מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

על מכסות ביצים, שכירות וועדת מחירים

27 מרץ, 2022

ועדת המחירים היא ועדה משותפת למשרד האוצר ומשרד החקלאות שמתפקידה בין היתר, לעדכן את מחיר ביצי המאכל בישראל, שמחירן מפוקח. התחשיב לוקח בחשבון את השינויים שחלו בעלויות הייצור והשיווק של הביצים מאז העדכון האחרון בהתאם לשינויים שחלו במדדי התשומות. למרות העלייה החדה במחיר התשומות, שר החקלאות מסרב לחתום על עליית המחיר הנדרשת.
משקי מטילות גדולים המבססים חלק מהפעילות על מכסות המושכרות מבעלי מכסות, משלמים כ- 12 אג' על כל ביצה שבמכסה. כלומר, משקים אלה פועלים ברווחיות יחסית, הנמוכה מזו של משק הפועל על בסיס מכסתו בלבד. עליית מחיר התשומות, בעיקר תערובת, הובילה מגדלים אלה להודיע למשכירי המכסות על הפחתה של 20% במחיר. לדוגמה: אם מחיר השכירות היה 12 אג'/ביצה, המחיר שישולם מעתה יהיה 9.6 אג' בלבד. וזו רק תחילת הדרך.