מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

תקנות רווחת המטילות: האם הן מגדירות סוף לכלובי הסוללה תוך 3 שנים?

28 יוני, 2022

החודש עברו בכנסת תקנות רווחת המטילות. הבלבול לגבי עתיד כלובי הסוללה הוא גדול והחלטנו לעשות סדר בפרשנות משפטית שתהיה ברורה לכולם.
תקנות רווחת המטילות אינן מבדילות בין כלובים בלולי סוללה לכלובים בלולים החדשים שהוקמו ונקראים "לולי רפורמה".
פרק הזמן שהתקנות מתירות אכלוס מטילות בכלובים (כלשהם) הוא עד ה-1 ביוני 2035 (מועד אחרון לאכלוס מטילות בכלובים). כלובים במשמעות של כלובי סוללה או כלובים ב"לולי רפורמה". התקנות מגדירות פרק זמן של 3 שנים לנושא הצפיפות בכלובים בלולים שאוכלסו ערב יום תחילת התקנות*. בלולים כאלה תותר צפיפות של לא פחות מ- 350 סמ"ר למטילה. האכלוס מחדש בלולי כלובים (כלשהם), יהיה לפי צפיפות של 750 סמ"ר למטילה או 600 סמ"ר למטילה, אם גודל הכלוב קטן מ-1,500 סמ"ר (זאת כדי לאפשר אכלוס של לפחות 2 מטילות בכלוב ששטחו לפחות 1200 סמ"ר).
המשמעות היא ירידה חדה בצפיפות הכלובים ונובע מכך ירידה בקיבולת הלול מול הקיים היום. אבל, לדוגמה לול סוללות שגודל הכלוב הוא 33X40 ס"מ (1320 סמ"ר) ומאכלס היום 3 מטילות בכלוב, יוכל להמשיך לפעול בלול כלובי סוללה, עם 2 מטילות בכלוב, עד אכלוס אחרון ב-1 ביוני 2035.
אלה התקנות וזו הפרשנות המשפטית. האגרת הווטרינרית מציגה כמובן דרישות שמקשות על משק כלובי הסוללה להמשיך ולהתקיים, אבל זה נושא אחר ואינו קשור לתקנות.
ההסכם בין ארגון המגדלים ומשרד החקלאות, הוא היחיד המגדיר באופן חד ומפורש את הוצאת כלובי הסוללה מאכלוס בפרק זמן של 3 שנים.
לסיכום: על פי התקנות, אין הגדרה המוציאה את כלובי הסוללה משימוש על פי חוק ואלה יוכלו להמשיך ולהתקיים בצפיפות דומה ללולים החדשים ("לולי רפורמה") עד 2037 (לערך, בהינתן שמועד אכלוס אחרון של לולים עם כלובים מותר עד ה-1 ביוני 2035).


* יום תחילת התקנות מוגדר 30 יום מיום פרסומן. המשמעות היא שסביב ה- 1 באוגוסט ואילך, כל אכלוס יעשה בצפיפות של 750 סמ"ר או לכל הפחות 600 סמ"ר/מטילה בכלובים שגודלם מתחת ל-1500 סמ"ר.