מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

כשדוברים אינם מבינים על מה הם כותבים...

26 מרץ, 2022

בהודעת דוברות משרד החקלאות מה-20 במרץ, אנו מתבשרים על "משרד הבריאות נעתר לבקשת משרד החקלאות להארכת חיי מדף של הביצים המיובאות". נותיר לרגע בצד את הסוגייה המקצועית של שינויי מועדי תוקף של ביצי מאכל, מועדים שאמורים להיות מבוססים על ידע מקצועי ואמורים להבטיח את בריאות הציבור (ראה ידיעה נפרדת). נתמקד בהודעת הדוברות של משרד החקלאות, הודעה הנפתחת במשפט הבא: "נכון להיום, ניתן לשווק ביצים מיובאות 21 ימים מיום ההטלה בארץ המוצא ולאחר מכן מותרות הביצים לשימוש הצרכן עוד 30 יום, תוך שמירה על תנאי קירור (במקרר הביתי)".
אז זהו, שלא!
תאריך אחרון לשיווק להחתמה על הביצה. התאריך יהיה 26 יום מתאריך ההטלה ולא יאוחר מ 16 ימים מיום המיון.
תאריך אחרון לשימוש (במקרר) יהיה לכל היותר עשרים יום לאחר תאריך אחרון לשיווק - כך על פי נהל 3.5.1 של השירותים הווטרינרים העוסק בפיקוח הווטרינרי על קבלת ביצים מיובאות בתחנות למיון ביצי מאכל ובמפעלי עיבוד ביצים (ראה נוהל מצורף מטה).
יסודיות ובחינה נכונה של הנתונים אינה ככל הנראה תכונה בולטת במשרדי הדוברות, כי אין זו הפעם הראשונה וגם לא השניה, שהדיוק במידע הנמסר לציבור הוא מהם והלאה.