מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

תגובת ארגון המגדלים לצו תעריף המכס

25 פברואר, 2022

בעקבות הצו הפותח מכסות פטורות ממכס לייבוא ביצים טריות, יצא מכתב ממשרד עורכי הדין של ארגון המגדלים לשר האוצר ושר החקלאות לבטל את צו תעריף המכס שהתקבל ולהודיע על עיכוב מיידי ביישומו.
רשימת הטענות מפורטת במכתב המצורף, אין אפילו מילה אחת בהיבטים המקצועיים הבעייתיים שמציב היבוא בכלל. מי ששתק כשייבאו ביצי מאכל בניגוד לחוק ולדרישות מקצועיות לגיטימיות, שלא ילין כאשר אישורי היבוא פורצים כל מסגרת.

מסמכים מקושרים
לחץ להורדה מכתב תגובה (246.5 Kb)