מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

תוקף חיי הביצה

21 יוני, 2022

במסגרת ההסכמות של החקלאים עם משרד החקלאות, מופיע סעיף על פיו החקלאים יתמכו בהארכת תוקף חיי הביצה ל-28 יום. צצות כמה שאלות בנושא זה:
1. ממתי נושא מקצועי, כמו הגדרת תוקף חיי ביצה חייב את אישור ארגון המגדלים?
2. מה בדיוק כוונת השינוי/הארכה?
ביצענו בדיקה של הנושא מול השירותים הווטרינרים ותגובתם:
הכוונה בכל ההצעות היא להקביל את הדרישות בישראל לאירופה.
אם זו באמת הכוונה, הרי אנו נמצאים במשמעויות מקצועיות ושיווקיות שונות לחלוטין מהמתקיים ונדרש על פי התקנות היום. 
מה אומרת התחיקה הרלוונטית באירופה (Commission Regulation 589/2008)?
ביצים נמכרות באירופה תחת הגדרת תאריך date of minimum durability (=יש לצרוך לפני...'best before') - ובאירופה זמן זה נקבע בחוק (EU 589/2008) ל-28 יום. לצרכן מוצג תאריך אחד בלבד, יש לצרוך לפני תאריך.... 
אין באירופה הגדרה של עוד 30 יום במקרר הצרכן! כלומר השינוי צפוי לצמצם (ולא להאריך) את תוקף חיי הביצה מ-50 יום מהטלה (היום: לשיווק+ במקרר הצרכן), ל- 28 יום.
בשנת 2014, EFSA (הארגון לבטיחות מזון של האיחוד האירופי*), נדרש לביצוע הערכת סיכונים לנושא הארכת תוקף חיי הביצה (בהשוואה לקיים, שהוא הרבה יותר קפדני מהמתקיים בישראל ולא נשכח שישראל היא מדינה חמה בהרבה ממדינות האיחוד האירופי). בדו"ח מדעי ארוך ומפורט קובעים החוקרים שעל פי הערכת הסיכונים שהארכת תוקף חיי הביצה מהנהוג ומקובל בתחיקה האירופית צפוי להעלות בעשרות אחוזים את הסיכון להרעלות מזון מסלמונלה.
אגב, תוקף חיי הביצה הוא תחת אחריות משרד הבריאות ולא משרד החקלאות, לפי תקנות בריאות הציבור (מזון) (שיווק ביצי מאכל) - תשנ"ה- 1994.


ראה: האם יאריכו את חיי המדף לביצי מאכל?
ביצי יבוא: הנחיות לקראת הפסח
*ארגון EFSA ממוקם בעיר פארמה, איטליה בארמון הנקרא Palazzo Ducale הנמצא בפארק מרהיב בשם: Parco Ducale.