מה חדש בישראל - 2021

מה חדש בישראל - 2021

מססה הגדיל שליטתו בחברת נטו

14 ספטמבר, 2021

בידיעה המתפרסמת היום בעיתון גלובס, נטו אחזקות, מקבוצות המזון הגדולות בישראל, מדווחת כי בהתאם לאופציה שניתנה לדוד מססה, הוא רכש נתח נוסף של כ–13% ממניותיה מידי בעל השליטה דודי עזרא, תמורת יותר מ–150 מיליון שקל.
רכישה זו מסכמת למססה השקעה מצרפית של כ–270 מיליון שקל ברכישת מניות נטו תוך כשלושה חודשים - כולן מידיו של עזרא, במחירים כפולים ויותר ממחיר השוק, כך שחלקו של מססה בחברה מגיע כעת לכ–23% מההון (בשווי שוק של פחות מ–140 מיליון שקל). 
עם השלמת המכירה הנוכחית, דיווחה נטו, חדל עזרא להיות בעל שליטה בחברה - עם החזקה של כ–24% ממניות החברה (ששווי השוק שלהן כ–145 מיליון שקל). במסגרת העסקה הנוכחית, שילם מססה 90 מיליון שקל במזומן, והיתרה, בסכום של כ–63 מיליון שקל, תשולם על–ידיו לחשבון נאמנות “במהלך ששת החודשים הקרובים באמצעות 4 ממסרים דחויים”.