולא באקראי ממדף המכירה לצרכן. הביצה המקומית עולה בטריותה על ביצת יבוא, אבל כאשר פרק הזמן מההטלה יהיה זהה, לא יהיה כל יתרון לביצה מקומית על יבוא. בכל מקרה מדובר בתהליך מבורך שמטרתו לקדם את הייצור המקומי מול היבוא. מעט מידי, מאוחר מידי.