מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

אירוע ליזין סולפאט וטריאונין - סיכום השו"ט

7 פברואר, 2022

במהלך חודש אפריל 2021 עלה חשד כי יובאו לישראל ליזין וטריאונין פגומים, שמקורם בחברת PANGOO וחברת PZHUCHANG DONGXIAO הסיניות ואשר יועדו לעופות ולחזירים, ממספר יבואנים שונים.
מספר בדיקות מעבדה שנערכו במספר אצוות הצביעו על כך שהמרכיב הפעיל העיקרי – ליזין או טריאונין, נמצאו במוצר בערכים נמוכים מאוד, זאת בניגוד להצהרות היצרן שנמסרו ע"י היבואנים. בבדיקות הרבות שבוצעו במספר מעבדות נמצא ריכוז נמוך מאוד של החומר הפעיל, כמו כן נימצא שהחומר מאוד דומה במרקמו לחומר הפעיל.
בעקבות החשד שעלה לגבי הליזין והטריאונין הפגומים, בוצעו בדיקות נרחבות גם על ידי היצרנים בארץ אשר איששו את החשד, בוצעה החזרה יזומה של מזון מהשוק, וכן הפסקת שיווק המוצרים הפגומים. במקביל הוכנסו להסגר המוצרים שטרם שווקו והוא הוטל אף על התוספים מאותו המקור אשר היו בדרכם לישראל.
בהמשך, לאחר קבלת תוצאות בדיקות המעבדה, ניתן צו השמדה למוצרים.
אירוע זה בסופו של דבר, לא פגע בבריאות הציבור. פגיעה בבע"ח, ככל שהייתה, התבטאה בהיבט של שעורי הגדילה. עם זאת, מדובר בארוע משמעותי מאוד אשר הביא לנזקים כלכליים אדירים.
הדו"ח נכתב והוגש ע"י מנהלת האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים בשו"ט, ד"ר אניאלה גלבוע.