מה חדש בישראל - 2021

מה חדש בישראל - 2021

מנהג כפרות 2021

15 ספטמבר, 2021

כמעט מידי שנה אנו מתריעים על ההתנהלות השערורייתית של מנהג כפרות המקבל לגיטימציה של השו"ט (לא פעם מלינים בשו"ט, על הקשיים בקידום רגולציה בגלל המחלקה המשפטית, אבל התיקון להתיר מנהג כפרות נעשה במהירות ובלי כל בעיה).
איך יתכן שהשירותים הווטרינרים כתבו נוהל שעל פי הגדרתם שלהם, מדובר בפעילות המסוכנת לבריאות הציבור?
הנהל נפתח במילים הבאות:
"עמדת השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר היא כי לשם מניעת הפצת מחלות בעלי חיים לשם הגנה על בריאות הציבור ולשם שמירה על רווחת בעלי חיים ובריאות הציבור, הדבר הנכון ביותר הוא להעביר עופות לשחיטה בבית שחיטה שניתן לגביו אישור הפעלה לפי דין, גם במסגרת קיום מנהג הכפרות.
עם זאת, מתוך רגישות לצרכי קהילות מסוימות באוכלוסייה היהודית לבצע שחיטה באתר בו מתקיים המנהג וכחלק בלתי נפרד ממנו, הוחלט לתקן את תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש"ך - 1960, ולאפשר שחיטה מחוץ לבית שחיטה בפרק הזמן שבין מוצאי ראש השנה לערב יום כיפור, על פי היתר בכתב מאת מנהל השירותים הווטרינריים, במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
עם זאת, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש להזהיר כי צריכת עופות משחיטה שבוצעה מחוץ לבית שחיטה, שאושר ע"י מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ובכלל זה צריכת עופות שנשחטו מחוץ לבית שחיטה במסגרת מנהג כפרות, מסוכנת לבריאות הציבור".
הנהל נכתב ע"י המחלקה לפיקוח מוצרים מן החי - על זה נאמר "טובל ושרץ בידו".
צילום הוידאו, הועבר ע"י פעילה למען זכויות בעלי חיים - רבקה מרין וצולם בנתניה.