מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

דיווח ממפגש נציגי מגדלי ההטלה עם משרד החקלאות והאוצר

26 ינואר, 2022

הדיווח הוא של מזכיר ארגון מגדלי עופות, מר מוטי אלקבץ:
היום התקיימה ישיבה במשרד החקלאות בה השתתפו מנכ״לית משרד החקלאות , נציגי משרד האוצר , עמית יפרח מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל, מולי לויט מנכ״ל המועצה לענף הלול ונציגי מגדלים שמעון ביטון ומוטי אלקבץ.
ישיבה זו היא השניה מאז אישור תקנות 2022.
הישיבה הקודמת התקיימה בירושלים בשבוע שעבר ובה הציגו משרד החקלאות ונציגי האוצר את עמדתם בנוגע לסעיפים הבאים:
1) תכנון ל-7 שנים שלאחריהן תוגש הצעת חוק ממשלתית שעיניינה ביטול התכנון בכפוף להעברת תקנות לפיצוי.
2) הפחתה מיידית של המכס ל-17 א״ג (היום המכס עומד על 30 א״ג לביצה) ומשנת 2029 יופחת המכס ל-10 א״ג לביצה.
3) המשרד יעמיד סכום של 100 מיליון ש״ח לפורשים במחיר 1.5 ש״ח לביצה. הפורשים יעמדו בקריטריונים של גיל ועוד.
4) יוקצה תקציב לשדרוג הלולים (ללולים נטולי כלובים) בגובה 250 מיליון ש״ח.
אלו עיקרי עמדת המשרד שדרש גם את ביטול הבג״ץ שהוגש ע״י הארגון בנוגע לעידכון מחיר הביצה. 
הגדרת המכסות החדשות וכל התוספות שינתנו מ-1/1/22 כמכסות דור ב׳, אלו מכסות שמראש יהיו כאלו שאינן זכאיות לפיצוי בכל התפתחות.
הארכת תוקף הביצה ל-28 יום כדי להקל על ייבוא ביצים.
בישיבה זו התנגדנו לנושאים המרכזיים:
1) משך התכנון
2) הורדת מכסי מגן
3) דרישה להגדלת סכום הפיצויי לפורשים מעל ל-100 מיליון ש״ח.
4) דרישה להגדלת הסכום לשדרוג הלולים מעבר ל-250 מיליון ש״ח.
כמו כן נדרש דיון בדחיית אגרת השו״ט.
היום התקיימה הישיבה השניה. בפתיחת הישיבה הוצגה עמדת החקלאים בנוגע לאיגרת ולהשפעתה החל מ-1/3/22 על מגדלים רבים וכן על היכולת לעמוד בהספקת ביצים בחודשים הבאים מה שיוביל לחוסרים חמורים בביצים לאוכלוסיה בישראל, במיוחד על רקע ארועי שפעת העופות באירופה והמשבר בין רוסיה לאוקראינה.
הוחלט להמשיך לדון בנושא בימים הקרובים.
בנוסף, הוצגה עמדת החקלאים בנוגע לנושאים שהוצגו ע״י המשרד ונדונו בפגישה הקודמת.
אילו העמדות שהוצגו:
1) המכסות הקבועות נכון ליום 31/12/21 ישארו קבועות ולא יובאו לדיון כל שנה בועדת כלכלה למשך 15 שנים ועוד 5 שנים באישור השרים, ועד להתקנת תקנות שיבטיחו פיצוי עבור ביטול התכנון ובלבד ששיעור הפיצוי לביצה יהיה מבוסס על היוון רכיבי החזר הון ועבודה הכלולים במחיר הביצה לתקופה של 25 שנה.
2) תיקון לחוק המועצה שיאפשר פינוי עודפים מבלי לעבור על חוק ההגבלים.
3) המכס יירד בשיעור של 1 א״ג לשנה למשך 15 שנים, הייבוא יתאפשר רק ממדינות שיאושרו ע״י השו״ט מלולים נטולי כלובים בלבד ועקיבות המוצר באותה מדינה יהיו בדיוק כמו בישראל.
4) המשרד יקצה 500 מיליון ש״ח ל-5 שנים לשדרוג הלולים ללולים נטולי כלובים בלבד.
5) לאחר החלטת בג״ץ יוסכם כי העדכון הבא למחיר הביצה יהיה ב- 1/1/23 לפי נתוני 11/22. מחיר הביצה ירד ב-1 א״ג לשנה למשך 5 שנים.
6) לו״ז הפעלת האיגרת שלב ב׳ יותאם לקצב אישור והקמה של איזורי גידול ולמענקי השדרוג, בכל מקרה יישום האגרת ידחה בשנה.
7) יוקצו 200 מיליון ש״ח לפדיון מכסות, התמורה תהיה 1.5 ש״ח לביצה על כל מכסתו של הפורש שתמוסה בשיעור 10%. סדר הפדיון יהיה לפי גיל, מהמבוגרים ביותר ומטה.
הוחלט להמשיך בדיונים בשבוע הבא תוך תקווה להגיע להסכמות.