מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

28 ביוני 2032: סוף משטר המכסות בענף ההטלה

30 יוני, 2022

הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשפ"ב-2022, עברה היום בקריאה שניה ושלישית ואושרה ע"י כנסת ישראל.
הנוסח המלא מצורף מטה.
בהתאם לסיכום בין משרד החקלאות לארגון החקלאים עבר היום בכנסת חוק הקובע ביטול מכסות הייצור בענף ההטלה בעוד 10 שנים.
תוך שנה הצליח שר החקלאות להוביל לשינוי חד בשלוחת ההטלה בישראל:
- ביטול מכסות הייצור.
- העברת תקנות רווחת בעלי חיים, תוך מעבר חד ובלי שלבי ביניים, לממשק גידול נטול כלובים, ותוך 30 יום הורדה חדה בצפיפות וביטול ההנשרה 24 חודשים מיום התחילה שהוא 30 יום מפרסום התקנות.
מנגד ארגון החקלאים הצליח לקבל 15 שנה כתקופת מעבר ללולים הקיימים אך מעבר לכך לא הצליח לרשום שום הישג משמעותי. התמיכה הכספית בשדרוג הלולים לא גדלה, הקצאת הכספים לפדיון מכסות למגדלים שירצו לצאת מהענף נותרה נמוכה ומכסי הייבוא הופחתו.

 

 
מסמכים מקושרים
לחץ להורדה ביטול המכסות (148.0 Kb)