מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

לא יתאפשר אכלוס פטמים בכלובים בישראל

17 אפריל, 2022

על פי ידיעה המתפרסמת ב Ynet עמותת אנימלס פנתה למשרד החקלאות בבקשה לחופש מידע בנושא אכלוס פטמים בכלובים. משרד החקלאות השיב:
"מתוצאות שלב א' של המחקר עולה חשד לפגיעה ממשית ברווחת העופות, המטילה ספק בהתאמת שיטת הגידול לישראל ומשכך הופסק המחקר. תוצאות אלו נמצאות בשלב האימות אל מול שיטת גידול פטמים על רפד. עוד נוסיף כי בהמשך לכך, כדי למנוע המשך פגיעה ברווחת העופות ועד תום בירור ואימות התוצאות, המשך איכלוס הלולים האלו מוקפא".
על פי הידיעה קיימת בנגב חווה המאכלסת 280,000 עופות פיטום בממשק כלובים.
תגובת משרד החקלאות כפי שהיא מובאת בכתבה:""בניית לולי הכלובים המדוברים לגידול פטמים נעשתה ללא אישור השירותים הווטרינריים, והאכלוס אושר באופן חריג לזמן מוגבל, בתנאי שתתקיים במקביל בחינה זהירה של התאמת שיטת ממשק זו בישראל. במקביל יצאה הודעה שלא יותר אכלוס של לולים דומים עד גמר הבחינה של התאמת השיטה לסטנדרט הישראלי. משעלה החשד כי שיטה זו מהווה פגיעה ממשית ברווחת בעלי החיים, הוחלט על הקפאת המשך איכלוס הלולים לאלתר, וזאת על מנת למנוע סבל מיותר של העופות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה חשיבות רבה בהגנה ושמירה על רווחת בעלי החיים, ומחויב להמשיך ולקדם זאת בכל האמצעים העומדים לרשותו". 
במקביל משרד החקלאות פועל להפסקת אכלוס מטילות ביצי המאכל בכלובים ושר החקלאות פרסם בערב החג את ההודעה הבאה:
"אני רואה שיש הרבה שאלות בנושא התקנות שהבאתי לביטול הכלובים בישראל, אעשה לכם סדר: התקנות ממתינות לאישור משרד המשפטים ולאחר מכן צריכות לעבור אישור של ועדה בכנסת. ההערכה היא כי הן יאושרו עוד החודש. לכן סיכמתי עם יו"ר ועדת החינוך שרן השכל לכנס את הוועדה ברגע המוקדם ביותר שיתאפשר כדי לבטל רשמית את לולי הכלובים בישראל. זהו הצעד הנכון ביותר".