מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

טיוטת תקנות רווחת המטילות הוגשה לועדת החינוך

14 יוני, 2022

שר החקלאות עודד פורר הגיש ליו"ר ועדת החינוך והספורט של הכנסת את טיוטת התקנות בנושא רווחת המטילות. מדובר בגרסה מתוקנת מזו שהוגשה להערות הציבור. כעת התקנות צפויות להגיע לדיון בוועדה. התקנות שהוגשו, מציגות הגדרה חדשה: "מדור" = אזור מתוחם בלול נטול כלובים ששטחו עולה על 10 מ"ר ושלתרנגולות המטילות שבו יש אפשרות לתנועה חופשית בכל שטחו; יכול שבלול נטול כלובים יהיו כמה מדורים ובלבד שלתרנגולות המטילות שבו אין אפשרות מעבר חופשי בין המדורים. ההגדרה החדשה של מדורים יוצרת למעשה כלובים גדולים משפחתיים של כ- 90 מטילות בכלוב.
חובת גידול פרגיות המיועדות ללולי מעוף בלול פרגיות מתאים.
בלול עם מפלסים, אסור שתהיה זליגה של לשלשת מעופות ממפלס אחד למשנהו.
במסגרת התקנות החדשות תיאסר רשמית בתוך שנתיים מיום כניסת התקנות לתוקף ההנשרה הכפויה.
נאסר קיטום מקור במשק (לא במדגריה).
התקנה מקנה מעמד למדריך עופות רק בתנאי שהוא עובד משרד החקלאות. ככל הנראה היה מי שדאג לקדם את האינטרסים של עובדי המשרד.
אין חובת קשר בין משק לרופא וטרינר כמתחייב במדינות רבות. קשר שמקדם את קיום התקנות, היות ומדובר באחריות מקצועית של הרופא הווטרינר שהוכרז כזה המייעץ למשק. אגב, חובה כזו אינה גוררת אחריה כל הוצאה כספית, היות ותהליך כזה יכול להתקיים מול רופאי המועצה לענף הלול.