מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

מועצת הלול פועלת ללא תקציב מאושר בניגוד לחוק

28 מרץ, 2022

על פי ידיעה המתפרסמת בגלובס נאמר שחיים בורובסקי, רכז החקלאות במשרד האוצר, שלח מכתב בדבר "התנהלות המועצה לענף הלול". על-פי המכתב, מועצת הלול לא הגישה למשרד האוצר את תקציביה לשנים 2020, 2021 ו-2022. כמו כן, נטען, המועצה פעלה ללא תקציב מאושר, ו"התנהלות שכזו של המועצה עומדת בניגוד להוראות הדין וכללי מינהל תקין". על כן, באוצר דורשים כי מועצת הלול תגיש תוך 7 ימים את התקציבים הרלוונטיים, כולל דוחות ביצוע חודשיים לזמן שעבר. המכתב ממשיך להפרה נוספת של החוק על-ידי מועצת הלול: ועדת הכלכלה ומשרד החקלאות הגדילו משמעותית את כמות מכסות הביצים לקראת שנת 2022, אך בפועל לא חולקה אפילו מכסה חדשה אחת. על-פי מכתב האוצר, "היקף מכסות זה נקבע בתקנות בשים לב לצורכי המשק, בין היתר בשל ההכרח במעבר ללולים תקינים מבחינה בריאותית, בהתאם למתווה שבאיגרת שפרסם מנהל השירותים הווטרינריים. הצורך בהקצאת מכסות אלה גדל שבעתיים לנוכח התפרצות שפעת העופות בישראל ובאירופה, וכדי למנוע מחסור בביצים בישראל באופן כללי וסביב תקופות החגים בפרט".
מועצת הלול התנגדה להגדלת המכסות, משום שהיא מגדילה את ההיצע ובכך סותרת את מטרת המועצה להקטין אותו כדי לשמור על מחירים גבוהים. באוצר מדגישים במכתב כי "העיכוב בחלוקת המכסות - יש בו כדי לפגוע, ולמעשה לטרפד, את החלטת השר והכנסת בדבר היקף המכסות, על המשמעויות הברורות הגלומות בכך". כלומר, מועצת הלול, המקבלת את סמכויותיה לתכנן את המשק מכוח החוק, אינה מצייתת לאותו החוק שמניח את סמכויות הגדלת המכסות בידי נבחרי הציבור. מועצת הלול, על-פי האוצר, בוחרת לפעול באופן עצמאי ובניגוד לחוק.
כתב גלובס שפנה לבקש את תגובת המועצה לענף הלול נענה ב"אין תגובה". ללא ספק תגובה חצופה של גוף ציבורי.
אני הייתי מסיים את הכתבה במשפטו של קאטו הזקן ורק מחליף את קרתגו במועצת הלול.