מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

כייל תרכיבי ניוקסל חי

7 פברואר, 2022

מדיניות השירותים הווטרינריים קבעה עד היום, כי תנאי מקדים לאישור תרכיב חי לחיסון כנגד מחלת הניוקסל הינו כייל של לפחות 107.0EID50 במנה. מדובר על כייל גבוה יחסית למקובל ברוב מדינות העולם. השירותים הווטרינרים בחנו את המצב הקיים והחליטו לאמץ את הרגולציה האירופאית לעניין כייל תרכיבי ניוקסל חיים.
הבחירה בחלופה זו מאפשרת מתן היתר לכל תרכיב הרשום ומשווק במדינה מוכרת, ללא מגבלת רף הכייל בתכשיר (לא תהיה דרישה לעניין כייל הנגיף למנה), אשר יעמוד במבחני יעילות בהוקעה כנגד זן ההוקעה בישראל ויציג הפרשה שלא תהיה שונה סטטיסטית, בהשוואה לתרכיבים המותרים בישראל כיום.