מה חדש בישראל - 2022

מה חדש בישראל - 2022

מהם הסיכומים שהובילו לאישור תקנות המכסות?

1 ינואר, 2022

כל מי שעקב מקרוב אחר המתרחש במאבק בין משרד החקלאות לנציגות החקלאים, לא יכול היה שלא להישאר פעור פה מול ההצלחה לכאורה של משרד החקלאות בהעברת תקנות מכסות ביצי מאכל לשנת 2022. במהלך הדיונים בועדת הכלכלה לא היה ח"כ אחד שתמך בעמדת משרד החקלאות. מיו"ר הועדה, מיכאל ביטון ועד אחרון הח"כים ללא קשר לשיוך מפלגתי. ביטון לא הסתיר במהלך כל הדיונים את עמדתו שהתקנות לא יאושרו בנוסח הקיים, אבל שלשום (30/12) לקראת ערב, התקנות עברו בהצבעה כאשר הגרעין העיקרי של הח"כים הבולטים בהתנגדותם לא נכח (רם בן ברק, אלון שוסטר, אורלי לוי-אבוקסיס, רם שפע, יעקב מרגי, יאיר גולן ועוד). למה כולם "התאיידו", מה התרחש מאחורי הקלעים ומהם הסיכומים שהתקבלו ולא נחשפו לעיני הציבור והחקלאים?
לידינו הועברה טיוטה (מצורפת מטה - יש להירשם לאתר כדי לצפות בה) שבה נקודות עיקריות להסכמות. האם הן התקבלו? איננו יודעים, אך ראוי לעיין בהן בדקדנות ולבחון עם הזמן האם סיכומים אלה נכונים.
נקודות עיקריות:
- סיום התכנון בענף ב- 31/12/2028 (ללא ספק הישג כביר לחקלאים מול כוונת שר החקלאות לבטל את התכנון).
- מחיר הביצה לא יעלה עד שנת 2023 (מה שלא ברור למשרד החקלאות שהייצור העולה של ביצים ממטילות ללא כלובים, אינו נתון לפיקוח).
- לולי הרפורמה החדשים שהוקמו (לולי כלובים), ימשיכו לפעול לפחות עוד 15 שנה!
- לולי הסוללה הישנים ימשיכו לפעול כל עוד הם עומדים בדרישות אגרת השירותים הווטרינרים.
- ועדת המכסות ממשיכה להיות מנוהלת ע"י המגדלים ולא ע"י המדינה/משרד החקלאות
- סעיף 8, השקעות ינתנו גם ללולים כושלים (לנשארים בענף) וגם ללולים ללא כלובים.
- חיי מדף של ביצה יוארכו ל- 28 יום.
כנראה כל מה שראינו מהמתרחש בועדת הכלכלה היתה הצגה מעולה, ואף אחד לא נ*** (כדברי מזכיר ארגון המגדלים). הערכתינו היא שמעבר למפורט בטיוטה המצורפת יש סיכומים נוספים ומרחיקי לכת. אנחנו נעקוב...

מסמכים מקושרים
לחץ להורדה טיוטת הסכם (163.2 Kb)